Kullanım kılavuzu PHILIPS SCD262

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCD262 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCD262 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCD262 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCD262 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4239 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCD262

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 23 Çarõlar, video çarõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çarõ seçenekleri. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, güvenli ve etkin kullanõm, garanti, declaration of conformity. Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] © Print only for private use. Resimleri ve video klipleri kaydetme Bir resim çektiinizde veya bir video klip kaydettiinizde, telefon bunu telefon belleine veya takõlmõsa Memory Stick PROTM Duo içine kaydeder. Eer telefon bellei veya Memory Stick doluysa, bazõ dosyalarõ silinceye veya taõyõncaya kadar baka mesajlar veya video klipler kaydedemezsiniz % 21 Dosya yöneticisi. Resimleri ve video klipleri gönderme Bir resim çektiinizde veya bir video klip kaydettiinizde, dosya boyutunun sõnõrõ amamasõ halinde bunlarõ resimli mesajlar olarak gönderebilirsiniz. Dier transfer yöntemlerini kullanarak resimleri ve video klipleri gönderip almak için % 53 Resimleri gönderme ve alma. Bir video klibi veya resmi yönetmek için: Bir video klip kaydedin veya bir resim çekin } Seçim ve bir seçenei seçin. Resimleri bilgisayarõnõza transfer etme USB kabloyu kullanarak, kamera resimlerini bir bilgisayara sürükleyipbõrakabilirsiniz % 73 USB kabloyu kullanarak dosya transferi. Uzak ekran Resimleri uzak bir ekranda, örnein TV'de, görüntülemek için uyumlu bir Bluetooth aksesuar kullanõn. Uyumlu aksesuarlarõn tam bir listesi için, lütfen www. SonyEricsson. com/support adresini ziyaret edin. Uzak bir ekrana balanmak için: } Dosya yöneticisi } Resimler } Görüntüle } Seçim } Uzak ekran. % 71 Telefonunuza bir cihaz eklemek için:. 54 Görüntüleme This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Elence WALKMANTM, radyo, PlayNowTM, zil sesleri, MusicDJTM, VideoDJTM, oyunlar ve dierleri. WALKMANTM oynatõcõ WALKMANTM oynatõcõ hepsi bir arada müzik ve video oynatõcõdõr. Aaõdaki dosya tipleri desteklenir: MP3, MP4, 3GP, AAC, AAC+, AMR, MIDI, IMY, EMY ve WAV (16 kHz maksimum örnekleme hõzõ) ve Real®8. · Bir video klip oynatõlõrken, video klibi yava gösterimde oynatmak için tuuna basõn. · Bir video klip duraklatõldõõnda, videoyu her defasõnda bir kare görüntüleyerek oynatmak için tuuna basõn. 5 CD'den müzik alõrken, Internet'e balõysanõz Disc2Phone üzerinden CD bilgilerini (sanatçõ, parça, vb. ) elde edebilirsiniz. USB kablonun Dosya transferi modunda güvenli bir ekilde çõkartõlmasõ için, Windows Explorer'da Çõkartõlabilir Disk üzerine sa tõklayõn ve Çõkart seçeneini seçin. www. SonyEricsson. com/support Dosyalarõ WALKMANTM telefonunuza aktarmak ile ilgili daha fazla bilgi için www. SonyEricsson. com/support adresine bavurun. Müzikleri dinlemek ve video klipleri oynatmak için: 1 } WALKMAN. WALKMANTM oynatõcõ tarayõcõsõ açõlõr. © Print only for private use. · imdi çalan modundayken, WALKMANTM oynatõcõ tarayõcõsõna gitmek için tuuna basõn. · Çõkmak için tuuna basõn. Radyo Radyo dinlemek için, telefonunuzu açmalõ ve HPM-80'i takmalõsõnõz. Radyo açõldõõnda, en son kullandõõnõz yayõn kanalõ otomatik olarak balatõlacaktõr. Cep telefonu kullanõmõnõn yasak olduu yerlerde telefonunuzu kullanmayõn, % 91 Etkin Kullanõm. · Kulaklõklarõn sesini kapatmak veya sesi kapatmayõ iptal etmek için tuunu basõlõ tutun. · Ses seviyesini arttõrmak veya azaltmak için ses seviyesi dümelerine basõn. WALKMANTM oynatõcõyõ HPM-80 ile kontrol etme 1 2 3 4 WALKMANTM oynatõcõyõ HPM-80 ile kontrol etmek için: Telefonunuzu açõn ve HPM-80'i balayõn. HPM-80'i açmak için MP/FM ­ ON/OFF dümesini basõlõ tutun. MP/FM ­ ON/OFF dümesine basarak WALKMANTM oynatõcõya geçi yapõn. [. . . ] Böyle durumlarda, bu geçerli satõn alma belgesinde belirtilir. Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAD-3022011-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51. 010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24 EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, September 2005 FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. 96 Önemli bilgiler This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Dizin A açma/kapama Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS SCD262 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCD262 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag