Kullanım kılavuzu PHILIPS VOIP1511B

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS VOIP1511B kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS VOIP1511B kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS VOIP1511B kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS VOIP1511B : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (16396 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS VOIP1511B QUICK START GUIDE (300 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16318 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B QUICK START GUIDE (1329 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS VOIP1511B

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürününüzü kaydetmek ve destek için www. philips. com/welcome VOIP151 TR USB Kablolu Telefon çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 Önemli Güç gereksinimleri Güvenlik Bilgisi Kullanõm artlarõ ve Koullarõ Çevresel Bakõm Kurulum gereklilikleri Uyumluluk Geri dönüüm ve atõklar Garanti Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF") Telefonunuz Kutuda neler var Ayrõca ihtiyaç duyacaklarõnõz Telefonunuza genel bakõ El cihazõ ekranõ Bo ekran Balarken Yazõlõmõn kurulmasõ lk kullanõm için ayarlama Balantõ durumu Arama Arama Yapma Aramayõ Cevaplama 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 7 7 8 8 8 9 10 10 11 9 10 Sõklõkla sorulan sorular Endeks 20 22 1 4. 3 4. 4 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 8 Aramayõ Sona Erdirme veya Red Etme Acil Durum Aramasõ Yönetimi. Arama sõrasõndaki özellikler Konuma Sesini Ayarlama Mikrofonu Sessizletirme Aramayõ Beklemeye Alma Bekleyen Arama kinci aramayõ yönetme Konferans Arama Bilgisayar Ahizesiz Aktifletir Telesekreter Mesajlarõ dinleme Bilgisayarda telesekreter durumu Telefon Ayarlarõ Genel Seçenekler Ses Ayalarõ Ton Ayarlarõ Kõsayol Ayarlarõ Ürün Bilgisi Varsayõlan Ayarlar 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 17 18 18 19 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3 3. 1 3. 2 3. 3 4 4. 1 4. 2 çindekiler 1 Önemli Telefonunuzu kullanmadan önce bu kõlavuzu okuyun. Telefonun kullanõmõna ilikin önemli bilgiler ve notlar içermektedir. 1. 1 Güç gereksinimleri Bilgisayar USB kablo üzerinden güç salayacaktõr. [. . . ] 5. 2 Mikrofonu Sessizletirme Arama sõrasõnda, karõ taraftaki kii duymadan özel bir konuma yapmak isteyebilirsiniz. simgesi belirir ve ekran 10 saniye sonra önceki menüye döner. tuuna tekrar 2 letiime devam etmek için basõn. 5. 5. 2 kinci aramayõ yapma 1 Bir arama sõrasõnda kii listesine erimek için m s tuuna basõn veya numarayõ dorudan çevirin. SkypeOut aramasõ yapmak hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz. 3 Aramak için · lk arama beklemeye alõnõr. r 5. 5. 3 Aramalar arasõnda geçi yapma kinci aramayõ kabul ettikten sonra, birinci ve ikinci arama arasõnda geçi yapmak için tuuna basabilirsiniz. r m Not Mikrofonu sessize aldõõnõzda karõ tarafõ duymaya devam edersiniz. 5. 6 Konferans Arama Bu özellik 1'den fazla kiiyle aynõ anda görüme yapmanõzõ salar. 5. 6. 1 Konferans arama balatma 1 Bir arama sõrasõnda kii listesine erimek için 5. 3 Aramayõ Beklemeye Alma tuuna 1 Aramayõ beklemeye almak için basõn. simgesi belirir ve ekran 10 saniye sonra önceki menüye döner. tuuna 2 Aramanõza geri dönmek için tekrar basõn. Not Arama beklemeye alõndõõnda karõ tarafõn sesini duyamazsõnõz. r r s tuuna basõn veya numarayõ dorudan çevirin. SkypeOut aramasõ yapmak hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz. 2 Konferans aramasõ için kii seçmek amacõyla u/d tuuna basõn. 3 Aramak için · lk arama beklemeye alõnõr. 4 Arama balandõõnda, konferansõ balatmak veya s tuuna basõn. için r r 12 Arama sõrasõndaki özellikler · CONFERENCE 10 saniye süresince ekranda kalõr, sonar arama süresi görüntülenir. 5 Konferans aramasõnõ sona erdirmek için e tuuna basõn. · Eer konferans aramasõnõ balatan sizseniz tüm aramalar sona erer. Aksi takdirde, siz veya baka bir katõlõmcõ konumayõ bitirdikten sonra konferans devam eder. Not Eer ikinci bir arama gelirse ve konferans görüme yapmak isterseniz, konferans aramayõ tuunu basõlõ tutun. balatmak için 5. 6. 3 Konferans sõrasõnda gelen arama Gelen aramayõ balamayõ veya red etmeyi Skype arayüzü ile yapabilirsiniz. Konferans sõrasõnda gelen aramayõ balarsanõz, konferans aramasõ otomatik olarak beklemeye alõnõr. simgesi yanõp söner ve yeni arayanõn adõ 3 saniye için ekranda gösterilir. Not Gelen arama ile konferans aramasõ arasõnda geçi yapmak veya yeni aramayõ konferansa dahil etmek için Skype arayüzünü kullanabilirsiniz. [. . . ] · Aramanõn bekletmede olmadõõndan emin olun: Konumaya geri dönmek için arama sõrasõnda tuuna basõn. simgesi kayboldu. Bu bölümde, telefonunuz hakkõnda en sõk sorulan sorularõ ve bunlarõn cevaplarõnõ bulacaksõnõz. Kurulum "Bu programõn Skype kullanmasõna izin verme" yanlõlõkla seçildi. · Skype'ta, Araçlar > Seçenekler > Gelimi > Gelimi Ayarlar > Dier programlarõn Skype 'ye eriimini yönet'e gidin, VOIP151. EXE seçin, DETR üstüne tõklayõn, Bu programin Skype 'i kullanmasina izin ver seçin ve TAMAM üstüne tõklayõn. m r Ses Telefon çalmõyor. [. . . ]

PHILIPS VOIP1511B KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS VOIP1511B kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag