Kullanım kılavuzu PHILIPS 32PFL9606T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 32PFL9606T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 32PFL9606T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 32PFL9606T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 32PFL9606T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6637 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 32PFL9606T QUICK START GUIDE (4731 ko)
   PHILIPS 32PFL9606T (5867 ko)
   PHILIPS 32PFL9606T BROCHURE (1766 ko)
   PHILIPS 32PFL9606T QUICK START GUIDE (4731 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 32PFL9606T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C ?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 3 3 3 3 3 /, 0/*)!(/-/1)-6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Dizin 83 Ba"langiç 4 TV turu 4 Kurulum 8 TV üzerindeki tu!lar 10 TV'nizi kaydettirin 12 Yardim ve destek 13 TV'nizin kullanimi 14 Uzaktan kumanda 14 Menüler 17 TV "zleme 19 3D izleme 23 Ba#li bir cihazi izleyin 25 Altyazilar ve diller 26 Daha fazla TV 27 Net TV 27 "nteraktif TV 29 Metin 30 Videolar, foto#raflar ve müzik USB kaydi 34 Oyunlar 36 Kilitler ve zamanlayicilar 37 Kurulum 38 Görüntü ve ses 38 Ambilight 40 Kanallar 42 A# 44 Cihazlar 46 Evrensel eri!im 47 Yazilim 48 Ba#lantilar 49 "lk ba#lantilar 49 Kablolar hakkinda 50 Cihazlarin ba#lanmasi 52 Daha fazla cihaz ba#lama 60 A# 64 SD kart 65 Ortak Arayüz CAM 66 Sorun giderme 67 "leti!im bilgileri 67 TV ve uzaktan kumanda 68 TV kanallari 69 Görüntü ve ses 70 Cihazlar 71 Videolar, foto#raflar ve müzik A# 73 Teknik özellikler 74 Yazilim 74 Çevresel 75 Güç ve alim 77 Ekran ve ses 78 Ekran çözünürlükleri 79 Multimedya 80 Ba#lanabilirlik 81 Boyutlar ve a#irliklar 82 32 72 "çindekiler 3 1 Ba!langiç 1. 1 TV turu Uzaktan kumanda BULMA menüsünü ¬açar veya kapatir. TV kanallarini izlerken kanal listesini açmak için Bulma menüsünü veya TV üzerinde bilgisayariniza göz atarken video ve müzik listesini açin. Ses seviyesini ayarlar. AYAR menüsünü açar veya kapatir t Görüntü ve ses ayarlarini hizli bir "ekilde yapmak için Ayar menüsünü açin. Akilli görüntü ayarini oyun oynamak için ideal olan Oyun olarak seçebilirsiniz veya TV hoparlörlerinin Akilli ses ayarini de!i"tirebilirsiniz. Ana menüyü h açar veya kapatir. TV'yi çali"tirmak için ba"langiç noktasi olarak Ana menüyü açin. [. . . ] Bu i"lem kayitlariniza zarar verecektir. Canli TV'yi duraklatma 34 Daha fazla TV / USB kaydi Özellikler Görme engelliler için Sesli Anlatim (yorum), Akilli USB Kaydinda oynatma için mevcut de!ildir. Programli bir kaydin kaldirilmasi Kayitli bir kaydi kaldirmak için, kaydin önündeki kirmizi daireyi seçin ve OK tu"una basin. Bir kaydi silme Bir kaydi kaldirmak için, listeden kaydi seçin, rSEÇENEKLER tu"una basin ve Kaydi sil ö!esini seçin. Program bilgileri Bir program hakkinda daha fazla bilgi görüntülemek için, herhangi bir program rehberi listesinden programi seçin ve OK tu"una basin. Bu programin durumuna ba!li olarak, programi izlemeye ba"layabilir, kaydini programlayabilir, kaydi oynatabilir veya kaydi bu sayfadan silebilirsiniz. Özellikler · Bir programi kaydederken, daha önceden kaydedilmi" bir programi izleyebilirsiniz. · Görme engelliler için Sesli Anlatim (yorum), Akilli USB Kaydinda oynatma için mevcut de!ildir. Kayit E!er TV'niz Internete ba!liysa, dijital bir TV yayinini USB Sabit Sürücüye kaydedebilirsiniz. Kayitlariniza TV'deki Program rehberinden ba"layin ve buradan yönetin. E!er Program rehberi sayfasinda bir TV Kayit dü!mesi varsa, Program rehberi kayit yapmaya ve kayitlari yönetmeye ba"layabilir. E!er TV Kayit dü!mesi mevcut de!ilse, Program rehberi verilerinin a!dan güncellenmek üzere ayarlanip ayarlanmadi!ini kontrol edin. h (Ana sayfa) tu"una basin ve Kurulum > TV ayarlari > Tercihler > A!dan ö!elerini seçin. "imdi kaydet #zledi!iniz bir programi kaydetmek için, h (Ana sayfa) tu"una basin ve Program rehberi ö!esini seçin. Geçerli TV programini vurgulayarak, rSEÇENEKLER tu"una basin ve Programi kaydet ö!esini seçin. USB Sabit Sürücü kayit yapmaya ba"lar ve programin sonunda durur. Kaydi hemen durdurmak için, Program rehberini açin, rSEÇENEKLER tu"una basin ve Kaydi durdur ö!esini seçin. Program kaydetme Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrasi için (maksimum 8 gün sonrasi için) yayinlanacak bir programin kaydini programlayabilirsiniz. 1 Bir kaydi programlamak için, h (Ana sayfa) tu"una basin ve Program rehberi ö!esini seçin. Program rehberi sayfasinda, kanali ve kaydetmek istedi!iniz programi seçin. Listeyi kaydirmak için x (Sa!) veya w (Sol) tu"larina basin. Listeden kanal seçmek için kanal numarasini girebilirsiniz. Tarihi de!i"tirmek için, sayfanin üzerindeki tarihi seçin ve OK tu"una basin. 2 Programi vurguladiktan sonra, rSEÇENEKLER tu"una basin ve Programi kaydet ö!esini seçin. Programinizi, bu programin gelecekteki bütün bölümlerini kaydetmek veya kaydin sonuna 10 dakikalik tampon eklemek üzere ayarlayabilirsiniz. [. . . ] AB Enerji etiketi Avrupa Enerji Etiketi, bu ürünün enerji verimlili!i sinifi hakkinda bilgi verir. Bu ürünün enerji verimlili!i sinifi ne kadar ye"ilse, tüketti!i enerji o kadar dü"ük demektir. Etiket üzerinde; enerji verimlili!i sinifi, bu ürünün kullanim halindeki ortalama güç tüketimi ve 1 yil için ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrica bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi de!erlerini Philips'in a"a!idaki web sitesinde de bulabilirsiniz www. philips. com/TV Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atiklarinizla birlikte atmayin. [. . . ]

PHILIPS 32PFL9606T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 32PFL9606T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag