Kullanım kılavuzu PHILIPS 69187-60-PH

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 69187-60-PH kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 69187-60-PH kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 69187-60-PH kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 69187-60-PH : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2410 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 69187-60-PH QUICK START GUIDE (1040 ko)
   PHILIPS 69187-60-PH QUICK START GUIDE (1040 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 69187-60-PH

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Vielen Dank fr das Vertrauen in Olympus Produkte, das Sie uns mit dem Kauf des Digital Voice Recorder erwiesen haben. Machen Sie sich bitte grndlich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut, damit stets ein einwandfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewhrleistet ist. Bewahren Sie auerdem die Bedienungsanleitung stets griffbereit fr spteres Nachschlagen auf. Im Interesse fehlerfreier Resultate empfiehlt sich stets zuvor eine Testaufnahme. [. . . ] Bu ayarlar ve kay>t edilen dosya hakk>nda size detayl> flekilde yard>mc> olacakt>r. Cihaz>n durumu Durdurulmufl <fllem Ekran Kaydedilen dosya say>s> ve kalan kay>t sresi ekranda gsterilir. Geen kay>t sresi ve kalan kay>t sresi bilgilerini dnflml olarak ekranda grebilirsiniz. alma sresi Kalan sre Dosyan>n kay>t tarihi Dosyan>n kay>t saati alma sresi . . . Yavafl mod seildiinde, SLOW simgesi belirlir, h>zl> alma modu iin FAST simgesi ekranda belirir. H>zl> yavafl almada STOP dmesine basarsan>z, cihaz dinleyemi sonland>r>r. STOP dmesine bas>p dinlemeye geerseniz normal h>zda dinleme devam edecektir. Dosya Bafllang>c>n> Bulmak Cihaz normal veya yavafl / h>zl> modunda iken 9 veya 0 dosyan>n bafl>na gider. (Indeks iflaretleri blmne bak>n>z). STOP tufluna bas>l> tutun tufluna bas>n Kulakl>kla Dinlemek (Fig. TM) Kulakl>> cihaz>n kulakl>k girifline tak>larak kaydedilen dosyalar dinlenebilir. Sesten rahats>z olmamak iin, kulakl>> takmadan sesi k>s>n>z. Kulakl>kla dinlerken sesi ok amay>n>z, geici iflitme kayb> yaflanabilir. * Kutu ieriinde kulakl>k yoktur. Kay>t modunda DISPLAY Durdurma veya kay>t modunda iken DISPLAY tufluna bas>n Kay>t Dinleme (Fig. Kay>t / Dinleme >fl>> yeflil yanar, ve geen zaman ekranda gsterilir. Alarm> bir kez ayarlad>>n>zda, iptal edene kadar her gn almaya devam edecektir. nceden yap>lm>fl ayar> grmek iin cihaz>n>z> a>n>z ve PLAY butonuna bas>n>z. Alarm tonu almaya bafllad>ktan befl dakika sonra otomatik olarak duracakt>r. Seilen klasrde kaydedilmifl bir dosya yoksa alarm zellii kullan>lamaz. Alarm oynatma OFF durumuna getirilene kadar her gn gereklefltirilecektir. Q Seilien kay>t modu (Fig. Farkl> dosyalar kaydedildi ise kay>t sresi daha k>sa olabilir. (Referans olarak kay>t sresini ve kalan sreyi gz nne al>n>z. ) Zaman Ayar>l> Kay>t (TIMER) (Fig. ) (VN-1100/VN-1100PC Hari) Ses kay>t cihaz>n>z ile zaman>n> ayarlayarak otomatik kayt> yapabilirsiniz. Zaman ayarl> kay>t tamamland>>nda, yapt>>n>z ayar eski haline dner. SET, On, OFF SET' mensn setikten sonra, PLAY butonuna basarak zaman> ayarlay>n>z. Zaman Ayar>n> <ptal Etmek iin Mende OFF seeneini seiniz ve PLAY butonuna bas>n>z. [. . . ] Olympus Dijital Wave Player ses tan>ma yaz>l>mlar>n> desteklememektedi. Bu k>lavuzda kullan>c>n>n Microsoft Windows yaz>l>m>n> bildii varsay>lm>flt>r. Ltfen Windows ile ilgili detaylar iin, PC'nin kullanma k>lavuzuna baflvurunuz. Olympus Digital Wave Player Program>n>n al>flt>r>lmas> Ses kay>t cihaz>n> USB kablosu ile bilgisayar>n>za balad>>n>zda Olympus Digital Wave Player ana penceresi otomatik olarak al>flacakt>r. Bu durumda, ses kay>t cihaz> pillere ihtiya duymayacakt>r, nk g bilgisayar zerinden USB kablosu ile salanacakt>r. [. . . ]

PHILIPS 69187-60-PH KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 69187-60-PH kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag