Kullanım kılavuzu PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 46PFL9707S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 46PFL9707S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 46PFL9707S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 46PFL9707S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2909 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S (2651 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 46PFL9707S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 2 Tur 3 Smart TV 3 Uygulama galerisi 3 Kiralık videolar 3 Çevrimiçi TV 3 Sosyal a!lar 3 Skype 4 Akıllı telefonlar ve tabletler 4 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4 Oyun 4 EasyLink 5 Kurulum 6 TV standı ve duvara montaj 6 Yerle"tirme hakkında ipuçları 6 Power cable 6 Anten 7 Uydu çanak anteni 7 A!7 Cihazları ba!lama 9 Ayarlar menüsü 18 Güvenlik ve bakım 19 TV 21 Açma 21 Uzaktan kumanda 21 TV #zleme 25 TV kılavuzu 32 Cihazlara geçme 33 Altyazılar ve diller 34 Zamanlayıcılar ve saat 35 Görüntü ayarları 36 Ses ayarları 37 Ambilight ayarları 38 Evrensel eri"im 39 Uydu yayını izleme 41 Uydu kanalları 41 Uydu kurulumu 43 3D 47 Gerekenler 47 3D gözlü!ünüz 47 3D izleme 48 Optimum 3D izleme 49 Sa!lık uyarısı 49 3D gözlük bakımı 49 Smart TV 50 Ana menü 50 Smart TV Uygulamaları 50 Videolar, foto!raflar ve müzik 53 Pause TV 54 Kayıt 55 MyRemote Uygulaması 56 Skype 61 Skype nedir?61 Skype'ı ba"latma 61 Ki"iler 62 Skype'ta arama 63 #çindekiler 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 Skype Kredisi 64 Skype ayarları 64 Oturumu kapatma 65 Kullanım Ko"ulları 65 Oyunlar 66 Oyun oynama 66 #ki oyunculu oyunlar 66 TV Özellikleri 67 Çevresel 67 Güç 67 Alım 68 Ekran 68 Ses 68 Multimedya 68 Ba!lantı 69 Boyutlar ve a!ırlıklar 69 TV Yazılımı 70 Yazılım sürümü 70 Yazılım güncelleme 70 Açık kaynaklı yazılım 70 Açık kaynak lisansı 70 Destek 71 Kayıt olun 71 Yardım ve arama özelli!ini kullanma 71 Online yardım 71 Mü"teri deste!i 71 Telif hakları ve lisanslar 72 HDMI 72 Dolby 72 Skype 72 DivX 72 Microsoft 72 Di!er ticari markalar 72 Dizin 73 1 Daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Uygulama galerisi konusuna bakın. Tur 1. 1 1. 3 Smart TV Bu Philips Smart LED TV'yi Internet'e ba!layın ve yepyeni bir televizyon dünyasını ke"fedin. Yönlendiricinize kablolu bir ba!lantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz ba!lanabilirsiniz. Kiralık videolar Kiralık video izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. [. . . ] 4 - Ayarınızı kaydederek menüyü kapatmak için b tu!una basın. 1 -h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. 2 -TV ayarları > Ses > Ses tarzı'nı ve sıfırlamak istedi"iniz tarzı seçin. Ayrı ses ayarları yapmak için Yardım'da * Liste'ye basın ve Ses konusuna bakın. • Ki!isel - Görüntü ve sesi ki!iselle!tirme bölümünde yapmı!oldu"unuz ki!isel seçimleriniz • Orijinal - Fabrika standardı • Haberler - Konu!malar için idealdir • Film - Film izlemek için idealdir • Oyun - Oyun oynamak için idealdir • Müzik - Müzik dinlemek için idealdir Ambilight'ı açmak veya kapatmak ve Ambilight ayarları Kapalı, Dinamik ve Statik arasında geçi!Bu Ambilight ayarları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız LListe ile Ambilight dinamik veya Ambilight statik'i bulup okuyabilirsiniz. Ambilight özelli"ini Ambilight menüsüyle de açıp kapatabilirsiniz. Ambilight'ı seçin. TV yerle!tirme TV yerle!tirme Bu ayar ilk kurulumun parçası olarak TV standına veya Duvara montajlı'ya ayarlanır. Daha sonra TV'nin yerle!tirmesini de"i!tirirseniz, en iyi ses kalitesini elde etmek için bu ayarı da uygun biçimde de"i!tirin. 1 -h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. 2 -TV ayarları > Genel ayarları > TV yerle!tirme'yi seçin ve OK tu!una basın. 3 -TV standına veya Duvara montajlı'yı seçin ve OK tu!una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu!una basarak menüyü kapatabilirsiniz. Ambilight dinamik Ambilight dinamik ile Ambilight'ın ekrandaki görüntülere tepki verme hızını ayarlayabilirsiniz. Ambilight > Mod > Dinamik'i seçin ve OK tu!una basın. Tercih etti"iniz hızı ayarlamak için kaydırma çubu"unu kullanın. Ambilight statik ile istedi"iniz bir Ambilight rengini ayarlayabilirsiniz. Ambilight > Mod > Statik'i seçin ve OK tu!una basın. Ambilight statik renkleri, sabit (dinamik olmayan) renklerdir. 3. 10 Ambilight ayarları Ambilight özelli"ini açar ve kapatır En iyi Ambilight etkisini almak için akılda tutulması gereken ipuçları: • Odadaki aydınlatmayı azaltın ve TV'yi duvardan en fazla 25 cm uza"a yerle!tirin. • Ambilight'ın Duvar rengi ayarını evinizin duvar rengine göre ayarlayın. • Kızılötesi uzaktan kumanda sinyalleri Ambilight tarafından bozulabilir. Cihazlarınızı (disk oynatıcı veya Ev sinema sistemi) Ambilight'ın uza"ına yerle!tirin. Ambilight ayarları Di"er Ambilight ayarlarını TV ayarlarının Ambilight menüsünde bulabilirsiniz. [. . . ] Arka arkaya gelen talimatlar dizisini daha kolay gerçekle!tirmek için ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızdan yazdırabilirsiniz. Yardımı (kullanıcı kılavuzunu) yüklemek için www. philips. com/support adresini ziyaret edin. 11. 2 11. 3 Online yardım Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize ba!vurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz. Destek / Mü!teri deste"i 71 12 Telif hakları ve lisanslar 12. 1 12. 5 Microsoft Windows Media Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birle!ik Devletleri'nde ve/veya di"er ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Microsoft PlayReady #çerik sahipleri fikri mülkiyetlerini korumak için içerik telif hakkı dahil olmak üzere Microsoft PlayReady™ içerik eri!im teknolojisini kullanmaktadır. [. . . ]

PHILIPS 46PFL9707S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 46PFL9707S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag