Kullanım kılavuzu RYOBI FPR210

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals RYOBI FPR210 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu RYOBI FPR210 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals RYOBI FPR210 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


RYOBI FPR210 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2470 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu RYOBI FPR210

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] D Stropor ve form parçalarnn tamam FCK dan artlmå olarak üretilmiåtir. D Polietilen folyeler (PE) hammaddelerin yan ürünlerinden yaplmåtr. D Ahåap elemanlar/parçalar, (eer mevcutsa) artk ahåaptan üretilmiå olup herhangi bir kimyasal iåleme tabii tutulmamåtr. D Paket bantlar (eer mevcutsa) polipropilen (PP) den üretilmiåtir. [. . . ] Sizin cihaznzda mevcut olan programlar için, cihaznzn kumanda panosuna baknz. Bulaåk cinsi örnein porselen, tencere, kaåk, çatal, bçak, bardak, v. s. Yemek artklarnn cinsi, örnein Yemek artklarnn miktar Yemek artklarnn durumu Program tanm Salam, pek hassas deil Karåk Hassas Karåk Çorba, sufle, sos, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Çok Çok yapåank Çorba, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Az Kahve, pasta, süt, sucuk, salam, souk içecek, salata Çok az Az yapåan Eer bulaåklar ykanmadan önce birkaç gün bulaåk makinesinin içinde kalacaksa, slandrlmal ar gerekir. Youn 70° Normal 65° Eko 50° Hassas 40° Hzl 35° Ön ykama Programn akå Ön ykama 50° Temizleme 70° Ara ykama Ara ykama Ara ykama Durulama 70° Kurutma Ön ykama Temizleme 65° Ara ykama Ara ykama Durulama 70° Kurutma Ön ykama Temizleme 50° Ara ykama Durulama 65° Kurutma Ön ykama Temizleme 40° Ara ykama Durulama 55° Kurutma Temizleme 35° Ara ykama Durulama 55° Ön ykama Program Seçimi Ykanacak olan bulaåklarn türüne ve miktarna veya kirlilik derecesine (yemek artklarnn özelliklerine) göre, program listesinden uygun bir program seçebilirsiniz. lgili program bilgilerini ksa klavuzda bulabilirsiniz. 16 tr Bulaåklarn Ykanmas Tasarruf Bilgileri Makine tamamen dolu deilse, daha küçük bir ykama program da yeterli olabilir. Programn sona ermesi Program akån belirten gösterge 6 kapanr ve programn sona erdiini belirten gösterge 7 yanarsa program sona ermiå demektir. Programn sona ermesi ile "Üst sepet ykama" fonksiyonu da (sadece baz modellerde) devre då kalr. Programn sona ermesinden bir kaç dakika sonra: Cihazn kapan açnz. Program sona erdikten sonra cihaz dilerseniz kapatabilirsiniz yada baåka bir program çalåtrabilirsiniz. Program verileri Program verilerinin tamamn (çalåma süreleri, elektrik ve su tüketimi) bu kullanm klavuzunda bulabilirsiniz. Cihaza giren suyun ss Borudaki su basnc Ortamn ss Åebeke elektrik gerilimindeki oynama miktarlar Cihaza bal olan tolerans deerleri (Örn. : Scaklk, su miktar, . . . . ). Yukarda belirtilenler aracl ile program deerlerinde büyük sapmalar gözlenebilir. Otomatik ykama programlarnda sadece süre, elektrik ve su tüketimi deerleri verilebilir. Su tüketim deerleri, su sertliinin 2 olduundan yola çklarak verilmiåtir. Cihazn kapatlmas Programn sona ermesinden birkaç dakika sonra; Cihazn Aç/Kapat (ana åalter) dümesini 1 "Kapat" konumuna getiriniz. Böylelikle hem zaman kazanrsnz, hem de gereksiz yere cannz sklmaz. Bu sebepten dolay ara sra bulaåk makinenizi itinal bir åekilde gözden geçiriniz. Parlatc Kumanda panelindeki parlatc ilave etme göstergesi 8 yanar yanmaz, parlatc ilave edilmelidir. Süzgeçler Süzgeçlerde 28 toplanan pislikler, süzgeçlerin tkanmasna neden olabilir. Her ykama iåleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Süzgeç baåln çevirerek süzgeci yerinden çkartnz. Süzgeçler birbirlerine sabit åekilde monte edilmiåtir. Bu nedenle parçalarn birbirlerinden ayrlmas mümkün deildir. Kaba pislikleri temizledikten sonra süzgeçleri akar su altnda iyice temizleyiniz. Cihazn genel durumu Ykama alannda ya ve kireç artklar toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bulaåk deterjan haznesine bulaåk deterjan doldurunuz. Cihaza bulaåk koymadan, en yüksek ykama scaklk derecesine sahip ykama programn çalåtrnz. Cihaz temizlemek için sadece özellikle bulaåk makineleri için elveriåli olan temizleme maddeleri/bulaåk makinelerini temizleme maddeleri kullannz. Tortular temizlemek için, kap contasn muntazam aralklar ile nemli bir bez ile siliniz. [. . . ] Bir yanlå akma karå koruma åalteri kullanlmas durumunda, sadece iåaretine sahip bir åalter tipi kullanlmaldr. Åu anda geçerli olan yönetmeliklere uyulmas sadece bu åalter garanti ediyor. Donmaya Karå Önlemler Eer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örnein yazlk evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boåaltlmas gerekir (bak. Su musluunu kapatnz, su giriå hortumunu musluktan çkarnz ve içindeki suyun boåalmasn salaynz. 26 tr Giderme Eski cihazlarn atlmas Eski cihazlarnz hiç bir deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir åekilde giderilirse deerli bir hammadde olarak tekrar kullanlabilir. [. . . ]

RYOBI FPR210 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. RYOBI FPR210 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag