Kullanım kılavuzu SAGEM AF8070

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAGEM AF8070 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAGEM AF8070 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAGEM AF8070 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAGEM AF8070 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21309 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAGEM AF8070

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hatal balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakk ortadan kalkar. Kendi güvenliiniz için uyarlar Bu cihaz sadece evde kullanm için tasarlanmåtr. Yetiåkinler ve çocuklar, eer bedensel veya zihinsel olarak yeterli deillerse H veya cihaz doru ve emniyetli bir åekilde çalåtracak bilgi ve deneyime sahip deillerse, H cihaz gözetimsiz åekilde kullanmamaldrlar. Çocuklarn cihaz ile oynamasna asla izin verilmemelidir. Scak piåirme alan Yanma tehlikesi!Asla scak piåirme alannn iç yüzeylerine ve stc elemanlara dokunmaynz. [. . . ] Bu deerler hamurun türüne, miktarna ve kek kalbna göre deiåebilir. 22 lk denemede verilen scaklklardan en düåüünü ayarlamanz öneriyoruz. Temel olarak, daha düåük bir scaklk daha düzgün bir kzarma salar. Ekmek piåirme kademesi ë Yerleåtirm ºC e seviyesi olarak scaklk Pizza kademesi 0 Piåirme süresi, dakika Yerleåtirm e seviyesi olarak scaklk Yemekler ºC Yemekler Pizza, taze H 1 kademe H 2 kademe nce tabanl pizza Kiå Tart sviçre usulü sufle Çi patatesten yaplan patates graten Pizza, dondurulmuå H 1 kademe H 2 kademe Patates ürünleri Kzarmå patates H 1 kademe H 2 kademe Kroket/kzartmalk püre patates Pastane ürünleri Sandviç ekmei, önceden piåirilmiå, derin dondurulmuå Kabark ekmek, derin dondurulmuå Kabark ekmek, önceden piåirilmiå Turta, dondurulmuå 1 1+3 1 1 1 1 1 1 1+3 180 170 210 180 190 190 180 190* 180 230* 200 210* 210 200 25 40 15 50 35 45 50 35 50 20 60 45 55 60 1 1 1 1 1 1 1 - 170 180* 200 220* 170 190 190 210* 180 200 170 190 200 220 - 180 200 170 190 15 30 25 35 1 1+3 1 1 1 1 1 200 220 180 200 180 200 180 200 170 190 180 200 200 220 20 30 30 40 20 30 10 20 5 15 5 15 35 45 1 1 1 1 1 1 210 230 200 220 180 200 180 200 200 220 180 200 23 puçlar ve öneriler Pasta çok açk renkli Yerleåtirme seviyesini ve tavsiye edilen piåirme kabn kontrol ediniz. Kek kalbn tel zgaraya yerleåtiriniz ama frn tepsisine yerleåtirmeyiniz. Kek kalbn dorudan piåirme alannn arka panelindeki hava çkålarnn önüne yerleåtirmeyiniz. Kek kalbnn tel zgara üzerinde doru konumda olup olmadn kontrol ediniz. Küçük kurabiyelerin piåirilmesi srasnda ayn büyüklükte ve kalnlkta olan kurabiyeler kullanlmaldr. Dikkat: Yüksek scaklklarda piåirme süresini ksaltmaynz (då piåmiå, içi çi). Piåirme süresini uzatnz ve pasta hamurunu daha uzun mayalaynz. Hamura daha az sv katnz. Pasta çok koyu renkli Kek kalbndaki pasta eåit oranda kzarmamå Frn tepsisindeki pasta eåit oranda kzarmamå Pasta aår kuru Pastann içi çok slak Pasta kalptan çktktan sonra Hamura daha az sv katnz. Belirlenen piåirme süresi uymuyor Derin dondurulmuå ürün piåirme iåleminden sonra farkl derecede kzarr Küçük kurabiyeler için frn tepsisindeki miktar kontrol ediniz. Scakl düåürünüz veya kzartma süresini azaltnz. Scakl yükseltiniz veya kzartma süresi bitiminden sonra zgaray ksa bir süre açnz. Et termometresi yardmyla kzartmann iç scakln kontrol ediniz. Piåirme alanndaki su buhar Cihaz çalårken su buhar kurur. Su buharnn çok fazla cihaz kapanda younlaåyor olmas durumunda cihaz kapan dikkatli bir åekilde ksaca açabilir ve böylece su buharnn daha hzl giderilmesini salayabilirsiniz. 28 Izgara Dikkat!Cihazn kapa açk durumdayken zgara yaplrsa mobilyalar hasar görebilir. Yakndaki mobilyalar yüksek scaklk nedeniyle hasar görebilir. Izgara yapmak için daima tel zgara ve üniversal tava kullannz. Tel zgaray üniversal tavann içine koyunuz ve bunlar birlikte zgara tablosunda belirtilen yerleåtirme seviyesine yerleåtiriniz. Biden fazla et parçasn zgara yaparken etin cinsinin kalnlnn ve arlnn ayn olmasna dikkat ediniz. Izgara çevirme Izgara çevirme 4 özellikle gevrek olarak kzartlmas gereken kümes hayvanlar veya et için uygundur (örn. Kzartmalk malzemeleri zgara sürenin yars veya üçte ikisi dolduktan sonra çeviriniz. Ördek ve kazlarda, kanadn ve bagetin alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya daha iyi akabilir. [. . . ] Cam hasar görebilir. Kapak sürgüsünün taklmas 1. Cihaz kapan tekrar taknz. 41 Piåirme alan kapann temizlenmesi Piåirme alan kapan hzl ve kolay bir åekilde temizleyebilmek için, zgara stma elemann aåa katlayabilirsiniz. d Piåirme alanndaki scak parçalar nedeniyle yanma tehlikesi. Izgara stma eleman tutucusunu öne doru çekiniz ve zgara stma eleman sesli åekilde yerine oturana kadar yukarya doru bastrnz (resim A). Izgara stma elemann, yerine oturana kadar yukar katlaynz. 42 Asma zgaralarnn temizlenmesi Asma zgaralarn çkartlmas Asma zgaralar daha iyi temizlemek için asabilirsiniz. d Piåirme alanndaki scak parçalar nedeniyle yanma tehlikesi. [. . . ]

SAGEM AF8070 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAGEM AF8070 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag