Kullanım kılavuzu PHILIPS SCF288

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCF288 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCF288 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCF288 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCF288 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7621 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SCF288 (1083 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCF288

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 20 Çarõlar, video çarõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çarõ seçenekleri. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlamasõ, declaration of conformity. Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Parçayõ dinlerken, seçenekleri görüntülemek için } Seçim. Çõkmak için tuunu basõlõ tutun. Müzik dinlemek için: 1 } WALKMAN. Walkman® oynatõcõ tarayõcõsõ açõlõr. 2 } Seçim Sanatçõ, Albüm, Parça ve Çalma Listesine göre gözatmak için } Müziim veya tüm parçalarõnõzõ sõrasõyla çalarak dinlemek için } Dinlet. Aaõdaki seçenekler kullanõlabilir: · · · · · · tuuna basarak oynatmayõ durdurun. Parçayõ ileri veya geri almak için veya tularõnõ basõlõ tutun. Parçayõ dinlerken, seçenekleri görüntülemek için } Seçim. Müzik aktarma Disc2Phone bilgisayar yazõlõmõ ve USB sürücüleri, telefon ile birlikte verilen CD'nin içindedir. CD'lerden veya bilgisayarõnõzdan telefon belleinize veya bellek kartõ içine müzik aktarmak için Use Disc2Phone yazõlõmõnõ kullanõn. Elence 55 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Balamadan önce Disc2Phone'u bilgisayarõnõzda kullanmak için gerekli olan minimum iletim sistemleri aaõdakilerdir: · Windows 2000 SP4 veya · XP Home, veya XP Professional SP1. Disc2Phone yazõlõmõnõ yüklemek için: 1 Bilgisayarõnõzõ açõn ve telefonunuzla birlikte verilen CD'yi takõn veya Disc2Phone uygulamasõnõ indirmek için www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. 2 Dosya yöneticisi içindeki kullanõlabilir dosyalardan birini seçin. Çalma listesinden dosyalarõ çõkartmak için: 1 } WALKMAN } Seçim } Müziim } Çalma listeleri bir çalma listesi seçin } Aç. Çalma listesini silmek için: } WALKMAN } Seçim } Müziim } Çalma listeleri bir çalma listesi seçin ve tuuna basõn. WALKMAN seçenekleri } Seçim ve seçenekleri görüntüleyin: · Müziim ­ müzik dosyalarõnõ tarama. · Sõradakileri çal ­ Sõradakileri çal görünümüne gidin. · Medya ekle ­ çalma listesine dosyalar veya klasörler ekleyin. Elence 57 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. · Sil ­ çalma listesinden bir dosyayõ çõkartõn. Kullanõcõ tarafõndan oluturulan çalma listelerinde, sadece dosyanõn referansõ kaldõrõlõr. Parça listesinde, dosya bellekten kalõcõ olarak silinir. · Küçült ­ Walkman®'i küçültün ve müzik çalmaya devam ederken bekleme moduna geri dönün. · Yeni isim ver ­ kullanõcõ tarafõndan oluturulan çalma listelerine yeni isim verin. [. . . ] © Print only for private use. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAD-3022021-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51. 010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, May 2006 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Önemli bilgiler 99 This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. Dizin açma/kapatma BluetoothTM cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS SCF288 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCF288 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag