Kullanım kılavuzu SAGEM AF5076MS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAGEM AF5076MS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAGEM AF5076MS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAGEM AF5076MS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAGEM AF5076MS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (32546 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAGEM AF5076MS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] (Yaralanma tehlikesi) Gerekli kaplama kapaklarn, özel aksesuar olarak yetkili servis veya yetkili satclar üzerinden tedarik edebilirsiniz Cihaz kurarken Cihazn kurulmasn ve gerekli balantlarn montaj klavuzunda belirtildii åekilde yapnz. Bulaåk makinenizi kurarken fiåin prize takl olmamasna dikkat ediniz. Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre balanmå olup olmadn kontrol ediniz. Bütün elektrik balantlarnn tip levhasnda belirtilen deerlerle ayn olmas gerekir. [. . . ] Uyar Lütfen bulaåklar boåaltmak için cihazn kapan program sonunda tamamen açnz ve az açk åekilde cihaza dayanr durumda brakmaynz. Cihazdan muhtemelen çkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarnda zarara yol açabilir. Lütfen bulaåklar boåaltmak için cihazn kapan program sonunda tamamen açnz ve az açk åekilde cihaza dayanr durumda brakmaynz. Cihazdan muhtemelen çkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarnda zarar yol açabilir. Cihazn çalåtrlmas Cihazn kapsn kapatnz. Program seçme dümesini 3 istediiniz programa çeviriniz. Aç/Kapat (ana åalter) 1 dümesini "Aç" konumuna getiriniz. Program akå göstergesi 6 yanar, program akå otomatik olarak çalåmaya baålar. 16 tr Programn Durdurulmas Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Scak su balants ile çalålyorsa veya cihaz snmå durumdaysa ve cihazn kaps açldysa, kapy önce birkaç dakika sadece yaslayp (tam kapatmadan) bekleyiniz ve sonra kapatnz. Aksi halde cihazn içindeki hacim geniålemesinden dolay cihazn kaps aniden açlabilir. Program devam ettirmek için, Açma / Kapatma dümesine yeniden basnz. Ek fonksiyonlar * * Baz modellerde tuålar üzerinden ek fonksiyonlar 4 ayarlanabilir. Yumuåatma * Yumuåatma ek program, esas programdan önce çalår. tencereler, çanaklar, vs. ) kiri yumuåatlabilir ve bir ön temizleme iålemi yaplabilir. Bulaåk makinenizi temizlemek için kesinlikle buharl temizleme cihazlar kullanmaynz. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazn ön ksmn ve ön panosunu muntazam aralklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz; su ve biraz bulaåk deterjan kullannz. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmaynz, çünkü bunlar cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Kesinlikle baåka klor içeren, evde kullanlan normal temizleme maddeleri kullanmaynz!Salk açsndan tehlikelidir! Tekrar monte etmek için: Süzgeci yerine yerleåtiriniz ve süzgeç baåln yerine sabitlenecek åekilde vidalaynz. Özel tuz ve parlatc 9 ve 8 ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatc ilave ediniz. 18 tr Pis su pompas * * baz modellerde Bulaåk suyundan bulunan ve süzgeçler tarafndan tutulmamå olan kaba yemek artklar pompay bloke edebilir. Bu durumda bulaåk suyu dåar pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur. Böyle bir durumda: Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Kapaklar çkarlmaldr. Püskürtme Kollar Pis sudaki kireç ve pislikler, püskürtme kollarnn 22 ve 24 memelerini ve yataklarn bloke edebilirler. Püskürtme kollarnn su çkan memelerinin yemek artklar tarafndan tkanp tkanmadn kontrol ediniz. [. . . ] Bu åekilde oyun oynayan çocuklarn kendilerini dolabn içine kilitlemelerini ve hayatlarn tehlikeye sokmalarn engellemiå olursunuz. Yeni bir cihaz zarar görmemesi için uygun koruyucu ambalaj içinde size ulaåtrlr. Cihazn ambalaj için kullanlan malzemelerin üzerinde uluslar aras standartlarda kabul edilen ksaltma iåaretleri (örn >PS< polistrol) bulunmakttadr. Cihaz giderirken plastik maddeleri ayrarak çevre dostu bir åekilde giderilmesini salayabilirsiniz. [. . . ]

SAGEM AF5076MS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAGEM AF5076MS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag