Kullanım kılavuzu PHILIPS 46PFL9707T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 46PFL9707T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 46PFL9707T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 46PFL9707T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 46PFL9707T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9081 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 46PFL9707T (8330 ko)
   PHILIPS 46PFL9707T QUICK START GUIDE (3472 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 46PFL9707T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Tur 3 Smart TV 3 Uygulama galerisi 3 Kiralık videolar 3 Çevrimiçi TV 3 Sosyal a!lar 3 Skype 4 Akıllı telefonlar ve tabletler 4 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4 Oyun 4 EasyLink 5 Kurulum 6 TV standı ve duvara montaj 6 Yerle"tirme hakkında ipuçları 6 Power cable 6 Anten 7 A!7 Cihazları ba!lama 9 Ayarlar menüsü 17 Güvenlik ve bakım 18 TV 20 Açma 20 Uzaktan kumanda 20 TV #zleme 24 TV kılavuzu 31 Cihazlara geçme 32 Altyazılar ve diller 33 Zamanlayıcılar ve saat 34 Görüntü ayarları 35 Ses ayarları 36 Ambilight ayarları 37 Evrensel eri"im 38 3D 40 Gerekenler 40 3D gözlü!ünüz 40 3D izleme 41 Optimum 3D izleme 42 Sa!lık uyarısı 42 3D gözlük bakımı 42 Smart TV 43 Ana menü 43 Smart TV Uygulamaları 43 Videolar, foto!raflar ve müzik 46 Pause TV 47 Kayıt 48 MyRemote Uygulaması 49 Skype 54 Skype nedir?54 Skype'ı ba"latma 54 Ki"iler 55 Skype'ta arama 56 Skype Kredisi 57 Skype ayarları 57 Oturumu kapatma 58 Kullanım Ko"ulları 58 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Oyunlar 59 Oyun oynama 59 #ki oyunculu oyunlar 59 TV Özellikleri 60 Çevresel 60 Güç 60 Alım 61 Ekran 61 Ses 61 Multimedya 61 Ba!lantı 62 Boyutlar ve a!ırlıklar 62 TV Yazılımı 63 Yazılım sürümü 63 Yazılım güncelleme 63 Açık kaynaklı yazılım 63 Açık kaynak lisansı 63 Destek 64 Kayıt olun 64 Yardım ve arama özelli!ini kullanma 64 Online yardım 64 Mü"teri deste!i 64 Telif hakları ve lisanslar 65 HDMI 65 Dolby 65 Skype 65 DivX 65 Microsoft 65 Di!er ticari markalar 65 Dizin 66 2 #çindekiler 1 Daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Uygulama galerisi konusuna bakın. Tur 1. 1 1. 3 Smart TV Bu Philips Smart LED TV'yi Internet'e ba!layın ve yepyeni bir televizyon dünyasını ke"fedin. Yönlendiricinize kablolu bir ba!lantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz ba!lanabilirsiniz. Kiralık videolar Kiralık video izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. [. . . ] Dublajlı filmi orijinal dilinde izlemek için (orijinal dil varsa), Orijinal dil seçene"ini Açık olarak ayarlayın. 2 -Kanal ayarları'nı seçin, Diller > Orijinal dil'i seçin ve OK tu!una basın. 3 -Açık veya Kapalı'yı seçin ve OK tu!una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu!una basarak menüyü kapatabilirsiniz. !"itme ve görme engelliler için ses dilleri Bazı dijital TV kanalları i!itme veya görme engelliler için özel uyarlanmı!Daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Evrensel eri"im konusuna bakın. Kapatma zamanlayıcısı 4 saat boyunca TV'nin uzaktan kumandasındaki hiçbir tu!a basmazsanız veya TV 10 dakika boyunca giri!sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutusu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız, otomatik kapanma özelli"ini devre dı!ı bırakmanız gerekir. Devre dı!ı bırakmak için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Kapatma zamanlayıcısı'nı seçin ve kaydırma çubu"unu 0'a ayarlayın. Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Enerji tasarrufu konusuna bakın. Menü dili TV menüleri ve mesajlarının dilini de"i!tirmek için . 1 -h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. 2 -TV ayarları > Genel ayarları > Menü dili'ni seçin ve OK tu!una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu!una basarak menüyü kapatabilirsiniz. 34 TV / Görüntü ayarları 3. 8 Görüntü ayarları Görüntü ayarları Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz. Görüntü ayarları'nı açmak için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. • Görüntü tarzı Görüntü tarzı ayarlarını yapmak için Yardım'da * Liste'ye basın ve Görüntü tarzı konusuna bakın. • (3D) Arka ı!ık kontrastı Arka ı!ı"ın kontrast seviyesini ayarlar. • Parazit azaltma Görüntüdeki parazitleri filtreler ve azaltır. • MPEG parazit azaltma Görüntüdeki dijital geçi!leri yumu!atır. — Mükemmel Do"al Hareket, görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılı"ı sa"lar. — Clear LCD mükemmel bir hareket netli"i, daha iyi siyah seviyesi, titre!imsiz yüksek kontrast ve daha geni!— Süper çözünürlük özellikle görüntüdeki çizgiler ve dı! [. . . ] Arka arkaya gelen talimatlar dizisini daha kolay gerçekle!tirmek için ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızdan yazdırabilirsiniz. Yardımı (kullanıcı kılavuzunu) yüklemek için www. philips. com/support adresini ziyaret edin. 10. 3 Online yardım Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize ba!vurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz. 64 Destek / Mü!teri deste"i 11 Telif hakları ve lisanslar 11. 1 11. 5 Microsoft Windows Media Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birle!ik Devletleri'nde ve/veya di"er ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Microsoft PlayReady #çerik sahipleri fikri mülkiyetlerini korumak için içerik telif hakkı dahil olmak üzere Microsoft PlayReady™ içerik eri!im teknolojisini kullanmaktadır. [. . . ]

PHILIPS 46PFL9707T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 46PFL9707T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag