Kullanım kılavuzu PHILIPS SWS4683S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWS4683S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWS4683S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWS4683S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWS4683S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (108 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWS4683S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hardware and software floating point math library copyright 1984-1991 Dimensions Research, Inc. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. The software is provided by The Regents and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. [. . . ] Bunlardan herhangi birinin zerine kaydrma yapp Select (Se) tuuna basn. World Wide Web Nokia SWS4683S Communicator baz zellikler hari HTML 3. 2'yi destekler. SSL, (ABD) ihracat dzeyinde ifreleme salar; baka bir deyile ok gizli amalar 2000 Nokia Mobile Phones. Web'e balanmak iin, SIM kartnz iin Internet hizmeti etkinletirilmi ve bir Internet hizmet salaycsnda hesabnz olmaldr. Web taraycs uygulamasn balatmak iin Internet ana grnmnde WWW seip Select (Se) tuuna basn. Web'den kmak iin uygulamann ana grnm olan Bookmarks (Ksayollar) listesinde Close (Kapat) veya Hang up (Balanty kes) tuuna basn. Nokia SWS4683S Communicator iin zel web sayfas oluturulmasna ilikin bilgi iin CD'deki belgelere bakn. Internet WWW ayarlar WWW ayarlarn deitirmek iin: 1 WWW uygulamasn ap Men tuuna basn. WWW ayarlar unlardr: Autoload images: Yes / No (Resimleri otomatik gster: Evet/Hayr) -- Yes (Evet) belirlenirse iletiim cihaz bir web sayfas zerindeki JPEG veya GIF resimlerini otomatik olarak alr. No (Hayr) belirlenirse, WWW sayfalar resimsiz alnr ve ok daha hzl grntlenir. Clear cache on exit: Yes / No (karken nbellei temizle: Evet/Hayr ) -- En son alnan WWW sayfalar iletiim cihaznn geici belleinde, "nbellekte" saklanr. Yes (Evet) belirlenirse, nbellek, gemi listesi ve erez dosyalar WWW uygulamas kapatldnda otomatik olarak silinir. WWW uygulamasn balattnzda en son saklanan bilgiler yeni bir veri aramas yapmaya gerek kalmadan nbellekten alnr. All Rights Reserved. 105 History (Gemi) -- Baklan sayfalarn/belgelerin listesini ierir. Gemi listesini ve nbellei boaltmak iin Clear history (gemii sil) tuuna basn. Open file (Dosya a) -- Belgelerim ve Kardan yklenen dosyalar klasrnden dosyalar aabilirsiniz. Import bookmarks (Ksayol al) -- Belgelerim veya Kardan yklenen dosyalar klasrnden Ksayol listesine bir ksayol dosyas alr. Export bookmarks (Ksayollar ver) -- Ksayol dosyasn HTML biimine dntrp Belgelerim klasrnde saklar. "WWW ayarlar" sayfa 102. Internet Bir akll ksayol oluturmak iin: Akll ksayol iletiim cihaznzn belirli bir zamanda ald bir WWW sayfasn ierir. Bu WWW sayfalar yalnzca metin veya resimden oluabilir ve SSL gvenli olamaz. 1 Men tuuna basp Create folder (Klasr olutur) tuuna basarak yeni bir ksayol klasr oluturabilirsiniz. Aadaki seenekler kullanlabilir duruma gelir:: ekil 7 Timed fetching: On/Off (Zamanl alma: Ak/Kapal) -- Bu ayar On (Ak) olarak belirlendiinde klasrde bir saat simgesi grntlenir ve klasrdeki WWW sayfalar aada tanmlanan ayaralara gre alnr. Fetch at (Alma zaman) -- Sayfalarn alnaca tarih ve saati belirtebilirsiniz. Tarih ve saat ve saat biimleri System (Sistem) ayarlarnda belirlenir. 2000 Nokia Mobile Phones. [. . . ] All Rights Reserved. 191 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (ok Amal Internet Posta Uzantlar) Birden ok posta nesnesini tek bir iletinin iine konulmasna olanak tanyan standart bir Internet biimi. Posta nesneleri rnein biimli ok yaz tipli metin mesajlar ve resim ve ses rnekleri gibi metin olmayan eler olabilir. Szlk P PIN (Personal Identity Number) code (PIN (Kiisel Kimlik Numaras) kodu) PIN kodu telefonunuzu yetkisiz kullanma kar korur. PIN kodu istei ayar ak olarak belirlenirse telefon her aldnda kodun girilmesi gerekir. PIN kodu 4 ila 8 rakam uzunluunda olabilir. PIN2 code (PIN2 kodu) PIN2 kodu baz SIM kartlaryla birlikte verilir. [. . . ]

PHILIPS SWS4683S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWS4683S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag