Kullanım kılavuzu PHILIPS SWA7523S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWA7523S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWA7523S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWA7523S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWA7523S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (177 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWA7523S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Dier tüm ürün veya servis isimleri ilgili sahiplerine aittir. Motorola'nin kullanim kilavuzlarinda bulunan bilgilerin basildii sirada doru olmasi gerektii düünülür. Motorola, herhangi bir bilgi ve belirtimi önceden haber vermeden deitirme ve düzenleme hakkina sahiptir. Motorola kullanim kilavuzlarinin içindekiler "olduu gibi" salanir. [. . . ] Aktif ve beklemedeki arama arasinda geçi yapmak için Gönder tuuna basin. Telefonda konuurken gelen aramayi reddetmek için: Basilacak Tu Reddet levi 2. aramayi cevaplama Bu devam etmekte olan aramayi sürdürür ancak Arama Bekletme aramasini reddeder. 56 - Arama Özellikleri SJJN6517A. book Page 57 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Aramayi Beklemeye Alma Arama sürerken aramayi beklemeye alabilir ve daha sonra aramaya yeniden balanabilirsiniz. Basilacak Tu levi seçenekler menüsünü açma Menü Tut'a gelme Eylem (A) aktif aramayi beklemeye alma pucu: Beklemedeki aramayi aktifletirmek için Tut'u seçin. 1 2 3 Aramayi Sessize Alma Aktif arama sirasinda mikrofonu kapatabilirsiniz. Dier taraf sizin söylediklerinizi duyamaz ama siz kari tarafi duymaya devam edersiniz. Basilacak Tu levi seçenekler menüsünü açma Menü Sessiz'e gelme Eylem (A) Aktif aramayi sessizletirme pucu: Aktif arama sirasinda mikrofonu geri açmak için Sesi Aç'i seçin. 1 2 3 Arama Özellikleri - 57 SJJN6517A. book Page 58 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Hoparlörü Açma/Kapama Bir arama sirasinda hoparlörü açabilirsiniz. Basilacak Tu levi seçenekler menüsünü açma Menü Hoparlör/Hoparlör Kapali'ya gelme Eylem (A) hoparlörü açma/kapama 1 2 3 pucu: Gelen veya giden bir arama sirasinda, Gönder tuunu basali tutarak ahize ile hoparlör arasinda geçi yapabilirsiniz. 58 - Arama Özellikleri SJJN6517A. book Page 59 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Telefon Özellikleri Bu bölüm telefonunuzdaki özellikleri hizli bir ekilde bulmaniza yardimci olur. letiler Özellik MMS letisi Oluturma Açiklama MMS iletisi oluturma: Balangiç > leti Türü > MMS letileri > Yeni pucu: MMS iletileri çeitli slaytlarin birletirilmesiyle oluturulur. Her slayt bir fotoraf veya videodan, sesten (yalnizca fotoraflar kullanildiinda) ve metinden oluabilir. MMS letisine MMS iletinize resim/video klip Fotoraf/ ekleme: Resim/Video alanini Video Ekleme vurgulayin > Eylem (A) tuuna basin, istediiniz fotoraf/video komutuna klibine gelin > Seç basin. Telefon Özellikleri - 59 SJJN6517A. book Page 60 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik MMS letisine Metin ablonu Ekleme Açiklama MMS iletinize önceden yüklü kelimeler/ifadeler ekleme: Metin alanini vurgulayin > Eylem (A) > Menü > Eylem (A) tuuna basin, istediiniz metin ablonuna gelin > Seç > Bitti komutuna basin. pucu: Bir metin ablonunu düzenlemek için Menü > Düzenle'ye basin. MMS letisine MMS iletinize önceden yüklü Önceden ses klipleri ekleme: Ses alanini vurgulayin > Eylem Yüklü Ses (A) tuuna basin, istediiniz ses Ekleme klibine gelin > Seç komutuna basin. MMS letisine MMS iletinize önceden ayarli Ses Kaydi ses klipleri ekleme: Ekleme Ses alanini vurgulayin > Eylem > Sesi Kaydet > (A) > Menü Kaydet > Yürüt > Durdur > Bitti komutuna basin. Telefonun dil, tarih ve saat tipini ve sayi ve para birimi biçimlendirme seçeneklerini deitirme: Balangiç > Ayarlar > Devam > Bölgesel Ayarlar 74 - Telefon Özellikleri SJJN6517A. book Page 75 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik Yazi Boyutunu Ayarla/Zaman Aimi Uyari Sesi Seviyesi Gelimi Telefon Ayarini Kullanma Program Kaldirma Açiklama Sistem yazi boyutunu, Normal Metin Girii'ni, onay zaman aimini ve çarida uyari ses yüksekliini yapilandirma: Balangiç > Ayarlar >Eriilebilirlik Kapak ile cevap açik/kapali kontrolü, ekran stili ve ekran kontrastini yapilandirma: Balangiç > Ayarlar > Devam > Devam > Telefon Ayarlari Telefon ile birlikte gelen programlar diinda telefonunuzda yüklü olan > programlari kaldirma: Balangiç Ayarlar > Devam > Programlari Kaldir Telefon Özellikleri - 75 SJJN6517A. book Page 76 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Gelimi Özellikler Özellik Konferans Çarisi Yapma Açiklama Konferans çarisi yapmak için varolan tüm aramalari Giri ekraninda birletirme: 1nci arama için telefon numarasi girin > Gönder tuuna basin > 2nci arama için telefon numarasi girin > Gönder > Menü > Konferans'a basin. 2nci çari etkin iken 1nci çari otomatik olarak beklemeye alinir. Konferanstan 1 çariyi ayirmak ve bu çariyi etkin yapmak için (dierleri beklemedeyken), Menü > Özel > istediiniz çariya gelin > Eylem (A) seçeneklerine basin. Arama alikanliklarinizi izleme, abonelik plani seçmenize veya aylik telefon faturanizi önceden tahmin etmenize yardimci olma: Balangiç > Arama Geçmii > Menü > Sayaçlari Görüntüle Telefon Kullanimini zleme 76 - Telefon Özellikleri SJJN6517A. book Page 77 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik Hizli Aramayla Uygulama Açma Açiklama Bir uygulamaya hizli arama girii atama, sonra o uygulamayi hizlica balatmak için Giri ekranindan 1 veya 2 tuu (2-99'a giriler) basili tutma: Balangiç > istediiniz uygulamaya gelin > Menü komutuna basin > Hizli Arama Ekle > Tu takimi atamasi'nin altindan hizli arama girii seçin > Bitti komutuna basin. 2 hizli arama rakami ile uygulama balatmak için, 1nci rakama basin ve sonra 2nci rakami basili tutun. Giri ekranindan bir sözcük söyleyerek uygulama balatma: Speech Recognition özelliini açmak için yukariyi basili tutun > önce Sesle Uygulama Balatma :Open sonra da açmak istediiniz uygulamanin adini söyleyin: (örnein, "Open Calendar" deyin). Not: Ses tanima uygulamasi yalnizca dorudan telefondan veya telefona bali kablolu kulaklik üzerinden çaliir. Uygulama Bluetooth kulakliiyla çalimaz. Telefon Özellikleri - 77 SJJN6517A. book Page 78 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik Açiklama Sesle Kii Kiiler'de kayitli bir kii kartini Giri Kartini ekranindan sesle görüntüleme: Görüntüleme Speech Recognition'i açmak için yukariyi basili tutun > Name Lookup deyin >kiiler listenizde kayitli adi aynen söyleyin. Giri ekranindan Application Launcher (sesle açilabilen uygulamalarin listesini özelletirin), Sensitivity > Commands(telefonunuzun komutlarinizi kolayca veya nadiren tanimasini salayin), Sound > Name Settings > Speed (komutlarinizi daha hizli veya yava balatin), ve Choice Lists > Name Lookup > Always On (telefonunuz kii bilgilerini almadan önce adlari gözden geçirin ve dorulayin) gibi seçenekleri ayarlama: Speech Recognition >Settings'i açmak için yukariya basili tutun. Speech Recognition Settings Menüsünü Kullanma 78 - Telefon Özellikleri SJJN6517A. book Page 79 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik Dosya Yöneticisini Kullanma Açiklama Telefonunuzdaki dosyalari ve klasörleri yönetme: Balangiç > Devam > Dosya Yöneticisi pucu: 2 ana görüntüleme modunda çaliir, Aaç Görünümü (telefon belleindeki tüm dosya yapisini görüntüler ve klasör yönetimine odaklanir) ve Liste Görünümü (seçilen klasörün detaylarini görüntüler (alt klasörlerini ve dosyalarini) ve temel olarak dosyaya yöneliktir). Üzerinde çalimak istediiniz dosya veya klasörü seçin ve sonra komut seçmek içinMenü komutuna basin. Seçilen dosyayi çalitirmak için Eylem (A) tuuna basin. Telefon Özellikleri - 79 SJJN6517A. book Page 80 Friday, December 17, 2004 1:05 PM Özellik Veri Aramasi Yapma Açiklama Internet'e veya irket/iyeri ainiza balanabilmek için Genel Paket Radyo Servisi'ni (GPRS), çevirmeli balantiyi, Sanal Özel ebeke'yi (VPN) ve proxy balantilarini ayarlayin. [. . . ] Microsoft, Microsoft Corporation ya da onun bali kurululari tarafindan CHAZINIZA bu tür bir Güvenlik Güncellemesi yüklendiinde, CHAZINIZDAN kimliinizle ilgili her hangi bir bilgi ve baka hiçbir bilgi almayacaktir. 130 - MICROSOFT SON KULLANICI LSANS ANLAMASI SJJN6517A. book Page 131 Friday, December 17, 2004 1:05 PM 10. Veri Kullanim Onayi. Microsoft, Microsoft Corporation ya da onun bali kurulularinin YAZILIMLA ilgili ürün destek hizmetlerinin bir parçasi olarak her hangi bir ekilde bir araya getirilen teknik bilgileri toplayabileceklerini ve kullanabileceklerini onaylami bulunuyorsunuz. Microsoft, Microsoft Corporation ya da onun bali kurululari, söz konusu bilgileri sadece ürünlerini gelitirmek ya da size özel hizmet veya teknolojileri sunmak amaciyla kullanacaklardir. Microsoft, Microsoft Corporation ya da onun bali kurululari söz konusu bilgileri, kimliinizi açia çikarmayacak bir ekilde bakalarina da verebilecektir. [. . . ]

PHILIPS SWA7523S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWA7523S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag