Kullanım kılavuzu PHILIPS SCF754

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCF754 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCF754 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCF754 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCF754 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1192 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SCF754 (863 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCF754

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 21 Çarõlar, kayõtlar, sesle kontrol, çarõ seçenekleri. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlamasõ, declaration of conformity. Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Walkman® oynatõcõ kontrolleri · · · · 4 Bilgisayar: Bir CD'den müzik alõrken nternet'e balõysanõz, Disc2Phone üzerinden CD bilgilerini (sanatçõ, parça, vb. ) elde edebilirsiniz. Balamadan önce kayõt ilemlerini de tamamlamanõz gerekir. www. sonyericsson. com Sevdiiniz müzik parçalarõnõ W700 Walkman® telefona taõmanõn ne kadar kolay olduu ile ilgili daha ayrõntõlõ bilgilere www. sonyericsson. com/support adresinden ulaabilirsiniz. Bir sonraki müzik parçasõna veya video klibe gitmek için tuuna basõn. Bir önceki müzik parçasõna veya video klibe gitmek için tuuna basõn. Müzik parçalarõnõ çalarken veya video klipleri oynatõrken veya tularõnõ basõlõ tutarak parçalarõ veya klipleri ileri alõn veya geri alõn. Müzik parçalarõnõ çalarken, geçerli listenin parça-parça görünümünü göstermek için veya tularõna basõn. Elence This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. · Oynatma sõrasõnda çalma listesinde dolamak için, veya tularõna basõn. Üzerine geldiiniz dosyalar, Oynat tuuna basana kadar seçilmeyeceklerdir. · Bir video klip oynatõlõrken, video klibi yava gösterimde oynatmak için tuuna basõn. · Bir video klip duraklatõldõõnda, videoyu her defasõnda bir kare görüntüleyerek oynatmak için tuuna basõn. · Walkman® oynatõcõya gitmek veya oynatma sõrasõnda Walkman® oynatõcõyõ küçültmek için, tuuna basõn. · Sil ­ çalma listesinden bir dosyayõ çõkartabilirsiniz. Oluturduunuz çalma listelerinde, dosya sadece çalma listesinden silinir. Sanatçõlar listesinde, dosya bellekten kalõcõ olarak silinir. · Yeni isim ver ­ çalma listesine yeni bir isim verebilirsiniz. Sadece kullanõcõ tarafõndan oluturulan çalma listelerinin isimlerini deitirebilirsiniz. · Çalma listesini sil ­ çalma listesini silebilirsiniz. Sadece çalma listesi silinir, dosyalar halen Dosya yöneticisi içinde listelenir. Sadece kullanõcõ tarafõndan oluturulan çalma listelerini silebilirsiniz. · Bilgi ­ geçerli parça veya video ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. · Oynatma modu ­ arkõlarõn ve videolarõn çalõnma sõralarõnõ deitirebilirsiniz. Çalma listesindeki 56 Elence This is the Internet version of the user's guide. [. . . ] 55­56 çerezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 duvar kaõdõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 102 E ekran parlaklõk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ekran koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 e-posta kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43­45 G D garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 gece modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 gönderme görevler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 79 kartvizitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 kayõtlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 melodiler ve zil sesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 randevular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 79 resimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 temalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 görevler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78­79 gruplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 güncelleme servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 güvenlik nternet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 kod bellei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 SIM kart kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 güvenlik rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Dizin This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. H harfler girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

PHILIPS SCF754 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCF754 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag