Kullanım kılavuzu SAMSUNG 400DXN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG 400DXN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG 400DXN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG 400DXN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG 400DXN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6522 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG 400DXN QUICK GUIDE (2031 ko)
   SAMSUNG 400DXN POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (1204 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG 400DXN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] SyncMaster 400DXn / 460DXn Model Dil Seçin Yüklenebilecek Programlar PDF Manuals Kayit Güvenlik Talimatlari Giri Baðlantýlar Yazilimin Kullanilmasi Monitörün Ayarlanmasi Sorun Giderme Özellikler Bilgiler Appendix © 2007 Samsung Electronics Co. , Ltd. All rights reserved. Dil Seçin Ana Sayfa Model Güvenlik Talimatlari aretleme Açik/Kapali durumu Kurulum Temizlik Dier Giri Baðlantýlar Yazilimin Kullanilmasi Monitörün Ayarlanmasi Sorun Giderme Özellikler Bilgiler Appendix Aaidaki güvenlik talimatlari ürünlerin ve kullanicilarin zarar görmesini önlemek için hazirlanmitir; lütfen okuyun. Ürünün rengi ve görünümü modeline bali olarak farklilik gösterebilir ve performans gelitirmeleri nedeniyle ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Güvenlik Talimatlari aretleme Uyari / Dikkat Bu simgeyle iaretlenmi olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara uramasina neden olabilir. aretler Yasaktir Her zaman okunmu ve anlailmi olmasi önemlidir Parçalarina ayirmayin Fii elektrik prizinden çikarin Dokunmayin Elektrik çarpmasini engellemek için topraklama Açik/Kapali durumu Uzun bir süre kullanilmayacaksa, bilgisayarinizi Görüntü Güç Yönetimi Sistemi'ne (DPM) ayarlayin. Buradaki görüntüler sadece referans amaçlidir, tüm durumlar (veya ülkeler) için geçerli deildir. Zarar görmü veya gevek priz kullanmayin. Bu, elektrik çarpmasina veya yangina neden olabilir. Fii kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz islakken fie dokunmayin. Bu, elektrik çarpmasina veya yangina neden olabilir. Yalnizca gerektii gibi topraklanmi fi ve prizleri kullanin. Topraklama ileminin düzgün yapilmamasi elektrik çarpmasina veya cihazin bozulmasina neden olabilir. (Sadece Sinif l Cihazi. ) Elektrik fiini, gevemeyecek ekilde sikica takin. Düzgün olmayan balantilar yangina neden olabilir. Fii ve kabloyu airi derecede bükmeyin ve üzerine air nesneler koymayin; bunlar hasar görmesine neden olabilir. Bu, elektrik çarpmasina veya yangina neden olabilir. Prize çok fazla uzatma kablosu veya fi balamayin. Bu, yangina neden olabilir. Monitörü kullanirken elektrik kablosunu çikarmayin. Çikarma sirasinda dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar verebilir. Konektör veya priz tozluyken elektrik kablosunu kullanmayin. Elektrik kablosunun prizi veya konektör tozluysa kuru bir bezle iyice temizleyin. [. . . ] A aç görünümünde bir monitör grubu seçerseniz, tüm monitörler için yapilandirilan ekran gösterilir. A aç görünümünde bir monitör seçerseniz, onun ekrani gösterilir. EPG Add (Ekle): Tiklatarak monitör ve zamani seçtikten sonra programlamak istedi iniz ekrani EPG penceresine ekler. Copy (Kopyala) / Paste (Yapi tir): Tiklatarak monitör ve zamani seçtikten sonra u anda seçili olan ekrani EPG penceresine kopyalar ve yapi tirir. Auto Size (Otomatik Boyut): Otomatik olarak düzenlerken, u an seçili olan ekrani arka plan seti zamanina uygun olarak de i tirir. (1/5/10/30/60/120 Dakika) u anda gösterilecek zaman ekseni birimini List View (Liste Görünümü) Ekrani çift tiklatarak ya da olu turulan dü meleri tiklatarak seçilen ekran için ayrintili ö eleri ayarlar. Yalnizca ekran adi de i ir ve zaman bilgileri kalir. Start Time (Ba latma Zamani) / Stop Time (Durdurma Zamani) / Duration (Süre): Seçilen ekranin zaman bilgilerini dakika olarak ayarlar. Periodic (Periyodik): Seçilen ekranin ne kadar siklikla yinelenece ini ayarlar. (None (Yok) / Daily (Günlük) / Weekly (Haftalik) / Monthly (Aylik)) End on (Biti Tarihi): Seçilen programin yinelenme biti tarihini ayarlar. Publish View (Yayin Görünümü) EPG View (EPG Görünümü) ve List View (Liste Görünümü) tarafindan yapilandirilan programlari denetlenen monitörlere yayinlar. Beginning Day (Ba langiç Günü)/ Start Time (Ba latma Zamani) / End Day (Biti Günü) / Stop Time (Durdurma Zamani): Monitörlere yayinlanacak programlar için zaman bilgilerini ayarlar. Total Publishing Size (Toplam Yayin Boyutu): Belirli yayin dönemindeki tüm ekranlarin toplam boyutunu belirler. Bu, oynatma modu tüm ekranlarda Download ( ndir) olarak ayarlanan dosyalarin toplam boyutudur. Ancak, yerel monitör için oynatma modu Stream (Aki ) olarak ayarlanan dosyalarin toplam boyutu da dahildir. Free Space (Bo Alan): Yayinlarken monitörün indirebilece i dosyalarin boyutunu belirtir. Toplam yayin boyutu bo boyuttan daha büyükse, yayin gerçekle tirilemez. Ancak, Server Option'daki (Sunucu Seçene i) Schedule (Program) sekmesinde Maximum Publishing Size (Maksimum Yayin Boyutu) seçene ini de i tirirseniz, programlar mevcut bo alandan ba imsiz olarak yayinlanabilir. Status (Durum): Yayin i lemini kaydirma çubu u yüzdesi olarak gösterir. Bu, monitöre indirilen dosya boyutunun toplam ekran (dosya) boyutuyla kar ila tirmali yüzdesidir. Ayrintili yayin bilgilerini görüntülemek için programi çift tiklatin ya da bu dü meyi tiklatin. MagicNet nedir?Uzaktan Yönetim | | MagicNet'i kullanma Mesaj | | Kütüphane Seçenek | | Ekran stemci | | Program Sorun Giderme Uzaktan Yönetim Dosya Menüsü Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message Ekran programi yapabilmeniz ve sunucudan monitörlerin temel denetimini sa layabilmeniz için her menü ö esi için bir görünüm olu turur veya olu turulmu bir görünümü seçer. Close Çali ti iniz ekran görünümünü kapatir. Kaydedilmeyen de i iklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere görüntülenir. [. . . ] DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 1-800-234-7267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 1-800-SAMSUNG(726-7864) 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com. co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA BELGIUM 0800-SAMSUNG(726-7864) 0032 (0)2 201 24 18 844 000 844 http://www. samsung. com/at http://www. samsung. com/be http://www. samsung. com/cz CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL REPUBLIC OF IRELAND SLOVAKIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND U. K 70 70 19 70 030-6227 515 3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 ( 0, 15/min) 01805-SAMSUNG(726-7864) ( 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG(726-7864) 800-SAMSUNG(726-7864) 0035 (0)2 261 03 710 0900 SAMSUNG(726-7864) ( 0, 10/Min) 815-56 480 0 801 801 881 022-607-93-33 80 8 200 128 0818 717 100 0800-SAMSUNG(726-7864) 902 10 11 30 0771-400 200 0800-SAMSUNG(726-7864) 0870-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/fi http://www. samsung. com/fr http://www. samsung. de http://www. samsung. com/hu http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/be http://www. samsung. com/nl http://www. samsung. com/no http://www. samsung. com/pl http://www. samsung. com/pt http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/sk http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/se http://www. samsung. com/ch http://www. samsung. com/uk CIS ESTONIA LATVIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA UKRAINE UZBEKISTAN 800-7267 800-7267 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-800-502-0000 8-800-120-0-400 http://www. samsung. ru http://www. samsung. ua http://www. samsung. uz http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. lt http://www. samsung. kz Asia Pacific AUSTRALIA CHINA HONG KONG INDIA INDONESIA JAPAN MALAYSIA NEW ZEALAND PHILIPPINES SINGAPORE 1300 362 603 800-810-5858, 010- 6475 1880 3698-4698 3030 8282, 1800 110011 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 0800SAMSUNG(726-7864) 1800-10-SAMSUNG(726-7864) 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com. cn http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in/ http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/nz http://www. samsung. com/ph http://www. samsung. com/sg THAILAND TAIWAN VIETNAM 1800-29-3232, 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 http://www. samsung. com/th http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com/vn Middle East & Africa SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E 0860-SAMSUNG(726-7864 ) 444 77 11 800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726 http://www. samsung. com/za http://www. samsung. com. tr http://www. samsung. com/mea Koullar Senk. (Senkronize) Sinyaller, monitörde istenen renkleri görüntülemek için gereken standart sinyalleri belirtir. Bu sinyaller ayarlanan çözünürlük ve frekansta normal renkli görüntüler gösterir. sinyallerini bir birleik sinyalde birletirme ve monitöre iletme emasidir. [. . . ]

SAMSUNG 400DXN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG 400DXN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag