Kullanım kılavuzu PHILIPS 47PDL6907T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 47PDL6907T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 47PDL6907T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 47PDL6907T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 47PDL6907T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8392 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 47PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)
   PHILIPS 47PDL6907T (7785 ko)
   PHILIPS 47PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 47PDL6907T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] #$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -. &&/0!*12!&/3. 4. 1 1 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Tur 3 Smart TV 3 Uygulama galerisi 3 Kiralık videolar 3 Çevrimiçi TV 3 Sosyal a!lar 3 Skype 4 Akıllı telefonlar ve tabletler 4 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4 Oyun 4 EasyLink 5 Kurulum 6 Yerle"tirme hakkında ipuçları 6 Power cable 6 Anten 6 A!6 Cihazları ba!lama 8 Ayarlar menüsü 16 TV standı ve duvara montaj 16 Güvenlik ve bakım 16 TV 18 Açma 18 Uzaktan kumanda 18 TV #zleme 20 TV kılavuzu 26 Cihazlara geçme 26 Altyazılar ve diller 27 Zamanlayıcılar ve saat 28 Görüntü ayarları 29 Ses ayarları 30 Ambilight ayarları 31 Evrensel eri"im 32 3D 34 Gerekenler 34 3D gözlü!ünüz 34 3D izleme 34 Optimum 3D izleme 34 Sa!lık uyarısı 35 3D gözlük bakımı 35 Smart TV 36 Ana menü 36 Smart TV Uygulamaları 36 Videolar, foto!raflar ve müzik 39 Pause TV 40 Kayıt 41 MyRemote Uygulaması 42 Skype 46 Skype nedir?46 Skype'ı ba"latma 46 Ki"iler 47 Skype'ta arama 48 Skype Kredisi 49 Skype ayarları 49 Oturumu kapatma 50 Kullanım Ko"ulları 50 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Dizin 57 Oyunlar 51 Oyun oynama 51 #ki oyunculu oyunlar 51 TV Özellikleri 52 Çevresel 52 Güç 53 Alım 53 Ekran 53 Ses 53 Multimedya 54 Ba!lantı 54 Boyutlar ve a!ırlıklar 54 TV Yazılımı 55 Yazılım sürümü 55 Yazılım güncelleme 55 Açık kaynaklı yazılım 55 Açık kaynak lisansı 55 Destek 56 Kayıt olun 56 Yardım ve arama özelli!ini kullanma 56 Çevrimiçi destek 56 Mü"teri deste!i 56 Telif hakları ve lisanslar 57 HDMI 57 Dolby 57 Skype 57 DivX 57 Microsoft 57 Di!er ticari markalar 57 2 #çindekiler 1 Daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Uygulama galerisi konusuna bakın. Tur 1. 1 1. 3 Smart TV Bu Philips Smart LED TV'yi Internet'e ba!layın ve yepyeni bir televizyon dünyasını ke"fedin. Yönlendiricinize kablolu bir ba!lantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz ba!lanabilirsiniz. Kiralık videolar Kiralık video izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. [. . . ] 1 -h tu"una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu"una basın. 2 -TV ayarları > Genel ayarları > Menü dili'ni seçin ve OK tu"una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu"una basarak menüyü kapatabilirsiniz. Ses dili Dijital TV kanalları program sesini çe"itli konu"ma dillerinde yayınlayabilir. Tercih etti!iniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından ba"ka bir ses dili seçebilirsiniz. 1 -h tu"una basıp Ayarlar'ı seçin ve OK tu"una basın. 2 -Kanal ayarları'nı seçin, Diller > Birinci ses veya !kinci ses'i seçin ve OK tu"una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu"una basarak menüyü kapatabilirsiniz. Tercih etti!iniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından ba"ka bir ses dili seçmek için . 1 -oOPTIONS tu"una basın 2 -Ses dili'ni ve geçici olarak istedi!iniz ses dilini seçip OK tu"una basın. 3. 7 Zamanlayıcılar ve saat Uyku zamanlayıcısı Uyku zamanlayıcısıyla, TV'yi belirli bir sürenin ardından otomatik olarak bekleme moduna geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için h tu"una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu"una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Uyku zamanlayıcısı'nı seçin. Kaydırma çubu!u ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sırasında istedi!iniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz. 28 TV / Zamanlayıcılar ve saat Saat TV rehberinde saati görmek için GUIDE tu!una basın. Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgisi göndermez. Gün ı!ı"ından tasarruf amaçlı saat de"i!imi gözardı edilebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir. TV saatini düzeltmek için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Saat ve Ülkeye ba!lı'yı seçin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için Manuel'i seçin. Smart TV, Kayıt özelli"ini kullanarak program kaydederken, saati ve tarihi manuel olarak de"i!tirmemenizi öneririz. Kapatma zamanlayıcısı 4 saat boyunca TV'nin uzaktan kumandasındaki hiçbir tu!a basmazsanız veya TV 10 dakika boyunca giri!sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutusu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız, otomatik kapanma özelli"ini devre dı!ı bırakmanız gerekir. Devre dı!ı bırakmak için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. [. . . ] 10 Destek 10. 1 Kayıt olun TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı eri!im, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma !ansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın. www. philips. com/welcome adresini ziyaret edin Destek sayfasında ülkenizde bize ula!abilece"iniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Yeni TV yazılımı yükleyebilir veya bilgisayarınızda okumak için kullanım kılavuzunu yükleyebilirsiniz. Belirli bir soruyu e-posta ile sorabilir veya bazı ülkelerde ortaklarımızdan biriyle çevrimiçi olarak görü!me yapabilirsiniz. 10. 4 Mü"teri deste!i Destek için ülkenizdeki Mü!teri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. [. . . ]

PHILIPS 47PDL6907T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 47PDL6907T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag