Kullanım kılavuzu SAGEM RM50 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAGEM RM50 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAGEM RM50 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAGEM RM50 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAGEM RM50 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5644 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAGEM RM50 (1459 ko)
   SAGEM RM50 DATASHEET (1812 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAGEM RM50QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Sadece az miktarda yüksek oranl alkollü içecekler kullannz ve frn kapan dikkatlice açnz. d Uyar: Sv ve kat ya artklar Montajdan önce Montaj talimatndaki tüm bilgilere dikkat ediniz. Frnn fiåi yoksa, frn sadece yetkili bir uzman tarafndan balanabilir. Hatal balantdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakk ortadan kalkar. Sv ve kat yalar kolay alev alr. Frn kullanmadan önce büyük ya artklarn temizleyiniz. d Uyar: Cam seramiindeki çatlaklar Cam seramiinde çatlaklar varsa frn kullanmaynz. [. . . ] Kzartma iyi görünüyor, fakat sos fazla açk renkte ve sulu. Piåirme esnasnda yank kokusu geliyor, ancak yemek iyi görünmektedir. Büyük et parçalar için genellikle yeterli boyda kzartma tenceresi bulunamamaktadr. Büyük parçalar üstten/alttan s veya scak hava ile zgara ile piåiriniz. Daha küçük bir piåirme kab seçiniz ve daha fazla sv kullannz. Daha büyük bir piåirme kab seçiniz ve daha az sv kullannz ya da hiç sv kullanmaynz. Yasz etin üzerine yemeklik ya koyduunuz takdirde yemek yal kalacaktr. Et ile tencere kenarlar ve kapak arasnda en az 3 cm'lik bir araln kalmasna dikkat ediniz. Bu tür kümes hayvanlar herhangi bir piåirme kab kullanlmadan direkt tel zgara üzerinde piåirildiinde en iyi sonuç alnacaktr. Bunun için "Ayar Deerleri ve Öneriler" bölümüne baknz. Et küplerini tencerenin kenarlarna diziniz ve sebzeyi ortaya yerleåtiriniz. 2 Çevirmeli düme ile arzu edilen temizleme kademesini ayarlaynz. 3 tuåu ile onaylaynz. Saat göstergesinde bitiå & sembolü yanp söner ve kendi kendine temizlemenin sona erecei saat görüntülenir. 4 tuåu ile frn baålatnz. Saat göstergesinde süre sembolü yanar ve süre görünür åekilde ilerler. Belirli bir scaklktan itibaren asansör fonksiyonu kilitlenir ve saat göstergesinde kilit sembolü görüntülenir. D Süre dolduunda: Bir sinyal sesi duyulur. Saat göstergesinde süre sembolü yanp söner ve süre 0:00 olarak gösterilir. Piroliz yarda kesilmesi: Istma åeklini deiåtiriniz veya ana åalter @ ile frn kapatnz. Temizleme kademesi deiåtirilemez. D D Zaman ayarlarnn sorgulanmas: Bitiå zamannn & veya saatin = sorgulanmas: Saat göstergesinde ilgili sembol görüntülenene kadar saat j tuåuna basnz. Deer, birkaç saniye süreyle gösterilir. 34 Otomatik açma ve kapama Madde 1 ila 3'te tarif edilen åekilde ayarlaynz. Frn çalåtrmadan önce, bitiå zamann ileri alnz. 4 Döner düme ile bitiå zamann ileri alnz. 5 tuåu ile onaylaynz. Saat göstergesinde bitiå & sembolü yanar ve bitiå zaman gösterilir. Frn çalåmaya baåladnda süre sembolü yanar ve süre görünür åekilde ilerler. Belirli bir scaklktan itibaren asansör fonksiyonu kilitlenir ve saat göstergesinde kilit sembolü görüntülenir. D Bitiå zamanna ulaåldnda: Sinyal sesi duyulmaktadr. [. . . ] Frndaki souma iåleminin uzun sürmesi durumunda reçel yaplmå meyvenin asitlenmesi ihtimali yükselmekte ve bakteriler oluåabilmektedir. 35 dakika Kabarck oluåumundan itibaren Kapatlmas Kapatlmas Kapatlmas 30 ila 35 dakika müteakip stmann ardndan kavanozlar frndan almalsnz. Kabarck oluåumundan itibaren 120 ºC 140 ºC Kapatlmas yakl. 30 dakika 51 Derin dondurulmuå hazr gdalar Derin dondurulmuå hazr gdalar olduu gibi veya bir tepsi ile direkt cam seramiin üzerine yerleåtiriniz. Yemek Pizza ince hamurlu kaln hamurlu, Pizza Baguette Mini pizza Pizza, 2 seviyede Patates ürünleri Kzarmå patates* Kroket, Düåes patatesi Kzarmå rende patates, doldurulmuå patates bohçalar Sandviç ekmei Simit Balk åiå Tavuk åiå Sebzeli burger * Tablodaki ayar deerleri, önceden piåirilmiå ve derin dondurulmuå hazr gdalar için geçerlidir. d Uyar: Yal kad asla direkt cam seramiin üzerine koymaynz. [. . . ]

SAGEM RM50 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAGEM RM50 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag