Kullanım kılavuzu PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 58PFL9956H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 58PFL9956H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 58PFL9956H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 58PFL9956H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7259 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 58PFL9956H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 3 3 3 3 3 /, 0/*)!(/-/1)-6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Dizin 91 Ba"larken 4 TV turu 4 Kurulum 8 TV üzerindeki tu!lar 10 TV'nizi kaydettirin 12 Yardim ve destek 13 Temel Bilgiler 14 Uzaktan kumanda 14 Menüler 17 TV "zleme 19 3D 24 Uydu yayini izleme 26 ba#li cihazlar 29 Altyazi, zamanlayicilar ve kilitler 30 Smart TV 31 Net TV 31 Etkile!imli TV 34 Videolar, foto#raflar ve müzik 35 TV yayinini duraklatma ve kaydetme Oyunlar 39 Metin 40 Ayarlar 42 Görüntü ve ses 42 Ambilight 44 Kanallar 46 Uydu kanallari 48 A# 50 Cihazlar 52 Evrensel eri!im 53 Yazilim 54 Ba#lantilar 55 "lk ba#lantilar 55 Kablolar ve ba#lantilar 56 Cihazlarin ba#lanmasi 58 Daha fazla cihaz ba#lama 66 A# 71 SD kart 72 Ortak arayüz (CAM) 73 Sorun giderme 74 "leti!im bilgileri 74 TV ve uzaktan kumanda 75 TV kanallari 76 Görüntü ve ses 77 Cihazlar 79 Videolar, foto#raflar ve müzik A# 81 Teknik özellikler 82 Yazilim 82 Çevresel 83 Güç ve alim 85 Ekran ve ses 86 Ekran çözünürlükleri 87 Multimedya 88 Ba#lanabilirlik 89 Boyutlar ve a#irliklar 90 37 80 "çindekiler 3 1 Ba!larken 1. 1 TV turu Sinema 21:9 Sinema 21:9 TV, orijinal film formatina mükemmel !ekilde uyum sa"lar ve Yüksek Çözünürlüklü (HD) bir ekrana sahiptir. Full HD 2560x1080p, HD kaynaklarinin en yüksek çözünürlü"üdür. Bu ekran, optimum parlaklik ve üstün renklerle mükemmel titre!imsiz a!amali tarama görüntüsü sunar. formatlama teknolojisi, gelen sinyalleri sürekli olarak analiz eder ve 21:9 olmayan görüntüleri tam ekran boyutunda a!amali olarak geni!leterek bozulmayi önler. Bu televizyonda, 3D Max özelli"i sayesinde 3D programlari ve filmleri tam Yüksek Çözünürlüklü olarak izleyebilirsiniz. [. . . ] Hemen kaydetme #zledi!iniz programi kaydetmek için R (Kaydet) dü!mesine basin. Kayit ba"ladiktan sonra biti" zamanini Program kilavuzunun açilan penceresinde ayarlayabilirsiniz. Biti" zamanini onaylamak için Programla dü!mesine basin. Kayit zamanlama Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrasi için (maksimum 8 gün sonrasi için) yayinlanacak bir programin kaydini programlayabilirsiniz. 1 Bir kayit programlamak için, h (Ana Sayfa) dü!mesine basin ve Program kilavuzu'nu seçin. Program kilavuzu sayfasinda, kaydetmek istedi!iniz kanal ve programi seçin. x (Sa!) veya w (Sol) dü!mesine basarak bir kanaldaki programlar arasinda gezinebilirsiniz. Listenin tarihini de!i"tirmek için sayfanin üst kisminda tarihi seçin ve Tamam'a basin. #stedi!iniz günü seçin ve yeniden Tamam'a basin. 2 Program vurgulandi!inda, r SEÇENEKLER'e basin ve Kaydet'i seçin. Birbiriyle çaki"an kayitlar belirlendi!i zaman otomatik olarak bir uyari görüntülenecektir. E!er evde olmadi!inizda yayinlanacak bir programi kaydetmeyi planliyorsaniz, TV'yi bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açik birakmayi unutmayin. 38 Smart TV / TV yayinini duraklatma ve kaydetme 3. 5 Oyunlar Oyun oynama Oyun konsolu ekle Daha sonra kolayca seçebilmek üzere konsolu ana menüye eklemek için, Ana menüde Cihazlarinizi ekleyin ö!esiyle ba"layin. Ana menüye bir oyun konsolu eklerken, TV cihaz tipini sordu!u zaman Oyun ö!esini seçin. Oyun konsolunuz bir EasyLink HDMI CEC cihaziysa, kendi kendini Ana menüye ekleyebilir. "htiyaciniz olan bile#enler Bu TV ile aktif 3D gözlüklerini kullanin - Philips PTA516 (ayrica satilir). Bölünmü" ekranda iki ki"ilik oyun oynamak için, oyun konsolu HDMI kablo ile ba!lanmalidir. "ki ki#ilik oyun ba#latma 1Ana menüde oyun konsolunu seçin ve Tamam tu"una basin. 2 Oyun konsolunda oyunu ba"latin ve çok oyunculu ya da iki oyunculu modu seçin. Bölünmü" ekran görüntüleme modunu seçin. 3 TV'de t AYAR tu"una basin ve "ki ki#ilik oyun ö!esini seçin. 4 Bölünmü" ekranda oynanacak oyunun ekranda görüntülenece!i formati - Yan yana veya Üst / Alt - seçin ve Tamam tu"una basin. Gözlü!ü Oyuncu 1 ya da Oyuncu 2 ekranini izlemek için de!i"tirmek istedi!inizde, Player 1/2 seçim tu"una basin. Bölünmü# ekran görünümüne giri# ve çiki# #ki oyunculu bölünmü" ekran görünümünde, oyun menüsüne ya da oyun skorlarina bakmak için bölünmü" ekrandan birle"ik görünüme geçebilir ya da dönebilirsiniz. [. . . ] Eskiyen ürününüzün atik i"lemlerinin do!ru biçimde gerçekle"tirilmesi, çevre ve insan sa!li!i üzerinde olumsuz etkilere yol açilmasini önlemeye yardimci olacaktir. Ürününüzde 2006/66/EC sayili Avrupa Direktifi kapsaminda düzenlenen ve normal evsel atiklarla atilmamasi gereken piller kullanilmaktadir. Enerji tasarrufu Teknik özellikler / Çevresel 83 Pillerin do!ru "ekilde atilmasi, çevre ve insan sa!li!i için ortaya çikabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardim edece!inden, pillerin ayri olarak toplanmasi konusundaki yerel kanunlar hakkinda bilgi edinin. 84 Teknik özellikler / Çevresel 7. 3 Güç ve alim Güç Ürün özellikleri, önceden bildirim yapilmaksizin de!i"tirilebilir. Bu ürüne ait di!er özellik ayrintilari için bkz. Güç · #ebeke gücü: AC 220-240V +/-%10 · Ortam sicakli!i: 5°C - 35°C · Bekleme sirasinda güç tüketimi: < 0, 15W · Enerji tasarrufu özellikleri: I"ik sensörü, Eko modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayicisi, Eko ayarlari menüsü. [. . . ]

PHILIPS 58PFL9956H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 58PFL9956H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag