Kullanım kılavuzu PHILIPS QC5350

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS QC5350 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS QC5350 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS QC5350 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS QC5350 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2646 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS QC5350 (1256 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS QC5350

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 39 Walkman®, radyo, PlayNowTM, zil sesleri, MusicDJTM, VideoDJTM, oyunlar ve dierleri. Sony Ericsson W300i Balantõ . 48 Internet ve e-posta ayarlarõ, senkronizasyon, Bluetooth, infrared, USB kablo, güncelleme servisi. 54 Çalar saat, ajanda, görevler, profiller, saat ve tarih, SIM kart kilidi, vb. 62 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, garanti, declaration of conformity. [. . . ] 38 Ekran koruyucu ve duvar kaõdõ Telefon birkaç saniye bo kaldõõnda, ekran koruyucu otomatik olarak devreye girer. Güç tasarrufu için, birkaç saniye daha geçtikten sonra uyku modu devreye girer. Bir resmi duvar kaõdõ yaparsanõz, resim bekleme modunda görüntülenir. Bir resmi kullanmak için: 1 2 } Dosya yöneticisi } Resimler ve bir resmi seçin. } Seçim } Kullanõm ekli ve bir seçenei seçin. This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Elence PhotoDJTM ve VideoDJTM Telefonunuzda PhotoDJ ve VideoDJ uygulamalarõnõ nasõl kullanacaõnõz ile ilgili bilgiler için, www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. Elence Walkman®, radyo, PlayNowTM, zil sesleri, MusicDJTM, VideoDJTM, oyunlar ve dierleri. ndirdiiniz veya bir resimli mesaj içinde aldõõnõz veya bilgisayarõnõzdan aktardõõnõz müzik dosyalarõnõ dinleyin veya video klipleri izleyin. Aaõdaki dosya tipleri desteklenir: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY ve WAV (16 kHz maksimum örnekleme hõzõ). Ayrõca 3GPP uyumlu olan akõlõ dosyalarõ da kullanabilirsiniz. AMR ve MIDI dosyalarõ, sadece DRM-korumalõ olduklarõnda görüntülenebilir ve Walkman® oynatõcõ ile dinlenebilirler. Bunun yanõnda dier AMR ve MIDI dosyalarõnõ, dosya yöneticisini kullanarak dinleyebilirsiniz. Walkman® oynatõcõ Müzik yükleme, aktarma ve dinleme Telefonunuz, telefonla birlikte verilen CD'nin içinde bulunan Disc2Phone bilgisayar yazõlõmõ ile birlikte çalõõr. CD'lerden veya bilgisayarõnõzdan müzik aktarmak için Disc2Phone'u kullanõn. Bu yolla, müzik dosyalarõ otomatik bir Sanatçõ-Albüm-Ad sõrasõna göre aktarõlõr. · Bir sonraki müzik parçasõna veya video klibe gitmek için tuuna basõn. · Bir önceki müzik parçasõna veya video klibe geri gitmek için tuuna basõn. · Müzik parçalarõnõ çalarken veya video klipleri oynatõrken veya tularõnõ basõlõ tutarak parçalarõ veya klipleri ileri alõn veya geri alõn. · Çalma sõrasõnda çalma listesinde dolamak için, veya tularõna basõn. Üzerine geldiiniz dosyalar, Oynat tuuna basõncaya kadar seçilmeyeceklerdir. · Bir video klip oynatõlõrken, video klibi yava gösterimde oynatmak için tuuna basõn. · Bir video klip duraklatõldõõnda, videoyu her defasõnda bir kare görüntüleyerek oynatmak için tuuna basõn. · imdi çalan görünümünde Walkman® oynatõcõya gitmek için, tuuna basõn. · imdi çalan görünümünde Walkman® oynatõcõdan çõkmak için, tuunu basõlõ tutun. Bu dümeyi, Walkman® oynatõcõ veya Radyo veya bunlarõn içinden en son kullanõlan için kullanmayõ seçin. Çal/duraklat dümesi Çal/duraklat dümesinin ayarõnõ deitirmek için: } Ayarlar } Genel } Çal/duraklat düm. Dosyalarõ tarama Walkman® oynatõcõda, listelerdeki müzik ve video içeriini tarayabilirsiniz: · Sanatçõlar ­ tüm mevcut sanatçõlarõn listesi. · Parça ­ telefonunuzdaki tüm müzik dosyalarõnõ (zil sesleri hariç) listeler. [. . . ] Sony Ericsson, sadece Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõ pilleri ve arj ünitelerini kullanmanõzõ önerir. Telefonlar arasõnda, ekran parlaklõklarõ ve ekran rengi açõsõndan çok az bir farklõlõk olabilir. Ekranda çok küçük parlak veya koyu noktalar olabilir. Bunlara hatalõ pikseller denir ve bu noktalarõn hatalõ olmalarõ ve düzeltilememeleri halinde oluur. [. . . ]

PHILIPS QC5350 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS QC5350 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag