Kullanım kılavuzu SAGEM AP1100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAGEM AP1100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAGEM AP1100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAGEM AP1100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAGEM AP1100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (25757 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAGEM AP1100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hatal balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakk ortadan kalkar. Kendi güvenliiniz için uyarlar Bu cihaz sadece evde kullanm için tasarlanmåtr. Yetiåkinler ve çocuklar, eer bedensel veya zihinsel olarak yeterli deillerse H veya cihaz doru ve emniyetli bir åekilde çalåtracak bilgi ve deneyime sahip deillerse, H cihaz gözetimsiz åekilde kullanmamaldrlar. Çocuklarn cihaz ile oynamasna asla izin verilmemelidir. Scak piåirme alan Yanma tehlikesi!Asla scak piåirme alannn iç yüzeylerine ve stc elemanlara dokunmaynz. [. . . ] lk denemede verilen scaklklardan en düåüünü ayarlamanz öneriyoruz. Temel olarak, daha düåük bir scaklk daha düzgün bir kzarma salar. Pizza kademesi 0 ile iki seviyede birden piåiremezsiniz. Yemekler Scak hava 3 Yerleå ºC tirme olarak seviyesi scaklk Piåirme süresi, dakika Pizza kademesi 0 Yerleå ºC tirme olarak seviyesi scaklk Yemekler Pizza, taze H 1 kademe H 2 kademe nce tabanl pizza Kiå Tart sviçre usulü sufle Çi patatesten yaplan patates graten Pizza, dondurulmuå H 1 kademe 1 1+3 1 1 1 1 1 1 180 170 190 170 190 170 180 190 180 200* 180 200* 190* 190 20 35 15 45 30 45 60 30 45 25 55 45 60 70 1 1 1 1 1 1 1 200 220* 210 230* 180 200* 200 220* 170 190 170 180 200 220 180 200 15 25 19 Yemekler H 2 kademe Patates ürünleri Kzarmå patates H 1 kademe H 2 kademe Kroket/kzartmalk püre patates Pastane ürünleri Sandviç ekmei, önceden piåirilmiå, derin dondurulmuå Kabark ekmek, derin dondurulmuå Kabark ekmek, önceden piåirilmiå Turta, dondurulmuå Scak hava 3 Yerleå ºC tirme olarak seviyesi scaklk Piåirme süresi, dakika Pizza kademesi 0 Yerleå ºC tirme olarak seviyesi scaklk 1+3 170 190 20 30 - - 1 1+3 1 1 1 1 1 190 210 170 190 180 200 180 200 180 200 180 200 180 200 15 25 25 35 25 35 5 15 10 20 5 15 35 45 1 1 1 1 1 1 200 220 200 220 170 190* 170 190* 170 190* 180 200 puçlar ve öneriler Pasta çok açk renkli Yerleåtirme seviyesini ve tavsiye edilen piåirme kabn kontrol ediniz. Kek kalbn tel zgaraya yerleåtiriniz ama frn tepsisine yerleåtirmeyiniz. Kek kalbn dorudan piåirme alannn arka panelindeki hava çkålarnn önüne yerleåtirmeyiniz. Kek kalbnn tel zgara üzerinde doru konumda olup olmadn kontrol ediniz. Küçük kurabiyelerin piåirilmesi srasnda ayn büyüklükte ve kalnlkta olan kurabiyeler kullanlmaldr. Piåirme süresini ksaltnz ve scakl biraz artrnz. Pasta çok koyu renkli Kek kalbndaki pasta eåit oranda kzarmamå Frn tepsisindeki pasta eåit oranda kzarmamå Pasta aår kuru 20 Pastann içi çok slak Scakl azaltnz. Dikkat: Yüksek scaklklarda piåirme süresini ksaltmaynz (då piåmiå, içi çi). Piåirme süresini uzatnz ve pasta hamurunu daha uzun mayalaynz. Hamura daha az sv katnz. Pasta kalptan çktktan sonra Hamura daha az sv katnz. Su buharnn çok fazla cihaz kapanda younlaåyor olmas durumunda cihaz kapan dikkatli bir åekilde ksaca açabilir ve böylece su buharnn daha hzl giderilmesini salayabilirsiniz. 23 Izgara Dikkat!Cihazn kapa açk durumdayken zgara yaplrsa mobilyalar hasar görebilir. Yakndaki mobilyalar yüksek scaklk nedeniyle hasar görebilir. Izgara yapmak için daima tel zgara ve üniversal tava kullannz. Tel zgaray üniversal tavann içine koyunuz ve bunlar birlikte zgara tablosunda belirtilen yerleåtirme seviyesine yerleåtiriniz. Biden fazla et parçasn zgara yaparken etin cinsinin kalnlnn ve arlnn ayn olmasna dikkat ediniz. Izgara çevirme Izgara çevirme 4 özellikle gevrek olarak kzartlmas gereken kümes hayvanlar veya et için uygundur (örn. Kzartmalk malzemeleri zgara sürenin yars veya üçte ikisi dolduktan sonra çeviriniz. Ördek ve kazlarda, kanadn ve bagetin alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya daha iyi akabilir. Tel zgarann üzerinde yaplan zgara çevirme srasnda zgaralk malzemeye göre piåirme alannda kirlenme meydana gelir. Bu nedenle piåirme alann kullandktan sonra temizleyiniz, böylece kirler yanmaz. Izgara çevirme tablosu Tablodaki veriler standart deerlerdir ve tel zgaral emaye üniversal tavalar için geçerlidir. Bu deerler zgaralk malzemenin türüne ve miktarna göre deiåebilir. [. . . ] Cihaz kapan sökünüz ve ön taraf aåada kalacak åekilde yumuåak, temiz bir zemine koyunuz (bkz. bölüm: Cihaz kapann sökülmesi ve taklmas). A B 2. Cihaz kapa kaplamasn, üst sol ve sa taraftaki vidalarn sökerek çkarnz (resim A). Kapak sürgüsünü kaldrnz ve dåar doru çekiniz (resim B). Temizleme Kapak sürgülerini cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. [. . . ]

SAGEM AP1100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAGEM AP1100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag