Kullanım kılavuzu PHILIPS SCF120

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCF120 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCF120 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCF120 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCF120 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (404 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SCF120 (184 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCF120

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 22 Çarõlar, video çarõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çarõ seçenekleri. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlamasõ, declaration of conformity. Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Müzik çalarken bir çarõ almanõz durumunda, çarõyõ cevaplamanõz için müzik durur. Çarõ bittiinde veya reddedildiinde müzik devam eder. 58 Elence This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Walkman® oynatõcõ ve video oynatõcõ Telefonunuz aaõdaki dosya türlerini destekler: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Gelitirilmi AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (16 kHz maksimum örnekleme hõzõ) ve Real®8. Ayrõca telefonunuz 3GPP uyumlu olan akõlõ dosyalarõ da destekler. Video oynatmak için: 1 Bekleme modunda Menü } Elence } Video oynatõcõ seçeneklerini seçin. Bir oynatõcõ tarayõcõsõ açõlõr. 2 Video kliplere gözatõn ve bir balõõn üzerine gelin } Oynat. Aaõdaki seçenekler kullanõlabilir: · · · · · · · tuuna basarak oynatmayõ durdurun. Video klipleri oynatõrken veya tularõnõ basõlõ tutarak parçalarõ veya klipleri ileri alõn veya geri alõn. aretli dosyayõ seçmek için Oynat tuuna basõn. Parçayõ dinlerken, seçenekleri görüntülemek için } Seçim. © Print only for private use. · Parça ­ telefonunuzdaki ve bir bellek kartõ üzerindeki tüm müzik dosyalarõnõ (zil sesleri hariç) listeler. · Çalma listeleri ­ kendi müzik dosyalarõnõzdan listeler oluturun veya onlarõ dinleyin. ­ akõlõ video veya müzik için bookmark'lar listeler. Çalma listeleri Dosya yöneticisi içinde kayõtlõ olan medya dosyalarõnõ düzenlemek için, çalma listeleri oluturabilirsiniz. Bir çalma listesini veya bir çalma listesinden bir dosyayõ sildiinizde, bellekteki asõl müzik veya video dosyasõ silinmez, sadece çalma listesindeki referansõ silinir. Bu dosyayõ halen bir baka çalma listesine ekleyebilirsiniz. Çalma listesi oluturmak için: 1 Bekleme modunda Menü } WALKMAN } Seçim } Müziim } Çalma listeleri } Yeni çalma list. 2 Dosya yöneticisi içindeki kullanõlabilir dosyalardan birini seçin. Bir seferde birçok dosyayõ ekleyebilir ve ayrõca klasörler de ekleyebilirsiniz. Seçilen klasörlerdeki tüm dosyalar çalma listesine eklenir. Çalma listesine dosyalar eklemek için: 1 Bekleme modunda Menü } WALKMAN } Seçim } Müziim } Çalma listeleri seçeneklerini seçin ve bir çalma listesi seçin } Aç } Seçim } Medya ekle. [. . . ] ** Bazõ ülkelerde/bölgelerde ilave bilgiler (örnein geçerli bir garanti kartõ) istenebilir. Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAD-3022051-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51. 010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, November 2006 FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Önemli bilgiler 103 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Dizin açma/kapatma BluetoothTM cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS SCF120 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCF120 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag