Kullanım kılavuzu PHILIPS SLE3100AN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SLE3100AN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SLE3100AN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SLE3100AN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SLE3100AN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (20 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SLE3100AN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Conservare per ulteriore consultazione. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Gerts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. HASZNLATI TMUTAT Jtllst vllalni csak rendeltetsszeren hasznlatba vett gpekre tudunk. Krj hogy a gp hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a kezelsi utastsokat. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour rfrence ultrieure. EXEIPIIO XEIPIMOE HMANTIKE HPOOPIE: oxx v x ov v xvo v o v x u v u u v. HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. BRUKERHNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nye og forsikre deg om at du forstr dem fr du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk. INSTRUKCJA OBSUGI PL Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celw innych ni wymienione w instrukcji obsugi. [. . . ] Benzin yksek derecede yanici bir maddedir: herhangi bir yakit yakinina yaklaflmadan nce, sigara, puro, pipoyu sndrnz. Yakit yakinina, kivilcim veya isi kaynaklari veya yanan ttn mamulleri ile yaklaflmayiniz. Yakit takviye ifllemini asla yanabilir maddelerin bulunduu yerlerin yakininda veya zerinde gereklefltirmeyiniz (kuru yapraklar gibi. . ). 11 15 Misina kafasinin veya disk biainin yere paralel olacak flekilde, kayifl balanti noktasini ayarlayiniz. Gvdenin saa sola savrulmasini engellemek iin; balanti noktasi orijinal konumunda tutulmalidir. 12 Geri tepme reaksiyonu biak ile 16 Diskcisimlerle donatilmifl olan makinede, sert olan temas nedeni ile yana doru geri tepme reaksiyonu meydana gelebilir. TRKE - 4 <tme gc, makinenin kontrol kabiliyetini kaybederek, kullaniciya doru tepebilir. Disk biak, ayni zamanda kol ve bacaklarin tamamen kesilmesine neden olabilir. Her zaman, gayet keskin bir flekilde bileylenmifl disk biak kullaniniz. Diflleri aflinmifl bir disk biak, kesme esnasinda zorluklar ortaya ikarabilecei gibi, GER< TEPME REAKS<YONUNUN meydana ikmasina da neden olabilir, yani; yabanci cisimler veya bir odun parasi ile diskin n tarafinin arpiflmasi neticesinde makinenin operatre doru geri tepmesi ve kullanicinin makine zerindeki hakimiyetini kaybetmesidir. Hasar grmfl olan bir diski tekrardan bileylemeyiniz, yenisi ile deifltiriniz. fiekil I-3 de gri ile iflaretlenmifl olan kisim; R<SKL< BLGE olarak belirlenmifl olup: diskin belli bir blgesini belirtip, kesim esnasinda bu alanin kullanilmasi durumunda veya bir arpiflma neticesinde, makinenin ortaya ikarabilecei GER<TEPME REAKS<YONU oluflum blgesidir. Geri tepme reaksiyonunun ortaya ikmamasi iin; risk blgesin de, disk ile ifllem yapmayiniz. C. Makine emniyet ekipmanlarinin tanimlanmasi 1234 Gaz kontrol blokaji Hiz tetii blokaj dzeneini, bant, ip veya herhangi bir fley ile basili tutulacak flekilde sabitleyerek, aleti asla kullanmayiniz. Diflli disk kullanilmasi durumunda; tutma kolu hi deil ise 36 cm olarak deifltirilmelidir. A), donanimda verilen aksesuarlar kullanilarak, n tutma koluna hemen bitiflik flekilde monte edilmelidir. iftli/bisiklet tutma kolu Sa/sol kollarini yuvasina yerlefltiriniz, arzu ettiiniz konumda birakiniz ve kelepeyi vidalar ile sikifltiriniz E3. Ot iin, disk ve misinali kafa koruma kalkan montaji (A) koruma kalkanini, (I) diflli kutusu zerine tam olarak oturmasini salayacak flekilde yerlefltiriniz. (F) kelepe st parasi ile boru zerinden birbirine siki bir flekilde (H) vidalari bloke ediniz. Misina kesme biai yardimi ile, misina uzunluu ayarlanir: ok uzun birakilmifl olan misina motor sratini dflrr ve kesim zelliini yitirdii gibi yaralanma riskini de arttirir. (L) misina kesme biaini (E) vidalarindan faydalanarak siki bir flekilde monte ediniz E4. Misinali kafayi monte etme/demontaj 2 3 4 10 fiekildeki dzeni uygulayarak misinali kafa monte ifllemi: 1) Disk korumasi 2) st plka 3) Koruma (B misinali kafa) 4) Naylon misinali kafa. Bloke etme ifllemi esnasinda; kafa-plakayi, fazla bir g kullanmadan, donanimda bulunan anahtar veya tornavida kullanilarak, plaka ve 234 TRKE - 6 diflli kutusu deliinden geirerek birleflik tutunuz; nce; iki delik birbirine karflilikli gelinceye kadar, plakayi dndrnz. Disk biai monte etme/demontaj Mesafelendirici pul f) serbest kupa g) Disk biak sabitleme vidasi (34, 5 mm uzunluk). Diflli disk ve diflli disk koruma kalkan monte etme 2 3 4 10 Sabit kupali disk biak monte etme: a) Disk korumasi b) disk biak merkezleflme iin st plka c) Yazi ve yn oku st tarafa doru konumlandirilmifl disk biak d) Alt Plka e) sabit kupa f) Disk biak sabitleme vidasi (16 mm uzunluk). [. . . ] Ot kesimi, yana doru, zemine paralel bir flekilde yapilan hareketler ile yapilir. Tirpanlama, sadan sola doru hareket ederek uygulanir, lkin; geri dnfl yolunda, soldan saa dnfl hareketinde biai kullanmamak gereklidir. Disk biak destek kupasini, zeminden ok kisa bir mesafede alifliniz, bu taktirde; biain zemin ile temas etmesini engellemifl olursunuz. Diflli biak kullanimi 2 5 11 16 Diske zarar vermemek ve Kickback (geri tepme) riskini nlemek iin, tavsiye edilmekte olan aa aplarindan daha genifllerini kesmeyiniz. Diflli biak; api en fazla yedi santim olan ali ve ufak aalarin kesilmesine uygundur. [. . . ]

PHILIPS SLE3100AN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SLE3100AN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag