Kullanım kılavuzu PHILIPS PTA 516

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS PTA 516 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS PTA 516 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS PTA 516 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS PTA 516 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (890 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS PTA 516

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Conservare per ulteriore consultazione. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Gerts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. HASZNLATI TMUTAT Jtllst vllalni csak rendeltetsszeren hasznlatba vett gpekre tudunk. Krj hogy a gp hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a kezelsi utastsokat. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour rfrence ultrieure. EXEIPIIO XEIPIMOE HMANTIKE HPOOPIE: oxx v x ov v xvo v o v x u v u u v. HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. BRUKERHNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nye og forsikre deg om at du forstr dem fr du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk. INSTRUKCJA OBSUGI PL Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celw innych ni wymienione w instrukcji obsugi. [. . . ] Gvdenin saa sola savrulmasini engellemek iin; balanti noktasi orijinal konumunda tutulmalidir. 12 Geri tepme reaksiyonu biak ile 16 Diskcisimlerle donatilmifl olan makinede, sert olan temas nedeni ile yana doru geri tepme reaksiyonu meydana gelebilir. TRKE - 4 <tme gc, makinenin kontrol kabiliyetini kaybederek, kullaniciya doru tepebilir. Disk biak, ayni zamanda kol ve bacaklarin tamamen kesilmesine neden olabilir. Her zaman, gayet keskin bir flekilde bileylenmifl disk biak kullaniniz. Diflleri aflinmifl bir disk biak, kesme esnasinda zorluklar ortaya ikarabilecei gibi, GER< TEPME REAKS<YONUNUN meydana ikmasina da neden olabilir, yani; yabanci cisimler veya bir odun parasi ile diskin n tarafinin arpiflmasi neticesinde makinenin operatre doru geri tepmesi ve kullanicinin makine zerindeki hakimiyetini kaybetmesidir. Hasar grmfl olan bir diski tekrardan bileylemeyiniz, yenisi ile deifltiriniz. fiekil I-3 de gri ile iflaretlenmifl olan kisim; R<SKL< BLGE olarak belirlenmifl olup: diskin belli bir blgesini belirtip, kesim esnasinda bu alanin kullanilmasi durumunda veya bir arpiflma neticesinde, makinenin ortaya ikarabilecei GER<TEPME REAKS<YONU oluflum blgesidir. Geri tepme reaksiyonunun ortaya ikmamasi iin; risk blgesin de, disk ile ifllem yapmayiniz. C. Makine emniyet ekipmanlarinin tanimlanmasi 1234 Gaz kontrol blokaji Hiz tetii blokaj dzeneini, bant, ip veya herhangi bir fley ile basili tutulacak flekilde sabitleyerek, aleti asla kullanmayiniz. 3" gaz tetii ile arzu edilmeyen gaz vermeleri nlemek amaci ile yapilmifltir. A n. 17" emniyet tetiinin de ayni anda beraberce basilmasi ile harekete geebilir. Bu mekanizma, birbirinden baimsiz 2 adet geri dner yaylardan oluflmaktadir. Diflli disk kullanilmasi durumunda; tutma kolu hi deil ise 36 cm olarak deifltirilmelidir. A), donanimda verilen aksesuarlar kullanilarak, n tutma koluna hemen bitiflik flekilde monte edilmelidir. iftli/bisiklet tutma kolu (A) (A) Bisiklet Tutma Kolu, kullanicinin isteklerine cevap verebilecek flekilde, ileri veya geri ayarlanabilir. Sikifltirma topuzunu gevfleterek, bisiklet tutma kolunu arzu edilen konuma getiriniz, daha sonra topuzunu iyice sikifltiriniz. (A) Bisiklet Tutma Kolu ile beraber, kolay taflima veya depolama TRKE - 6 234 (A) koruma kalkanini, (I) diflli kutusu zerine tam olarak oturmasini salayacak flekilde yerlefltiriniz. (G) kelepenin alt parasini, koruma kalkaninin altindan geirerek, (F) kelepe st parasi ile boru zerinden birbirine siki bir flekilde (H) vidalari bloke ediniz. Kesme dzenei koruma kalkan eklentisi (sadece misinali kafa kullanma esnasinda monte edilir). Misina kesme biai yardimi ile, misina uzunluu ayarlanir: ok uzun birakilmifl olan misina motor sratini dflrr ve kesim zelliini yitirdii gibi yaralanma riskini de arttirir. Bu eklenti (B), sadece misinali kafa kullanimi esnasinda monte edilmeli/kullanilmalidir (L) misina kesme biai yardimi ile, misina uzunluu ayarlanir ve bu sayede kesme api belirlenmifl olur. Doru bir montaj iin; kapakta bulunan resim'e bakiniz ve aflaida izah edilmekte olan ifllemleri sirasi ile yapiniz: (B) eklentisini (A) koruma kalkanina (C) iflaretinin olduu noktadan geiriniz, (D) vidalarini kullanarak, bunu sabitleyiniz, daha sonra; (L) misina kesme biaini (E) vidalarindan faydalanarak siki bir flekilde monte ediniz E5. Misinali kafayi monte etme/demontaj tutunuz; nce; iki delik birbirine karflilikli gelinceye kadar, plakayi dndrnz. [. . . ] Diflli biak kullanimi 2 5 11 16 TRKE - 9 Diske zarar vermemek ve Kickback (geri tepme) riskini nlemek iin, tavsiye edilmekte olan aa aplarindan daha genifllerini kesmeyiniz. Diflli biak; api en fazla yedi santim olan ali ve ufak aalarin kesilmesine uygundur. Kesim esnasinda, aletin kontroln kaybetme riskini en aza indirgemek iin, zel koruyucu kalkanin sol tarafindan gvdeye dayayarak destek alinmalidir. L. evre Bilim Bu blmde, aletin projelendirilmesi esnasinda n grlen evre ile uyumu salayacak zellikleri ile ilgili, aletin doru olarak kullanilmasi, sivi yalarin ve yakitlarin yok edilmesi hakkinda bilgi edineceksiniz. PROJELEND<RME Projelendirme esnasinda, yapilan aliflmalar ve arafltirmalar da tketimi ve emisyonu, kirli gazlari az olan bir motor iin aliflilmifltir. [. . . ]

PHILIPS PTA 516 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS PTA 516 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag