Kullanım kılavuzu PHILIPS 47PFL6097T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 47PFL6097T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 47PFL6097T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 47PFL6097T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 47PFL6097T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8678 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 47PFL6097T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 47PFL6097T (8052 ko)
   PHILIPS 47PFL6097T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 47PFL6097T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -. &&/0!*12!&/3. 4. 1 1 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Tur 3 Smart TV 3 Uygulama galerisi 3 Kiralık videolar 3 Çevrimiçi TV 3 Sosyal a!lar 3 Skype 4 Akıllı telefonlar ve tabletler 4 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4 Oyun 4 EasyLink 5 Kurulum 6 Yerle" tirme hakkında ipuçları 6 Power cable 6 Anten 6 A!6 Cihazları ba!lama 8 Ayarlar menüsü 16 TV standı ve duvara montaj 16 Güvenlik ve bakım 17 TV 19 Açma 19 Uzaktan kumanda 19 TV #zleme 21 TV kılavuzu 27 Cihazlara geçme 28 Altyazılar ve diller 29 Zamanlayıcılar ve saat 30 Görüntü ayarları 30 Ses ayarları 31 Ambilight ayarları 32 Evrensel eri" im 33 3D 35 Gerekenler 35 3D gözlü!ünüz 35 3D izleme 35 Optimum 3D izleme 35 Sa!lık uyarısı 36 3D gözlük bakımı 36 Smart TV 37 Ana menü 37 Smart TV Uygulamaları 37 Videolar, foto!raflar ve müzik 40 Pause TV 41 Kayıt 42 MyRemote Uygulaması 43 Skype 47 Skype nedir?47 Skype'ı ba" latma 47 Ki" iler 48 Skype'ta arama 49 Skype Kredisi 50 Skype ayarları 50 Oturumu kapatma 51 Kullanım Ko" ulları 51 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Dizin 59 Oyunlar 52 Oyun oynama 52 #ki oyunculu oyunlar 52 TV Özellikleri 53 Çevresel 53 Güç 54 Alım 54 Ekran 54 Ses 54 Multimedya 55 Ba!lantı 55 Boyutlar ve a!ırlıklar 55 TV Yazılımı 57 Yazılım sürümü 57 Yazılım güncelleme 57 Açık kaynaklı yazılım 57 Açık kaynak lisansı 57 Destek 58 Kayıt olun 58 Yardım ve arama özelli!ini kullanma 58 Çevrimiçi destek 58 Mü" teri deste!i 58 Telif hakları ve lisanslar 59 HDMI 59 Dolby 59 Skype 59 DivX 59 Microsoft 59 Di!er ticari markalar 59 2 #çindekiler 1 Daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Uygulama galerisi konusuna bakın. Tur 1. 1 1. 3 Smart TV Bu Philips Smart LED TV'yi Internet'e ba!layın ve yepyeni bir televizyon dünyasını ke" fedin. Yönlendiricinize kablolu bir ba!lantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz ba!lanabilirsiniz. Kiralık videolar Kiralık video izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. [. . . ] Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Enerji tasarrufu konusuna bakın. Menü dili TV menüleri ve mesajlarının dilini de!i" tirmek için . 1 -h tu" una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. 2 -TV ayarları > Genel ayarları > Menü dili'ni seçin ve OK tu" una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu" una basarak menüyü kapatabilirsiniz. 3. 8 3. 7 Zamanlayıcılar ve saat Uyku zamanlayıcısı Uyku zamanlayıcısıyla, TV'yi belirli bir sürenin ardından otomatik olarak bekleme moduna geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için h tu" una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Uyku zamanlayıcısı'nı seçin. Kaydırma çubu!u ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sırasında istedi!iniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz. Görüntü ayarları Görüntü ayarları Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz. Görüntü ayarları'nı açmak için h tu" una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. • Görüntü tarzı Görüntü tarzı ayarlarını yapmak için Yardım'da L Liste'ye basın ve Görüntü tarzı konusuna bakın. • (3D) Arka ı!ık Arka ı" ı!ın kontrast seviyesini ayarlar. • Parazit azaltma Görüntüdeki parazitleri filtreler ve azaltır. • MPEG parazit azaltma Görüntüdeki dijital geçi" leri yumu" atır. • Pixel Precise HD Perfect Pixel HD Engine'in geli" mi" ayarlarını kontrol eder. — Mükemmel Do "al Hareket, görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılı!ı sa!lar. — Clear LCD mükemmel bir hareket netli!i, daha iyi siyah seviyesi, titre" imsiz yüksek kontrast ve daha geni" izleme açısı sunar. — Süper çözünürlük özellikle görüntüdeki çizgiler ve dı" hatlarda mükemmel keskinlik sa!lar. keskinlik özellikle görüntüdeki ayrıntılarda mükemmel keskinlik sa!lar. — Mükemmel kontrast TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginle" tirece!i seviyeyi ayarlar. — Dinamik arka ı!ık ekranın parlaklık yo!unlu!unun dü" ürülerek güç tüketiminin azaltılaca!ı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yo!unlu!una sahip görüntüler için bu ayarı seçin. — Renk geli!tirme renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlü!ünü artırır. [. . . ] www. philips. com/welcome adresini ziyaret edin Destek sayfasında ülkenizde bize ula!abilece"iniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Yeni TV yazılımı yükleyebilir veya bilgisayarınızda okumak için kullanım kılavuzunu yükleyebilirsiniz. Belirli bir soruyu e-posta ile sorabilir veya bazı ülkelerde ortaklarımızdan biriyle çevrimiçi olarak görü! [. . . ]

PHILIPS 47PFL6097T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 47PFL6097T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag