Kullanım kılavuzu SAGEM AP2300

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAGEM AP2300 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAGEM AP2300 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAGEM AP2300 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAGEM AP2300 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (41513 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAGEM AP2300

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hatal balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakk ortadan kalkar. Kendi güvenliiniz için uyarlar Bu cihaz sadece evde kullanm için tasarlanmåtr. Yetiåkinler ve çocuklar, eer bedensel veya zihinsel olarak yeterli deillerse H veya cihaz doru ve emniyetli bir åekilde çalåtracak bilgi ve deneyime sahip deillerse, H cihaz gözetimsiz åekilde kullanmamaldrlar. Çocuklarn cihaz ile oynamasna asla izin verilmemelidir. Scak piåirme alan Yanma tehlikesi!Asla scak piåirme alannn iç yüzeylerine ve stc elemanlara dokunmaynz. [. . . ] Muffin H 1 kademe 1 H 2 kademe 1+3 1 200 220* 150 160* 150 160* 1 170 180* Poaça hamuru, örn. tereyal kurabiye H 1 kademe 1 140 150* H 2 kademe 1+3 130 140* * Frnn ön stmaya alnmas 2 150 160* 11 Ekmek / sandviç ekmei Beyaz ekmek H Kalpsz H Köåeli kek kalb Karåk ekmek (kalpsz) H Piåirme H Son piåirme Scak hava 3 Yerleåtirm Scaklk e olarak ºC yükseklii 1 1 1 1 1 1 1 1 230* 230* 220* 180 220* 180 220* 220* Piåirme süresi, dakika 20 20 10 20 10 20 15 15 30 30 15 30 15 30 25 25 Üst / alt stma % Yerleåtirm Scaklk e olarak ºC yükseklii 1 2 1 1 2 2 1 1 240* 240* 240* 200 240* 200 240* 240* Karåk ekmek (kutu kalp) H Piåirme H Son piåirme Sandviç ekmei Pide * Frnn ön stmaya alnmas Yemekler ve derin dondurulmuå hazr ürünler için piåirme tablosu Aåadaki noktalara dikkat ediniz: H Frn tepsisine yal kat döåeyiniz H Patates kzartmalarn birbirinin üzerine koymaynz H Derin dondurulmuå patates ürünlerini piåirme süresinin yarsndan sonra çeviriniz H Derin dondurulmuå patates ürünlerini piåirdikten sonra baharatlaynz H Sandviç ekmeinin kabarmas için hamurun her iki tarafnda biraz boåluk braknz. Bir frn tepsisine çok fazla koymaynz H Üretici verilerini dikkate alnz Tablodaki veriler standart deerlerdir ve alüminyum frn tepsileri için geçerlidir. Bu deerler hamurun türüne, miktarna ve kek kalbna göre deiåebilir. lk denemede verilen scaklklardan en düåüünü ayarlamanz öneriyoruz. Temel olarak, daha düåük bir scaklk daha düzgün bir kzarma salar. Tablodaki veriler souk frna yerleåtirmeyle ilgilidir. 12 Yemekler Scak hava 3 Yerleåtirm Scaklk e olarak ºC yükseklii Piåirme süresi, dakika Üst / alt stma % Yerleåtirm Scaklk e olarak ºC yükseklii Yemekler Pizza, taze H 1 kademe H 2 kademe Lahmacun türünden yufka Kiå Tart sviçre usulü sufle Çi patatesten yaplan patates graten Pizza, dondurulmuå H 1 kademe H 2 kademe Patates ürünleri Kzarmå patates H 1 kademe H 2 kademe Kroket / kzartmalk püre patates 1 1+3 1 1 1 1 1 180 190 170 180 190 200* 170 180 190 200* 170 190* 180 190 20 35 15 30 45 25 1 1 2 1 1 2 210 210 230* 230* 45 55 30 45 45 60 60 70 200 220 200 220* 190 210* 200 220 1 1+3 180 200 170 190 10 20 20 30 1 210 230 1 1+3 1 190 210 170 190 180 200 15 25 20 25 35 30 1 1 200 190 220 210 Unlu mamuller Sandviç ekmei, dondurulmuå Kabark ekmek, önceden piåirilmiå, dondurulmuå Kabark ekmek, önceden piåirilmiå Turta, dondurulmuå * Frnn ön stmaya alnmas 1 1 1 1 180 180 180 180 200 200 200 200 5 10 5 35 15 20 15 45 2 2 2 1 190 180 190 200 210 200 210 220 13 puçlar ve öneriler Pasta çok açk renkli Yerleåtirme yüksekliini ve tavsiye edilen piåirme kabn kontrol ediniz. Kek kalbn tel zgaraya yerleåtiriniz ama frn tepsisine yerleåtirmeyiniz. Daha küçük kzartma iålemlerinde üniversal tava yerinde daha küçük bir kzartma tenceresi kullanabilirsiniz. Bunu dorudan tel zgara üzerine yerleåtiriniz. Üniversal tavada tel zgara ile kzartma Tel zgaray üniversal tavann içine koyunuz ve bunlar birlikte ayn yerleåtirme seviyesine yerleåtiriniz. Kapal kzartma Kapal kzartma için kapakl kzartma tenceresi kullannz. Kapal kzartma özellikle buulama yemekler için uygundur. 15 Kzartma tablolar Kzartma süresi ve scakl büyüklüe, yükseklie, türe ve kzartma kalitesine baldr. Bu deerler zgaralk malzemenin türüne ve miktarna göre deiåebilir. lk denemede verilen scaklklardan daha düåük olanlar ayarlaynz. Temel olarak, daha düåük bir scaklk daha düzgün bir kzarma salar. Sürenin bitiminden sonra zgaralk malzemeleri yaklaåk 10 dakika kapal frnda braknz. Verilen zgara süresi tavsiye edilen dinlenme süresini içermez. 18 Veriler buzdolabndan çkartlan etin dorudan souk frna sürülmesi durumundaki bilgilerdir. Izgaralk malzeme Domuz Derili domuz kzartmas Domuz paças Rozbif, orta piåmiå Kemiksiz kuzu budu, orta piåmiå Kümes hayvan (doldurulmamå) Yarm tavuk, 1 2 parça Tavuk, bütün, 1 - 2 parça Ördek, bütün, 2 3 kg Kaz, bütün, 3 4 kg Yerleåtirme seviyesi ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi 2 2 2 2 2 2 2 1 170 180 220 170 210 200 180 150 190 200 240 190 230 220 200 170 140 120 40 120 40 60 90 130 160 150 50 150 50 80 120 160 Yass zgaralar Yass zgaralk malzeme için büyük alanl zgara kullannz (. Kzartmalk malzemeleri zgara sürenin yars veya üçte ikisi dolduktan sonra çeviriniz. Yass zgara tablosu Tablodaki bilgiler standart deerlerdir. Bu deerler zgaralk malzemenin türüne ve miktarna göre deiåebilir. Bunlar buzdolabndan çkartlan et ve souk frna sürme için geçerlidir. Yerleå tirme seviyesi Izgaralk malzeme ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi Uyarlar Domuz Fileto biftek, orta piåmiå (3 cm kalnlnda) Biftek, iyi piåmiå (2 cm kalnlnda) 4 4 270 270 12 15 15 20 19 Izgaralk malzeme Yerleå tirme seviyesi ºC olarak scaklk Dakika olarak zgara süresi Uyarlar Sr Fileto biftek (3 4 cm kalnlnda) Tournedos Kuzu Fileto Pirzola Sosis Kümes hayvan Tavuk butlar Küçük tavuk parçalar Balk Biftek Pirzola Bütün balk Sebze Tortulu tost 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 270 270 270 270 250 250 250 220 220 220 270 220 15 20 12 15 8 12 10 15 10 14 25 30 25 30 15 15 20 15 10 20 20 25 20 15 stenen piåirme derecesine göre zgara süreleri ksaltlabilir veya uzatlabilir stenen piåirme derecesine göre zgara süreleri ksaltlabilir veya uzatlabilir Hafifçe kesiniz Derinin delinmesi nedeniyle zgarada hava oluåumu engellenebilir Parçalar ayn ç y kalnlkta l l k l l kt olmal Yerleåtirme seviyesi tortu yüksekliine göre ayarlanr 20 Buz çözme Bu bölümde scak hava 3 veya buz çözme kademesi A ile nasl buz çözeceinizi okuyacaksnz. Scak hava ile buz çözme Donmuå veya derin dondurulmuå ürünlerin piåirilmesi veya buzlarnn çözülmesi için scak hava 3 çalåma modunu kullannz. Burada aåadaki noktalara dikkat ediniz: H Buzu çözülen donmuå veya derin dondurulmuå ürünler (her åeyden önce balk) için piåme süreleri taze ürünlerinkinden daha ksadr H Dondurulmuå baln piåme süresi buz çözme süresi kadar uzar H Kümes hayvannn içini temizleyebilmek için daima piåirmeden önce hayvannn buzunu çözünüz. [. . . ] Cihaz kapan sökerken menteåelerin kilitleme kolunu her zaman tam olarak açnz ve kapa takarken tekrar tam olarak kapatnz. Cihaz kapann tek taraf taklr ve dier ksm açk kalrsa, menteåelerden tutmaynz. Müåteri hizmetlerini çarnz. d Cihaz kapann sökülmesi 1. Sol ve sa tarafndan iki elinizle tutunuz, biraz daha kapatnz ve dåar doru çekiniz (resim B). 25 Cihaz kapann taklmas 1. [. . . ]

SAGEM AP2300 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAGEM AP2300 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag