Kullanım kılavuzu PHILIPS 46PFL8505H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 46PFL8505H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 46PFL8505H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 46PFL8505H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 46PFL8505H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9268 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 46PFL8505H BROCHURE (2176 ko)
   PHILIPS 46PFL8505H QUICK START GUIDE (3437 ko)
   PHILIPS 46PFL8505H (8325 ko)
   PHILIPS 46PFL8505H BROCHURE (2135 ko)
   PHILIPS 46PFL8505H QUICK START GUIDE (3437 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 46PFL8505H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, 789:;<=>9>?8@:;<=>9>? !"#"$%$&'()(*+), *-$. /)+)01$2+-345'()31$6787 9 !"#"$%& '&()*+, -. *++&(+*#& !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Dizin 88 Ba"langiç 4 TV turu 4 Kurulum 10 TV üzerindeki tu!lar 16 TV'nizi kaydettirin 18 Yardim ve destek 19 TV'nizin kullanimi 20 Uzaktan kumanda 20 Menüler 23 TV "zleme 27 Ba#li cihazdan izleyin 31 Ambilight 32 Net TV 34 Daha fazla bilgi . . . 38 Metin 38 Etkile!imli TV 40 Multimedya 41 Zamanlayicilar ve kilitler Altyazilar ve diller 44 Evrensel eri!im 45 Kurulum 46 Görüntü, Ses, Ambilight Kanallar 48 A# 50 Cihazlar 51 Yazilim 53 43 46 Ba#lantilar 54 "lk ba#lantilar 54 Kablolar hakkinda 55 Cihazlarin ba#lanmasi 57 Daha fazla cihaz ba#lanmasi A# 68 SD kart 70 Ortak Arayüz CAM 71 3D 72 Sorun giderme 73 "leti!im Bilgileri 73 TV ve uzaktan kumanda TV kanallari 75 Görüntü ve ses 76 Cihazlar 77 Multimedya 78 A# 79 Teknik özellikler 80 Yazilim 80 Çevresel 81 Güç ve alim 82 Ekran ve ses 83 Ekran çözünürlükleri 84 Multimedya 85 Ba#lanabilirlik 86 Boyutlar ve a#irliklar 87 64 74 "çindekiler 3 1 Ba!langiç 1. 1 TV turu Uzaktan kumanda Ana menüyü h açar veya kapatir. Ana menüde bir TV etkinli!ini ba"latabilir veya sonlandirabilirsiniz. [. . . ] #lk olarak müzi!i ba"latmaniz, ardindan foto!raflari göstermeniz gereklidir. 1 Müzik dosyalari içeren bir klasör seçin ve OK tu"una basin. 2 Foto!raf dosyalari içeren bir klasör seçin ve OK tu"una basin. Durdurmak için o (Seçenekler) tu"una basin ve Dur ö!esini seçin. Daha fazla bilgi . . . USB'ye gözat seçene!ini kapatmak için h tu"una basin ve ba"ka bir etkinlik seçin veya USB bellek cihazini çikarin. Foto!raf görüntülemek Foto!raf görüntülemek için listeden bir foto!raf seçin ve OK tu"una basin. Klasörde ba"ka foto!raflar da varsa, TV bu foto!raflarin slayt gösterisini ba"latir. Durdurmak için o (Seçenekler) tu"una basin ve Dur ö!esini seçin. Slayt gösterisini duraklatmak veya yeniden oynatmak için OK tu"una basin. Sonraki foto!rafi görüntülemek için W tu"una basin. Önceki foto!rafi görüntülemek için X tu"una basin. Foto!raf seçenekleri A"a!idakileri seçmek için o (Seçenekler) tu"una basin: · Bilgileri göster · Durdur · Bir kez oynat / Tekrarla · Döndür · Rasgele açik / kapali · Slayt gösterisi hizi · Slayt gösterisi geçi"i · Scenea olarak ayarla Ekrani kapat Yalnizca müzik dinliyorsaniz, enerji tasarrufu için TV ekranini kapatabilirsiniz. Ekrani kapatmak için Ye"il tu"a basin, Ekrani kapat ö!esini seçin ve OK tu"una basin. Ekrani yeniden açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tu"a basin. Yardim > Özellikler > Multimedya . PC'ye gözat Ev a!inizdaki bir PC'deki foto!raflari görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarini oynatabilirsiniz. Gerekenler Bu PC dosyalarina gözatmak için TV'yi ev a!iniza ba!lamaniz gereklidir. Ayrica PC ortam sunucusu yazilimini dosyalari TV ile payla"acak "ekilde ayarlamaniz gereklidir. PC'ye gözat PC dosyalariniza gözatmak için h tu"una basin, PC'ye gözat ö!esini seçin ve OK tu"una basin. PC'ye gözatma i"levini kapatmak için h tu"una basin ve ba"ka bir etkinlik seçin. Daha fazla bilgi . . . / Multimedya 41 Dosyalarinizi seçmek, görüntülemek ve oynatmak için bkz. Yardim > Özellikler > Multimedya . Scenea Scenea ile bir foto!rafi TV ekraninizdaki bir tablo olarak ayarlayabilirsiniz. Scenea'yi açmak için h tu!una basin, Scenea ö"esini seçin ve OK tu!una basin. [. . . ] Demo izle > Aktif kontrol ö"elerini seçin ve OK tu!una basin. #lgili de"erleri kontrol etmek için bir Akilli ayar seçin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atiklarinizla birlikte atmayin. Eskiyen ürününüzün atik i!lemlerinin do"ru biçimde gerçekle!tirilmesi, çevre ve insan sa"li"i üzerinde olumsuz etkilere yol açilmasini önlemeye yardimci olacaktir. Ürününüz, 2006/66/EC sayili Avrupa Yönergesi kapsaminda olan ve normal evsel atiklarla birlikte atilmayan piller içerir. [. . . ]

PHILIPS 46PFL8505H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 46PFL8505H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag