Kullanım kılavuzu PHILIPS SWV4123S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWV4123S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWV4123S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWV4123S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWV4123S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (87 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWV4123S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ekranda ebeke ad grntlenene kadar bekleyin. 3 Alan kodunu ve telefon numarasn tuladktan sonra tuuna basn. 4 Aramay bitirmek iin telefon kapan kapatn ya da tuuna basn. Arama Fonksiyonlar Aramaya cevap verme Aramay bitirme Tekrar arama tuuna basn ya da telefonun kapan an. Telefonun yan tarafndaki ses dzeyi ayarlama tularna basn. Kulaklk ses dzeyini ayarlama ! nse6trx. fm Page 4 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Telefon Rehberi Fonksiyonlar Hzl Kayt Kaydetmek istediiniz telefon numarasn tulayn ve Kaydet'i sein. Ekran boken, tuuna basn, (ismin ilk harfini tulayn), aradnz isme gitmek iin ya da tuunu kullann. Kayt Bul Grme Srasnda Telefon Rehberi Kullanma Bir grme srasnda Telefon Rehberi'ni kullanmak iin, 6HoHQHNOHU'e basn ve simler'i sein. [. . . ] Arayan numaralar mensndeki seenekleri kullanarak, her bir aramann yapld tarihi ve saati grntleyebilir, ayrca numaray grntleyebilir, dzeltebilir, silebilir ya da Telefon Rehberi'ne kaydedebilirsiniz. 51 nse6trx. fm Page 52 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Aranan Numaralar (Men 2-3) En son tuladnz, yani aradnz ya da aramaya altnz, on telefon numarasn bu fonksiyonu kullanarak grntleyebilirsiniz. Aranan numaralar mensndeki seenekleri kullanarak, her bir aramann yapld tarihi ve saati grntleyebilir, ayrca numaray grntleyebilir, dzeltebilir, silebilir ya da Telefon Rehberi'ne kaydedebilirsiniz. Son Arama Listelerinin Silinmesi (Men 2-4) Bu men fonksiyonu, Cevapsz Aramalar, Arayan Numaralar ve Aranan Numaralar (Srasyla Men 2-1, 2-2 ve 2-3) listesindeki tm telefon numaralarn silmenizi salar. Szkonusu telefon numaralar aadaki durumlarda da silinir: Telefonda en son kullanlan be SIM karttan farkl bir SIM kart takl durumdayken telefonu atnzda. 'Gvenlik seviyesi' ayarn deitirdiinizde (bkz. Blm 9, 'Ayarlar' - Men 4-5-5). 52 nse6trx. fm Page 53 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Arama Kayd (Men 2) Arama Sresini Gster (Men 2-5) Bu men fonksiyonunu kullanarak, gelen ve giden aramalarn sresini saat, dakika ve saniye cinsinden grebilirsiniz. Ayrca, nce gvenlik kodunu girerek, tm zaman sayalarn sfrlayabilirsiniz. Daha ayrntl bilgi edinmek iin, 'Referans Bilgileri' - 'Eriim Kodlar' Blmne bakn. NOT: Servis veren kuruluunuzdan gelen aramalar iin faturalanan sre ebeke zellikleri, hesabn yuvarlanmas, vergiler ve buna benzer sebeplere bal olarak deiebilir. Arama cretlerini Gster (Men 2-6) Yaptnz en son aramann veya tm aramalarnzn cretini kontrol etmek ve ilgili sayalar sfrlamak iin bu men fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Daha ayrntl bilgi edinmek iin, 'Referans Bilgileri' - 'Eriim Kodlar' Blmne bakn. cretler, Men 2-7-2 (creti gster) iinde belirlenen birim cinsinden, her bir SIM kart iin ayr ayr gsterilir. NOT: Servis veren kuruluunuzdan gelen arama ve servis faturalar ebeke zellikleri, hesabn yuvarlanmas, vergiler ve buna benzer sebeplere bal olarak deiebilir. 53 nse6trx. fm Page 54 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Arama creti Ayarlar (Men 2-7) Arama cretleri Snr (Men 2-7-1) Bu ebeke fonksiyonu, yaptnz aramalara nceden belirlediiniz bir kontr saysn veya para birimini (Men 2-7-2 iinde ayarlanan) kullanarak bir cret snr koymanza olanak tanr. Belirlenen birimlerin tm kullanldnda, uluslararas acil durum arama numaras (112) dnda, hibir numaray arayamazsnz. Kullandnz SIM karta bal olarak, bir arama creti snr belirlemek iin PIN2 kodunu girmeniz gerekebilir. Daha ayrntl bilgi edinmek iin, 'Referans Bilgileri' - 'Eriim Kodlar' Blmne bakn. creti Gster (Men 2-7-2) Telefonunuz, arama creti snrn, cretli kontr ya da istediiniz para birimi cinsinden gsterebilir. Saat bir dakika sreyle alarsa ya da baka bir tua basarsanz, alarm birka dakika iin almaya ara verir, daha sonra yine almaya devam eder. Bu aralkl alma ilemini 'XU seeneini seerek ya da telefonu kapatarak durdurabilirsiniz. Ayarlanan alarm saati geldiinde telefonunuz kapal durumdaysa, telefonunuz kendi kendine alr ve saat almaya balar. 'XU seeneini seerseniz, telefonu amak isteyip istemediiniz sorulur. Telefonu aarak ebekeye balanmak istiyorsanz Evet'i, telefonu kapatmak istiyorsanz Hayr' sein. NOT: Telsiz telefon kullanmnn yasak olduu veya etkileim ve tehlikeye neden olabilecei durumlarda telefonu amayn. 59 nse6trx. fm Page 60 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Saat (Men 4-2) Telefonunuzun, yukarda aklanan alarm fonksiyonunu gerekletirmek ya da kullancsna gnn saatini gstermek amacyla kendi saati vardr. Telefon Rehberi ya da Men fonksiyonlar iinde olduunuz durumlar dnda, ekranda gnn saati grntlenir. Bu men fonksiyonunda, $oN ya da . DSDO seeneklerini kullanarak saatin ekranda grntlenip grntlenmemesini ayarlayabilir, gnn saatini ayarlayabilir veya 12 ve 24 saatlik zaman grntleme formatlar arasnda gei yapabilirsiniz. Saatin Ayarlanmas 1 Men 4-2 iinde Se seeneini sein. 2 6DDWL D\DUOD seeneine gidin ve Se'i sein. 3 6DDW: blmne gnn saatini girin ve Tamam' sein. Saat ile birlikte kullanabileceiniz fonksiyonlar unlardr: Mesajlar (Men 1), Arama kayd (Men 2), alar saat (Men 4-1) ve Ajanda (Men 8). NOT: Telefon bo batarya ile veya bataryas karlarak uzun sre tutulursa, saati yeniden ayarlamanz gerekebilir. 60 nse6trx. fm Page 61 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Ayarlar (Men 4) Arama Ayarlar (Men 4-3) Herhangi Bir Tula Cevap (Men 4-3-1) Bu men fonksiyonu aktif duruma getirildiinde, size gelen aramalar, ve . tular dnda herhangi bir tua basarak hemen cevaplayabilirsiniz. Otomatik Tekrar Arama (Men 4-3-2) Otomatik Tekrar Arama fonksiyonu aktif durumdayken, telefonunuz ilk denemesinde balant kuramad numaray tekrar aramak iin on deneme daha yapar. Hzl Arama (Men 4-3-3) Hzl Arama fonksiyonu aktif durumdayken, ile arasndaki hzl arama tularna atanan telefon numaralar, ilgili tua baslmas ve basl tutulmasyla aranabilir. tuuna bastktan sonra tuu basl tutarak telesekreter numaranz arayabilirsiniz. Arama Bekletme Seenekleri (Men 4-3-4) Bu ebeke hizmeti aktif hale getirildiinde, grmeniz srerken baka bir aramann geldiini ebekeniz size bildirir. Numaranzn Yollanmas (Men 4-3-5) Bu ebeke hizmetini kullanarak, kendi telefon numaranz aradnz kiiden gizleyebilir ya da numaranzn o kiinin ekrannda grntlenmesini salayabilirsiniz. 6WDQGDUW ayar seenei, telefonunuzun ayarn servis salaycnzla belirlediiniz ayar ndeeri olan $oN ya da . DSDO seeneine geri dndrr. 61 nse6trx. fm Page 62 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Telefon Ayarlar (Men 4-4) Dil (Men 4-4-1) Telefonunuzdaki tm ekran metinlerinde hangi dilin kullanlacan bu menden belirleyebilirsiniz. 2WRPDWLN ayar seilmise, kullanmakta olduunuz SIM karttaki bilgilere gre dil seimi yaplr. SIM kart bilgileri telefonda bulunamazsa, dil olarak ingilizce kullanlr. [. . . ] Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Aratrmalarnn bundan bamsz aratrma ve tavsiyeleriyle de uyumludur. 93 nse6trx. fm Page 94 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kalp at dzenleyicisi bulunan kiiler: telefon akken, telefonu dzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklkta tutmaldrlar; telefonu gs cebinde tamamaldrlar; giriim potansiyelini minimuma indirmek iin dzenleyicinin tersindeki kula kullanmaldrlar; giriim olduundan phelenmek iin herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayn. Kulaklklar Baz dijital telsiz telefonlar baz kulaklklarla giriime neden olabilirler. Byle bir giriim olduunda, servisinize danmak isteyebilirsiniz. Dier Tbbi Cihazlar Herhangi bir radyo verici alet, hcresel telefonlar da dahil olmak zere yeterli lde korunmayan tbbi aletlerle giriime neden olabilir. Bir fizikiye veya tbbi aletin reticisine danarak dtan gelen RF enerjisine kar yeterli derecede korunup korunmadklarn veya varsa dier sorular sorun. Hastaneler ve salk ocaklar dtan gelen RF enerjisine duyarl aletler kullanyor olabilir. Aralar RF sinyalleri, motorlu aralarda, doru bir biimde monte edilmemi veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. [. . . ]

PHILIPS SWV4123S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWV4123S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag