Kullanım kılavuzu PHILIPS 247E3LHSU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 247E3LHSU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 247E3LHSU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 247E3LHSU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 247E3LHSU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4165 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 247E3LHSU (4176 ko)
   PHILIPS 247E3LHSU ANNEXE 1 (5453 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 247E3LHSU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 247E3L www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi MüteriHizmetleriveGaranti SorunGidermeveSSS'lar 1 31 36 çindekiler 1. Önemli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Güvenlikönlemlerivebakim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 2 aretler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Monitörüayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Kurulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Monitörüçalitirma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. 3 TabanSehpasiveTabaniSökme. . . . . . . . . . . . 9 . 3. [. . . ] frek (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Çözünürlük 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 D. frek (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 Not Lütfenekraninizineniyi1920x1080@60Hz çözünürlüündeçalitiiniunutmayin. Eniyi görüntükalitesiiçinlütfenbuçözünürlüü kullanin. 23 6. GüçYönetimi EerVESADPMuyumluekrankartinizvarsa veyaPC'nizeyazilimkurulmusa, monitör kullanilmadiindagüçtüketiminiotomatik olarakdüürebilir. Eerklavyeden, fareden veyadiergiriyapabileceinizbiraygittangiri yaptiinizalgilanirsa, monitörotomatikolarak 'uyanir'. Aaidakitablogüçtüketiminivebu otomatikgüçtasarrufözelliininsinyallenmesini göstermektedir: 247E3L: Güç Tüketimi Tanimi VESA Modu Etkin Uyku Kapatma Video AÇIK Y-senk D-senk Evet Evet Hayir Kullanilan Güç 20, 85W(tipik) 0, 5 W (tipik) 0, 5 W (tipik) LED rengi Beyaz Beyaz (yanip sönüyor) KAPALI Aaidakiayarbumonitördekigüçtüketimini ölçmekiçinkullanilir. · Doalçözünürlük:1920x1080 · Kontrast:50% · Parlaklik:300nits · Renksicaklii:Tambeyazmodelile6500k Not Buverileröncedenhaberverilmeden deitirilebilir. KAPALI Hayir KAPALI - 247E3LH: Güç Tüketimi Tanimi VESA Modu Etkin Video AÇIK Y-senk D-senk Evet Evet Kullanilan Güç 20, 85W(tipik), 26W(maks. ) 0, 5 W (tipik) 0, 3 W (tipik) LED rengi Beyaz Beyaz (yanip sönüyor) KAPALI Uyku Kapatma KAPALI Hayir KAPALI - Hayir - 247E3LPH: Güç Tüketimi Tanimi VESA Modu Etkin Video AÇIK Y-senk D-senk Evet Evet Kullanilan Güç 20, 85W(tipik), 23W(maks. ) 0, 5 W (tipik) 0, 3 W (tipik) LED rengi Beyaz Beyaz (yanip sönüyor) KAPALI Uyku Kapatma KAPALI Hayir KAPALI - Hayir - 24 7. Yönetmeliklerle lgili Bilgiler 7. YönetmenlikBilgileri Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment. Toxic substanceslikeLeadhasbeeneliminated andcompliancewithEuropeancommunity's stringentRoHsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. Thisdisplayisdesignedforbothyouandthe planet Thedisplayyouhavejustpurchased carriestheTCOCertifiedlabel. Thisensuresthatyourdisplayis designed, manufacturedandtestedaccordingto someofthestrictestqualityandenvironmental requirementsintheworld. Thismakesforahigh performanceproduct, designedwiththeuser infocusthatalsominimizestheimpactonthe climateandournaturalenvironment. TCOCertifiedisathirdpartyverifiedprogram, whereeveryproductmodelistestedbyan accreditedimpartialtestlaboratory. TCO Certifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. SomeoftheUsabilityfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: · Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformanceand reducesightandstrainproblems. Important parametersareluminance, contrast, resolution, blacklevel, gammacurve, colour andluminanceuniformityandcolour rendering. · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories. · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories. · Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackground levels. SomeoftheEnvironmentalfeaturesofthe TCOCertifiedfordisplays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001). · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance). Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopmentin co-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About50%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Formoreinformation, pleasevisit: www. tcodevelopment. com TCOF1058TCODocument, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet 25 7. Yönetmeliklerle lgili Bilgiler EPEAT (www. epeat. net) TheEPEAT(Electronic ProductEnvironmental AssessmentTool)program evaluatescomputer desktops, laptops, andmonitorsbasedon51 environmentalcriteriadevelopedthrough anextensivestakeholderconsensusprocess supportedbyUSEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable. 1275/2008mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. [. . . ] Monitörsürücüleri(. infve. icmdosyalari) otomatikolarakkurulacaktir. uygulanmadiindaneminolun. Budurum garantiartlarinietkileyebilir. Cvp. : Normaltemizlikiçintemiz, yumuak birbezkullanin. Kapsamlitemizlikiçin lütfenizopropilalkolkullanin. Etilalkol, etanol, aseton, heksanvbdierçözücüleri kullanmayin. Cvp. : Evet, RenkayariniziOSDkontrolündenu prosedürleriledeitirebilirsiniz, · OSD(Ekran)menüsünügöstermekiçin "OK"(Tamam)'abasin. · "Color"(Renk)seçeneinitercihetmek için"DownArrow"(AaiOk)'abasin, dahasonrarenkayarinigirmekiçin"OK" (TAMAM)'abasin, aaidakigibiüçayar bulunmaktadir. [. . . ]

PHILIPS 247E3LHSU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 247E3LHSU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag