Kullanım kılavuzu PHILIPS DVT 3500

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS DVT 3500 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS DVT 3500 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS DVT 3500 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS DVT 3500 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (903 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS DVT 3500 (898 ko)
   PHILIPS DVT 3500 QUICK START GUIDE (827 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS DVT 3500

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] rnnz tescil ediniz ve a?a??daki internet adresinden destek al?n?z www. philips. com/welcome DVT1000 DVT1500 DVT3000 DVT3100 DVT3500 DVT5000 DVT5500 DVT7000 TR Kullan?c?K?lavuzu 2 ? ?indekiler ?indekiler 1 nemli gvenlik bilgileri 1. 1 Gvenlik bilgileri 5 5 2 Kullan?c?K?lavuzuna dair 2. 2 Kullan?lan simgeler 7 7 3 Digital Voice Tracer 3. 1 rnde gze arpanlar 3. 2 Ambalaj ieri?i 3. 3 rn zetleri 3. 3. 1 n ve arka taraf (DVT1000, DVT1500) 3. 3. 2 n ve arka taraf (DVT3000 ?ekran? 3. 4. 1 Men zeti 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 4. 7 microSD kart?n?n yerle?tirilmesi 4. 8 Aya??n d??ar? [. . . ] 5. 1. 1 Harici kaynaktan kay?t haz?rlama Cihaza harici bir mikrofon ba?land???nda, kay?t kayna??Mikrofon ba?lant?s?na bir mono mikrofonu veya kendi amplifikatr olan bir kay?t kayna??n?Blm 9. 1. 14 Harici kayna??n seilmesi, Sayfa 46). 28 Kay?t ?indekiler 5. 1. 2 Endeks i?aretlerinin konulmas?nemli yerleri i?aretlemek iin bir kay?t esnas?nda endeks i?aretleri koyunuz. Blm 6. 2 Kay?t veya mzik yrtme, Sayfa 32). 5. 1. 4 n kay?t fonksiyonunun kullan?lmas?(DVT3000?DVT7000) n kay?t fonksiyonu sayesinde kay?t tu?una basmadan nce son be?Cihaz bir bekleme moduna girer ve belle?e almaks?z?n srekli olarak be?Bu fonksiyon ile bir konu?ma s?ras?nda nemli blmleri kaydetmek iin aniden karar verebilirsiniz. 1 Bir kay?t esnas?nda, bir endeks i?aretini koymak iin INDEX/a'e bas?n. XX Geri kalan kay?t sresi yerine ekranda k?sa sreli?ine endeks i?aretinin numaras?XX Cihaz bir bekleme moduna girer ve belle?e almaks?z?n srekli olarak be?saniyeyi belle?e al?r. ? Kay?t duraklarken de endeks i?areti koyabilirsiniz. 5. 1. 3 Zoom fonksiyonu ile kaydetme Zoom fonksiyonu ile cihaz n mikrofona odaklan?r ve yan taraftan gelen grltleri gizler. Blm 9. 1. 4 Mikrofon hassasiyetinin ayarlanmas?, Sayfa 40). 2 3 ?indekiler Kay?t 29 5. 2 Kay?tlar?n otomatik olarak ba?lat?lmas? Kay?tlar?n otomatik olarak ba?lat?lmas?cihaz?n mikrofonu, radyo veya harici bir mikrofon olabilir. 2 g kay?t tu?una bas?n. Sesli aktivasyon fonksiyonu ile cihaz, konu?maya ba?lad???n?z anda kayd?Sesli aktivasyon seviyesi ile cihaz?n hangi ses dzeyinden sonra kayda ba?layaca??n?simgesi gsterilir. 30 Kay?t ?indekiler 6 Yrtme ?pucu ? Daha iyi bir yrtme iin ClearVoice fonksiyonunu a?n. Alak sesli blmler dinamik biimde uyarlanarak, alak sesler daha berrak ve anla??l?r olarak yrtlmektedir (ayr?ca bkz. ve kapat?lmas?, Sayfa 49). 3 Durdurma modunda h'e bas?n. a Pozisyon gstergesi bir kayd?n ba??na atlar. b Pozisyon gstergesi nceki kayd?n sonuna atlar. Bilgi ? E?er bir kay?t endeks i?aretleri ierirse h?XX Kayd?n toplam sresi yerine ekranda k?sa sreli?ine endeks i?aretinin numaras?grntlenir. 6. 1 Kay?t seme 1 Bir klasr semek iin durdurma modunda (ba?lang? [. . . ] Ekran Dahili bellek Stereo jak fi?i, 3, 5 mm 27??27?mm znrlk: 112??112 Pixel DVT1000 ?gc: 110?mW 11. 1 Teknik veriler Teknik veriler ller (G?Y??D) DVT1000 ?DVT7000: 55 gr (piller/akler dahil) Cihaz: 2??AAA alkalin pil Philips LFH9154 akleri Uzaktan kumanda: CR2025 High-speed 2. 0, Micro-USB Stereo jak fi?i, 3, 5 mm Bellek kart?Kay?t formatlar? A??rl?k Mzik yrtme Piller/akler Hoparlr USB ba?lant?s? [. . . ]

PHILIPS DVT 3500 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS DVT 3500 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag