Kullanım kılavuzu PHILIPS HP6512

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS HP6512 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS HP6512 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS HP6512 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS HP6512 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1611 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS HP6512 (1354 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS HP6512

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 21 Çarõlar, video çarõlarõ, kayõtlar, çarõ listesi, hõzlõ arama, sesle kontrol, çarõ seçenekleri, gruplar, kartvizitler. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-mail, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlamasõ, uygunluk beyanõ (declaration of conformity). Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 } Seçim } Bilgi. Görüntüleme 53 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Resimleri kullanma Kayda bir resim ekleyebilir, resmi telefon açõlõõnda kullanabilir, bekleme modunda duvar kaõdõ veya ekran koruyucu olarak kullanabilirsiniz. Duvar kaõdõ olarak ayarlanan 1MB'den daha büyük bir animasyon performansõ etkileyebilir. Resmi göndermek için: } Dosya yöneticisi } Resimler ve bir resme gelin. } Seçim } Gönder ve bir aktarma yöntemi seçin. Bazõ telefonlar büyük boyuttaki resimleri alamaz. Ekran koruyucu Telefon birkaç saniye bo kaldõõnda, ekran koruyucu otomatik olarak devreye girer. Birkaç saniye daha sonra, ekran koruyucu, güç tasarrufu için uyku moduna geçer. Ekranõ tekrar aktifletirmek için herhangi bir tua veya dümeye basõn. Resimleri düzenlemek için: Resim almak için: } Ayarlar } Balantõ ve bir aktarma yöntemi seçin. Medya Albüm Ayrõntõlar için ebeke operatörünüzün Web sitesini ziyaret edin. Bu servis her ülke için geçerli deildir. % 55 PhotoDJTM. Resimleri gönderme ve alma Resimleri mevcut aktarma yöntemlerinden birini kullanarak gönderip alabilirsiniz. Telif haklarõ ile korunan bazõ öeleri gönderip almanõzõn yasak olduunu unutmayõn. Mesajlarõn içindeki resimler ile ilgili daha fazla bilgi için, % 37 Mesajlama. Vodafone live!Bu özellik, telefon bellei tükendiinde veya Web üzerinden eriebileceiniz sanal bir albümde resimlerinizi arkadalarõnõzla paylamak istediinizde yararlõ olabilir. Resim göndermek için: · } Dosya yöneticisi } Resimler bir resim seçin } Seçim } Gönder } Medya Albüm. Ayrõca telefonunuz 3GPP uyumlu olan akõlõ dosyalarõ da destekler. Müzikleri dinlemek ve videolarõ oynatmak için: 1 } Müzik Çalar veya } Elence } Video oynatõcõ. Bir oynatõcõ tarayõcõsõ açõlõr. 2 Müzii, sanatçõya veya parçaya göre veya çalma listelerinde tarayõn. Aaõdaki seçenekler kullanõlabilir: · çerii oynatmak veya oynatma sõrasõnda durdurmak için tuuna basõn. Oynatmaya devam etmek için tekrar basõn. · Bir sonraki müzik dosyasõna gitmek için tuuna basõn. · Bir önceki müzik dosyasõna gitmek için tuuna basõn. · Müzik dosyalarõnõ çalarken veya video klipleri oynatõrken veya tularõnõ basõlõ tutarak parçalarõ veya klipleri ileri alõn veya geri alõn. · aretli dosyayõ seçmek için Oynat tuuna basõn. · imdi çalan modundayken, müzik çalar tarayõcõsõna gitmek için tuuna basõn. · Müzik çalarken, seçenekler için } Seçim, örnein arka planda kullanmak için Küçült. [. . . ] 48 ayarlar ekran parlaklõõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 A blog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 çarõ listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 çarõ süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS HP6512 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS HP6512 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag