Kullanım kılavuzu PHILIPS SWS7683S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWS7683S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWS7683S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWS7683S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWS7683S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (153 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWS7683S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu belgede tanmlanan herhangi bir rnde nceden bildiride bulunmakszn deiiklik ve yenilik yapma hakkn sakl tutar. Nokia, hibir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybndan veya zel, arzi, bir netice olarak hasl olan ya da dolayl hasar veya kayplardan sorumlu tutulamaz. Yrrlkteki kanunlarn gerektirdii haller dnda, ticari olarak satlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zmni garantiler de dahil olmak zere ancak bunlarla kstl kalmamak artyla, ibu belgenin doruluu, gvenilirlii veya ierii ile ilgili olarak, ak veya zmni herhangi bir garanti verilmemitir. Nokia, herhangi bir zamanda, nceden bildiride bulunmakszn, ibu belgeyi deitirme veya geersiz klma hakkn sakl tutar. [. . . ] Buna karn iletiim cihaznza alnan tm mesajlar Received mail (Alnan posta) klasrnde saklanr. 2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 88 Men tuunu kullanma Uzak posta kutusundayken Menu tuuna basarsanz aadaki seenekler kullanlabilir duruma gelir: Change folder (Klasr deitir) -- Baka bir posta klasrn aar. Copy (Kopyala) -- Seili posta mesajn/mesajlarn baka bir klasre kopyalar. Remove folder (Klasr sil) -- Seili klasr, ieriini ve alt klasrlerini siler. On-line (evrimii) -- Veri aramasn yeniden balatr. Uzak posta kutusuyla olan balanty kesmek iin: 1 Hang up (Balanty kes) tuuna basn. 2 Silinmi olarak iaretlenmi mesajlarnz varsa silme ilemini dorulamanz isteyen bir ileti grntlenir. Mesajlar aldysanz alnan posta klasr ekranda grntlenir. Posta okumak iin: Uzak posta kutunuzdan aldnz posta Received mail (Alnan posta) klasrnde saklanr. Bir posta mesajn okumak iin: 1 Posta ana grnmnde alnan posta klasrn seip Open (A) tuuna basn. Alnan bir postay atnzda aadaki komutlar kullanabilirsiniz: Attachments (Ekler) -- Tm MIME uyumlu ekleri gsterir: metin, resim, ses, video veya uygulama. Eklerin listesini grntlerken bir eki seip aadaki seeneklerden birini uygulayabilirsiniz: View (Grntle) -- Yeterince hafza kaldysa ve mesaj iletiim cihaznzda alabiliyorsa eki aar. Close (Kapat) Grnty alnan posta klasrne dndrr. 2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 89 ekil 5 Men tuunu kullanma Bir mesaj akken Men tuuna baslrsa aadaki seenekler kullanlabilir: Reply (include text) (Yant ver ve metni ekle) -- Mesaja yant verir ve zgn metni yanta dahil eder. Internet access point (Internet eriim noktas) -- Bu WWW sayfas iin kullanlmasn istediiniz bir Internet Eriim Noktas belirleyebilirsiniz. 2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 91 HTTP proxy (HTTP proxy) -- Seili Internet eriim noktas ile kullanlan HTTP proxy sunucusunun bilgisayar ad. HTTP proxy port (HTTP proxy balant noktas) -- Proxy sunucusunun proxy balant noktas. Security proxy (Gvenli proxy) -- SSL gvenli balantlaryla kullanlan proxy. Security proxy port (Gvenli proxy balant noktas) -- Proxy sunucusunun gvenli proxy balant noktas. No proxy for (Proxy kullanlmayacaklar) -- HTTP proxy sunucusunun gerekli olmad etki alanlarn tanmlayabilirsiniz. Etki alanlarn istediiniz ayrntya kadar belirleyebilirsiniz. Ksayollar WWW ana grnmnde Bookmarks (Ksayollar) listesi grntlenir. Listeden bir ksayol setiinizde ksayol balanmak iin kullanlan Internet eriim noktasnn ad sa st kede grntlenir. Ksayollar listesinin altnda almak istediiniz WWW sayfasnn URL adresini girebileceiniz adres alan yer alr. Listeden bir ksayol setiinizde adres alannda ksayolun URL adresi grntlenir. ekil 6 Bir WWW sayfas grntlemek iin: 1 Ksayol listesinden bir giri sein veya adres alanna bir URL adresi yazn. All rights reserved. 92 Not: letiim cihazndaki veya hafza kartndaki Belgelerim veya Kardan yklenmi dosyalar klasrndeki WWW sayfalarn almak iin "http://" yerine "file:///" (not: bl iareti) n ekini kullann. Yeni ksayol eklemek iin: 1 Add (Ekle) tuuna basn veya varolan bir ksayolu deitirmek istiyorsanz Edit (Dzenl) tuuna basn. [. . . ] All rights reserved. 177 sat paketindeki bir etiket zerinde bulabilirsiniz. Kodu gizli bir yerde, iletiim cihazndan ve gzden uzak tutun. M MCN (Micro-Cellular Network) technology (MCN (Mikrohcre ebekesi) teknolojisi) Mikrohcreler, telsiz ebekelerinin ehir alanlarndaki kapasitesini artrmak iin kullanlr. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (ok Amal Internet Posta Uzantlar) Birden ok posta nesnesini tek bir iletinin iine konulmasna olanak tanyan standart bir Internet biimi. Posta nesneleri rnein biimli ok yaz tipli metin mesajlar ve resim ve ses rnekleri gibi metin olmayan eler olabilir. P PIN (Personal Identity Number) code (PIN (Kiisel Kimlik Numaras) kodu) PIN kodu telefonunuzu yetkisiz kullanma kar korur. PIN kodu istei ayar ak olarak belirlenirse telefon her aldnda kodun girilmesi gerekir. [. . . ]

PHILIPS SWS7683S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWS7683S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag