Kullanım kılavuzu PHILIPS 46PFL9706T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 46PFL9706T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 46PFL9706T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 46PFL9706T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 46PFL9706T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6843 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 46PFL9706T QUICK START GUIDE (4731 ko)
   PHILIPS 46PFL9706T (6100 ko)
   PHILIPS 46PFL9706T BROCHURE (2040 ko)
   PHILIPS 46PFL9706T QUICK START GUIDE (4731 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 46PFL9706T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C ?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 3 3 3 3 3 /, 0/*)!(/-/1)-6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Dizin 86 Ba"larken 4 TV turu 4 Kurulum 8 TV üzerindeki tu!lar 11 TV'nizi kaydettirin 13 Yardim ve destek 14 Temel Bilgiler 15 Uzaktan kumanda 15 Menüler 18 TV "zleme 20 3D 24 ba#li cihazlar 26 Altyazi, zamanlayicilar ve kilitler 27 Smart TV 28 Net TV 28 Etkile!imli TV 31 Videolar, foto#raflar ve müzik 32 TV yayinini duraklatma ve kaydetme Oyunlar 36 Metin 37 Ayarlar 39 Görüntü ve ses 39 Ambilight 41 Kanallar 43 A# 45 Cihazlar 47 Evrensel eri!im 48 Yazilim 49 Ba#lantilar 50 "lk ba#lantilar 50 Kablolar ve ba#lantilar 51 Cihazlarin ba#lanmasi 53 Daha fazla cihaz ba#lama 61 A# 66 SD kart 67 Ortak arayüz (CAM) 68 Sorun giderme 69 "leti!im bilgileri 69 TV ve uzaktan kumanda 70 TV kanallari 71 Görüntü ve ses 72 Cihazlar 74 Videolar, foto#raflar ve müzik A# 76 Teknik özellikler 77 Yazilim 77 Çevresel 78 Güç ve alim 80 Ekran ve ses 81 Ekran çözünürlükleri 82 Multimedya 83 Ba#lanabilirlik 84 Boyutlar ve a#irliklar 85 34 75 "çindekiler 3 1 Ba!larken 1. 1 TV turu Smart TV Ses seviyesini ayarlamak için. Smart TV'nizi Internet'e ba!layarak evinizden film kiralayabilir, Net TV uygulamalarinin arasinda gezinebilir, kaçirdi!iniz TV programlarini izleyebilir ve TV rehberine göz atabilirsiniz. Bilgisayariniz, tablet PC'niz ve telefonunuzdaki foto!raf ve videolari da görüntüleyebilirsiniz. Bir USB Sabit Sürücüsü ba!layin ve canli TV yayinini duraklatin ya da en sevdi!iniz programi kaydedin. Yardim > Ayarlar > A" TV kanallarini de!i"tirmek için. 3D Full HD Ana menüyüh açmak veya kapatmak için. [. . . ] Program kilavuzu sayfasinda, kaydetmek istedi!iniz kanal ve programi seçin. x (Sa!) veya w (Sol) dü!mesine basarak bir kanaldaki programlar arasinda gezinebilirsiniz. Listenin tarihini de!i"tirmek için sayfanin üst kisminda tarihi seçin ve Tamam'a basin. #stedi!iniz günü seçin ve yeniden Tamam'a basin. 2 Program vurgulandi!inda, r SEÇENEKLER'e basin ve Kaydet'i seçin. Birbiriyle çaki"an kayitlar belirlendi!i zaman otomatik olarak bir uyari görüntülenecektir. E!er evde olmadi!inizda yayinlanacak bir programi kaydetmeyi planliyorsaniz, TV'yi bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açik birakmayi unutmayin. Smart TV / TV yayinini duraklatma ve kaydetme 35 3. 5 Oyunlar Oyun oynama Oyun konsolu ekle Daha sonra kolayca seçebilmek üzere konsolu ana menüye eklemek için, Ana menüde Cihazlarinizi ekleyin ö!esiyle ba"layin. Ana menüye bir oyun konsolu eklerken, TV cihaz tipini sordu!u zaman Oyun ö!esini seçin. Oyun konsolunuz bir EasyLink HDMI CEC cihaziysa, kendi kendini Ana menüye ekleyebilir. "htiyaciniz olan bile#enler Bu TV ile aktif 3D gözlüklerini kullanin - Philips PTA516 (ayrica satilir). Bölünmü" ekranda iki ki"ilik oyun oynamak için, oyun konsolu HDMI kablo ile ba!lanmalidir. "ki ki#ilik oyun ba#latma 1Ana menüde oyun konsolunu seçin ve Tamam tu"una basin. 2 Oyun konsolunda oyunu ba"latin ve çok oyunculu ya da iki oyunculu modu seçin. Bölünmü" ekran görüntüleme modunu seçin. 3 TV'de t AYAR tu"una basin ve "ki ki#ilik oyun ö!esini seçin. 4 Bölünmü" ekranda oynanacak oyunun ekranda görüntülenece!i formati - Yan yana veya Üst / Alt - seçin ve Tamam tu"una basin. Gözlü!ü Oyuncu 1 ya da Oyuncu 2 ekranini izlemek için de!i"tirmek istedi!inizde, Player 1/2 seçim tu"una basin. Bölünmü# ekran görünümüne giri# ve çiki# #ki oyunculu bölünmü" ekran görünümünde, oyun menüsüne ya da oyun skorlarina bakmak için bölünmü" ekrandan birle"ik görünüme geçebilir ya da dönebilirsiniz. Görünümler arasinda geçi" yapmak için, TV'nin uzaktan kumandasindaki Tamam tu"una basin. "ki ki#ilik oyunu durdurma #ki oyunculu bölünmü" ekran görünümünü durdurmak için, h (Ana Sayfa) tu"una basin ve ba"ka bir etkinlik seçin. Özellikler #ki ki"ilik oyun seçene!inin menüde görünmesi için, ayni menüde 3D'yi seçin listede 2D'yi seçin ve Tamam'a basin. Akilli ayar - Oyun Akilli görüntü ayari Oyun, görüntü duraklamasi olmadan TV'yi ideal Oyun ayarlarina getirir. Oyun konsolunuz Ana menüde Oyun olarak eklendiyse, TV otomatik olarak Oyun ayarlarina geçer. Oyun konsolunuz kendini Ana menüye Blu-ray Disk oynatici ya da DVD oynatici olarak eklediyse, oyun oynamaya ba"lamadan önce Akilli görüntü ayarini Oyun ö!esine getirmeniz gerekir. [. . . ] Ürün tanitim levhasinda belirtilen güç orani bu ürün için normal ev kullanimi ko"ullarinda (IEC 62087 Ed. 2) belirtilen güç tüketimidir. Parantez içinde gösterilen maksimum güç orani elektrik güvenli!i içindir (IEC 60065 Ed. 7. 2). Alim · Anten giri"i: 75 ohm koaksiyel (IEC75) · Alici bantlari: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF · DVB: DVB-T (karasal, anten) COFDM 2K/8K, DVB-T2: sadece '. T/12' tür TV'ler için, DVB-C (kablo) QAM · Analog video oynatma: NTSC, SECAM, PAL · Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) · Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3) · Uyumlu ülkelerin listesi için TV tip plakasina bakin 80 Teknik özellikler / Güç ve alim 7. 4 Ekran ve ses Ekran / Görüntü · Çapraz boyut: - 37PFL9606: 94 cm / 37" - 40PFL9606: 102 cm / 40" - 46PFL9706: 117 cm / 46" - 52PFL9606: 132 cm / 52" · 3D Max · Görüntü geli!tirme: - Perfect Pixel HD Engine - Geni! [. . . ]

PHILIPS 46PFL9706T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 46PFL9706T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag