Kullanım kılavuzu PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 47PFL6907T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 47PFL6907T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 47PFL6907T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 47PFL6907T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8491 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T (7832 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 47PFL6907T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78991', 0%, '1:*50 /1;<=1>? !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, @ABC;789D @DBC;789D !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Tur 3 Smart TV 3 Uygulama galerisi 3 Kiralık videolar 3 Çevrimiçi TV 3 Sosyal a!lar 3 Skype 4 Akıllı telefonlar ve tabletler 4 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4 Oyun 4 EasyLink 5 Kurulum 6 TV standı ve duvara montaj 6 Yerle"tirme hakkında ipuçları 6 Power cable 6 Anten 6 A!7 Cihazları ba!lama 9 Ayarlar menüsü 17 Güvenlik ve bakım 18 TV 20 Açma 20 Uzaktan kumanda 20 TV #zleme 22 TV kılavuzu 29 Cihazlara geçme 30 Altyazılar ve diller 31 Zamanlayıcılar ve saat 32 Görüntü ayarları 33 Ses ayarları 34 Ambilight ayarları 34 Evrensel eri"im 36 3D 38 Gerekenler 38 3D gözlü!ünüz 38 3D izleme 38 Optimum 3D izleme 38 Sa!lık uyarısı 39 3D gözlük bakımı 39 Smart TV 40 Ana menü 40 Smart TV Uygulamaları 40 Videolar, foto!raflar ve müzik 43 Pause TV 44 Kayıt 45 MyRemote Uygulaması 46 Skype 51 Skype nedir?51 Skype'ı ba"latma 51 Ki"iler 52 Skype'ta arama 53 Skype Kredisi 54 Skype ayarları 54 Oturumu kapatma 55 Kullanım Ko"ulları 55 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Oyunlar 56 Oyun oynama 56 #ki oyunculu oyunlar 56 TV Özellikleri 57 Çevresel 57 Güç 57 Alım 58 Ekran 58 Ses 58 Multimedya 58 Ba!lantı 59 Boyutlar ve a!ırlıklar 59 TV Yazılımı 60 Yazılım sürümü 60 Yazılım güncelleme 60 Açık kaynaklı yazılım 60 Açık kaynak lisansı 60 Destek 61 Kayıt olun 61 Yardım ve arama özelli!ini kullanma 61 Online yardım 61 Mü"teri deste!i 61 Telif hakları ve lisanslar 62 HDMI 62 Dolby 62 Skype 62 DivX 62 Microsoft 62 Di!er ticari markalar 62 Dizin 63 2 #çindekiler 1 Daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Uygulama galerisi konusuna bakın. Tur 1. 1 1. 3 Smart TV Bu Philips Smart LED TV'yi Internet'e ba!layın ve yepyeni bir televizyon dünyasını ke"fedin. Yönlendiricinize kablolu bir ba!lantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz ba!lanabilirsiniz. Kiralık videolar Kiralık video izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. [. . . ] Devre dı!ı bırakmak için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Kapatma zamanlayıcısı'nı seçin ve kaydırma çubu"unu 0'a ayarlayın. Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da * Liste'ye basın ve Enerji tasarrufu konusuna bakın. Menü dili TV menüleri ve mesajlarının dilini de"i!tirmek için . 1 -h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. 2 -TV ayarları > Genel ayarları > Menü dili'ni seçin ve OK tu!una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu!una basarak menüyü kapatabilirsiniz. 32 TV / Görüntü ayarları 3. 8 Görüntü ayarları Görüntü ayarları Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz. Görüntü ayarları'nı açmak için h tu!una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu!una basın. • Görüntü tarzı Görüntü tarzı ayarlarını yapmak için Yardım'da * Liste'ye basın ve Görüntü tarzı konusuna bakın. • (3D) Arka ı!ık Arka ı!ı"ın kontrast seviyesini ayarlar. • Parazit azaltma Görüntüdeki parazitleri filtreler ve azaltır. • MPEG parazit azaltma Görüntüdeki dijital geçi!leri yumu!atır. — Mükemmel Do"al Hareket, görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılı"ı sa"lar. — Clear LCD mükemmel bir hareket netli"i, daha iyi siyah seviyesi, titre!imsiz yüksek kontrast ve daha geni!— Süper çözünürlük özellikle görüntüdeki çizgiler ve dı!keskinlik özellikle görüntüdeki ayrıntılarda mükemmel keskinlik sa"lar. — Mükemmel kontrast TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginle!tirece"i seviyeyi ayarlar. — Dinamik arka ı!ık ekranın parlaklık yo"unlu"unun dü!ürülerek güç tüketiminin azaltılaca"ı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yo"unlu"una sahip görüntüler için bu ayarı seçin. — Renk geli!tirme renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlü"ünü artırır. görüntü ayarlarını yapar: — I!ık sensörü görüntü ve Ambilight ayarlarını otomatik olarak odanın ı!ık ko!ullarına göre ayarlar. — Gamma, görüntü parlaklı"ı ve kontrastı için kullanılan, do"rusal olmayan bir ayardır. Gamma de"erini artırmak veya azaltmak için kaydırma çubu"unu kullanın. [. . . ] Arka arkaya gelen talimatlar dizisini daha kolay gerçekle!tirmek için ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızdan yazdırabilirsiniz. Yardımı (kullanıcı kılavuzunu) yüklemek için www. philips. com/support adresini ziyaret edin. 10. 3 Online yardım Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize ba!vurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz. Destek / Mü!teri deste"i 61 11 Telif hakları ve lisanslar 11. 1 11. 5 Microsoft Windows Media Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birle!ik Devletleri'nde ve/veya di"er ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Microsoft PlayReady #çerik sahipleri fikri mülkiyetlerini korumak için içerik telif hakkı dahil olmak üzere Microsoft PlayReady™ içerik eri!im teknolojisini kullanmaktadır. [. . . ]

PHILIPS 47PFL6907T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 47PFL6907T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag