Kullanım kılavuzu PHILIPS SPE3031CC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPE3031CC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPE3031CC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPE3031CC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPE3031CC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1332 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SPE3031CC (1654 ko)
   PHILIPS SPE3031CC QUICK START GUIDE (1967 ko)
   PHILIPS SPE3031CC (1654 ko)
   PHILIPS SPE3031CC QUICK START GUIDE (1967 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPE3031CC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tek yapmanız gereken bölgenizdeki çevrimiçi video ma!azasından en son filmi kiralamak. Ev a!ınıza ba!lı TV ile akıllı telefon foto!raflarını TV'de görüntüleyebilir, bilgisayarınızdaki videoları oynatabilir veya tablet bilgisayarınızla TV'yi kontrol edebilirsiniz. Internet'e ba!lı TV'niz ile çevrimiçi video ma!azalarından kiralık video izleyebilir, çevrimiçi TV rehberini okuyabilir veya sevdi!iniz TV programını bir USB Sabit Sürücüye kaydedebilirsiniz. Smart TV Uygulamaları her türden e!lenceli ve hayatı kolayla" tıran servisiyle keyfinize keyif katar. Daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Smart TV konusuna bakın. Smart TV'yi ba" latın ve video ma!azası Uygulamasını Smart TV ba" langıç sayfasına ekleyin. [. . . ] Tercih etti!iniz birinci ve ikinci altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Tercih etti!iniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından ba" ka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Orijinal dil Dijital kanal programın veya filmin orijinal dilini barındırıyorsa, TV'yi otomatik olarak bu ses diline geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Dublajlı filmi orijinal dilinde izlemek için (orijinal dil varsa), Orijinal dil seçene!ini Açık olarak ayarlayın. 1 -h tu" una basıp Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. 2 -Kanal ayarları'nı seçin, Diller > Orijinal dil'i seçin ve OK tu" una basın. 3 -Açık veya Kapalı'yı seçin ve OK tu" una basın. 4 - Gerekirse arka arkaya b tu" una basarak menüyü kapatabilirsiniz. !"itme ve görme engelliler için ses dilleri Bazı dijital TV kanalları i" itme veya görme engelliler için özel uyarlanmı" ses ve altyazı yayınlamaktadır. TV / Altyazılar ve diller 29 Daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Evrensel eri!im konusuna bakın. TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutusu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız, otomatik kapanma özelli!ini devre dı" ı bırakmanız gerekir. Devre dı" ı bırakmak için h tu" una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Kapatma zamanlayıcısı'nı seçin ve kaydırma çubu!unu 0'a ayarlayın. Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da L Liste'ye basın ve Enerji tasarrufu konusuna bakın. Menü dili TV menüleri ve mesajlarının dilini de!i" tirmek için . Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgisi göndermez. Gün ı" ı!ından tasarruf amaçlı saat de!i" imi gözardı edilebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir. TV saatini düzeltmek için h tu" una basıp S Ayarlar'ı seçin ve OK tu" una basın. TV ayarları > Genel ayarlar > Saat ve Ülkeye ba"lı'yı seçin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için Manuel'i seçin. Smart TV, Kayıt özelli!ini kullanarak program kaydederken, saati ve tarihi manuel olarak de!i" tirmemenizi öneririz. Kapatma zamanlayıcısı 4 saat boyunca TV'nin uzaktan kumandasındaki hiçbir tu" a basmazsanız veya TV 10 dakika boyunca giri" sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. 30 TV / Görüntü ayarları — Gamma, görüntü parlaklı!ı ve kontrastı için kullanılan, do!rusal olmayan bir ayardır. Gamma de!erini artırmak veya azaltmak için kaydırma çubu!unu kullanın. — Renk ısısı renkleri Normal, Sıcak (kırmızımsı) veya So !uk (mavimsi) olarak ayarlar. — Özel renk sıcaklı!ı görüntünün renk sıcaklı!ını ayarlar. — (3D) Video kontrastı görüntü içeri!inin kontrastını ayarlar. — Parlaklık görüntünün parlaklık seviyesini ayarlar. [. . . ] 2 - TV'yi tanıma USB belle"i TV'nin yan tarafına takın, Ba!la'yı seçin ve OK tu!3 - TV yazılımını yükleme 9. 4 Açık kaynak lisansı TV Yazılımı / Açık kaynak lisansı 57 www. philips. com/support adresini ziyaret edin. 10 Destek 10. 1 Kayıt olun TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı eri!ansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın. [. . . ]

PHILIPS SPE3031CC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPE3031CC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag