Kullanım kılavuzu PHILIPS DS 6600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS DS 6600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS DS 6600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS DS 6600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS DS 6600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (504 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS DS 6600 (511 ko)
   PHILIPS DS 6600 QUICK START GUIDE (1925 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS DS 6600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ANAEBEKEfiiveyacihazbalantisinin balantikesmecihaziolarakkullanildii yerlerde, balantikesmecihazikullanima hazirbirdurumdakalmalidir. Uyari · Buürününmuhafazasinikesinlikleçikarmayin. · Buürününhiçbirparçasiniyalamayin. · Buürünühiçbirzamandierelektrikliekipmanlarin · Buürünüdorudangüniiindan, çiplakalevlerdenveya · Cihazingüçbalantisinikesebilmekiçingüçkablosu, fi veyaadaptöreherzamankolaycaeriebileceinizden emin olun. [. . . ] Lütfenambalajmalzemelerinin, tükenen pillerinveeskidonaniminatilmasindayerel yönetmeliklereuygunhareketedin. 2 Balanti stasyonlu Elence Sisteminiz Buürünüsatinaldiiniziçintebrikler, Philips'e hogeldiniz!Philips'insunduudestektentam olarakyararlanmakiçin, ürününüzü www. philips. com/welcomeadresindekaydettirin. Philipsileiletiimkurduunuzda, cihazinserive modelnumaralariistenir. Modelnumarasive serinumarasi, cihazinaltkismindadir. Numaralari burayayazin: Model No. ___________________________ Bilgisayarprogramlari, dosyalar, yayinlarveses kayitlaridadahilolmaküzerekopyalamaya karikorumalimalzemeninyetkilendirilmemi kopyalarininhazirlanmasi, telifhakkiihlali anlaminagelebilirvesuçtekiledebilir. Bucihaz, butüramaçlarlakullanilmamalidir. Giri Bucihazlaunlariyapabilirsiniz: · iPod/iPhonevediersescihazlarindan müzikdinleyebilirsiniz. · iPod/iPhonecihazlarinizibilgisayarinizla senkronize edebilirsiniz. "iPodiçinüretilmitir"ve"iPhoneiçin üretilmitir", birelektronikcihazinözellikleiPod veyaiPhoneilebalantikurmakiçintasarlandii vegelitiricitarafindanAppleperformans standartlarinauygunluununonaylandii anlaminagelir. Apple, cihazinçalimasiveya güvenlikveyasalstandartlarileuyumluluundan sorumludeildir. BuaksesuariniPodveyaiPhone ilekullanilmasininkablosuzperformansini etkileyebileceiniunutmayin. iPodveiPhone, AppleInc. 'inABD'detescilliolan ticarimarkalaridir. tescilliticarimarkasidir. Not · Tipplakasi, cihazialtkismindabulunur. Kutununiçindekiler Ambalajiçeriinikontroledin: · Anaünite(2xhoparlör) · Uzaktan kumanda · 1xhoparlörbalantikablosu · 1xACgüçadaptörü · 2xACgüçkablosu · 1xMP3balantikablosu · 1xUSBkablosu · Hizlibalangiçkilavuzu 6 TR Hoparlörleregenelbaki a b c d f g h i j e h DCGirii · Güçadaptörübalanir. j CABLEIN · Birlikte verilen hoparlör kablosu ile iki hoparlörbalanir. a SRC · Birkaynakseçer:iPod/iPhone;USB; MP3-LINK. b · Senkronizasyonmodunuseçer. c +/· Sesseviyesiniayarlar. d · Kulakliksoketi. e DOCK(BalantiCihazi) · iPod/iPhone için dock. f MP3-LINK · BirlikteverilenMP3balantikablosuyla haricibirmüzikçalarbalanir. · Üniteyibeklememodunaalir. TR 7 Uzaktankumandahakkinda genelbilgiler a 3 Balarken Dikkat · Buradabelirtilenlerharicindekontrolveyaayarlar kullanilmasiyadaprosedürleruygulanmasi, tehlikeli radyasyonamaruzkalmayaveyabakatehlikeliilemlere neden olabilir. b h g f Bubölümdekitalimatlariherzamansirasiyla takip edin. c d e Hoparlörleribalayin Not · Eniyisesiçinsadecebirlikteverilenhoparlörleri · BirlikteverilenDINkablosuyalnizcabuürünle kullanin. kullanilmaküzeretasarlanmitir. Bukabloylakesinlikle bakacihazlaribalamayaçalimayin. a · Üniteyiaçar. · Üniteyibeklememodunaalir. BirlikteverilenDINkablosunuheriki hoparlörün üzerindeki CABLEIN soketlerine balayin: · aktifhoparlör(dümeli):sakanal · pasifhoparlör:solkanal b +/· Sesseviyesiniayarlar. · Oynatmayibalatirveyaduraklatir. 8 TR Gücübalayin Dikkat · Ürünehasarvermeriski!Güçkaynaigeriliminin · · üniteninaltindabelirtilengerilimleayniolduundan emin olun. ACadaptörünütakmadanöncediertümbalantilarin yapildiindaneminolun. [. . . ] » Müzikbalantiistasyonu hoparlörlerinizdençalinir. iPod/iPhonecihaziniarjetme Cihazelektrikkaynainabalandiinda, balanti istasyonunayerletirileniPod/iPhoneotomatik olarakarjolmayabalar. iPod/iPhone'udinleme Not · iPod/iPhonecihazinizinsalambirbiçimdeyerletiinden emin olun. 1 2 DOCK modunu seçmek için uzaktan kumandanin tuunabasin. » Ana hoparlördeki SRCgöstergesisari renge döner. Oynaticiyikullanirkensorunyaarsaniz, servis talepetmedenönceaaidakinoktalarikontrol edin. SorununuzhalaçözülmediysePhilips websitesiniziyaretedin(www. philips. com/ welcome). Philipsileiletiimegeçerkencihazi yakininizdabulundurunvemodelnumarasiile serinumarasinibildiinizdeneminolun. [. . . ]

PHILIPS DS 6600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS DS 6600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag