Kullanım kılavuzu RYOBI RAP200

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals RYOBI RAP200 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu RYOBI RAP200 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals RYOBI RAP200 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


RYOBI RAP200 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4131 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu RYOBI RAP200

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Suyun sertlik derecesini su iåletmesinden sorup öreniniz ve ilgili alana kaydediniz . . . °dH 0-6 7-16 * sadece ilk kez bulaåk ykamadan önce veya su sertliinde bir deiåiklik olduunda °fH 0-11 12-29 °Clarke mmol/l Cihaz ayarl deer 0-8 9-20 0-1, 1 1, 2-2, 9 3, 0-3, 7 3, 8-6, 2 0 1 2 3 Kolayca yaplr . . . Ayarlama iåleminin yaplmas Program seçme dümesini, saat 12 konumundan baålayarak, saatin çalåma yönünün tersine doru, bir diå atlayacak åekilde sola çeviriniz. [. . . ] Tuz ilave etme göstergesi yanp söner, su giriåini kontrol etme göstergesi ve program akå göstergesi yanar (su sertlik derecesi, cihaz fabrikadan çkmadan önce 1 kademesine ayarlanmåtr). Program seçme dümesini çevirerek, ayarlanmå bu deeri deiåtiriniz (03). Ayarladnz bu deer bellee kaydedilir. 17-21 30-37 21-26 22-35 38-62 27-44 Özel tuzun doldurulmas Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan deer 0 ise bu iåleme gerek yoktur!) . . . Kapa açnz. lk ykama iåle minden önce 1 l suyu, tuzun koyulduu azdan doldurunuz. Kapa kapatnz ve çevresini uygun åekilde te mizleyiniz. Parlatc doldurulmas Prl prl yapar . . . åaretli yere 1 basnz ve kapa 2 kaldrnz. Doldurma iålemi daima, seviye (miktar) göstergesi yand zaman yaplr. KLAK! Deterjan doldurulmas Çok miktarda bulaåk art, çok miktarda temizlik maddesi demektir . . . Arza Bulaåklar temiz deil Bulaåklarn üzerinde kum veya irmik gibi artklar var Muhtemel sebepleri Bulaåklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiå Çok az temizleme maddesi kullanlmå Uygun olmayan bir program seçilmiå Su püskürtme kollarndaki memeler tkanmå Süzgeçler pislenmiå, yerlerine salam oturmamå Giderilmesi Bulaåklar birbirinden ayrnz, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. Bulaåklar cihaza su püskürtme kollar serbest dönebilecek åekilde yerleåtiriniz. Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) Bulaåklarn üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulank/körelmiå (giderilebilir türden deil) Kaåk, çatal veya bçaklarda paslanma söz konusu Su sertlik ayar yanlå yaplmå; Özel tuz eksik Bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deil. Kullanlan kaåk, çatal veya bçaklar paslanmaz metalden deil Sert metalden olan bçak azlar paslanmaya karå daha hassas olur Yabanc veya harici pas söz konusu Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli kaåk, çatal veya bçak kullannz. Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar ykamaynz. Cihaz çalåmyor/duruyor Su giriåini kontrol etme göstergesi yanyor Su giriå musluu açk deil Su giriå hortumu katlanmå Su giriå musluu skåmå veya kireçlenmiå Su giriå musluunu açnz. Su giriå hortumunu katlanp bükülmeyecek åekilde yerleåtiriniz. Akan su miktar (debi) bu miktardan daha az ise, su musluunun deiåtirilmesini salaynz. [. . . ] Su giriå hortumunu katlanp bükülmeyecek åekilde yerleåtiriniz. Akan su miktar (debi) bu miktardan daha az ise, su musluunun deiåtirilmesini salaynz. [. . . ]

RYOBI RAP200 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. RYOBI RAP200 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag