Kullanım kılavuzu SAMSUNG BHM3200 KULLANICI KLAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG BHM3200 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG BHM3200 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG BHM3200 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG BHM3200 KULLANICI KLAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2176 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG BHM3200 (1561 ko)
   SAMSUNG BHM3200 (1997 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG BHM3200KULLANICI KLAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] World Wide Web www. samsungmobile. com Printed in China Code No. : GH68-28534B EU B. Rev. 1. 1 English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Cesky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Contents Your headset overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Button functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Charging the headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tych przedmiotów, uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Polski 75 Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposaony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadajcych oddzielne systemy zwrotu zuytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obslugi lub opakowaniu oznacza, e po uplywie okresu uytkowania baterie, w które wyposaony byl dany produkt, nie mog zosta usunite wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj, e dana bateria zawiera rt, kadm lub olów w iloci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeli baterie nie zostan poprawnie zutylizowane, substancje te mog powodowa zagroenie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. Aby chroni zasoby naturalne i promowa ponowne wykorzystanie materialów, naley oddziela baterie od innego typu odpadów i poddawa je utylizacji poprzez lokalny, bezplatny system zwrotu baterii. Uytkownik nie moe samodzielnie wymienia baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany mona uzyska u lokalnego uslugodawcy. 76 Dane techniczne Element Wersja interfejsu Bluetooth Obslugiwane profile Zasig dzialania Czas gotowoci Czas rozmowy Czas ladowania Bateria Dane techniczne i opis 2. 1 + EDR Profil zestawu sluchawkowego, profil zestawu glonomówicego Polski Do 10 metrów Do 180 godzin* Do 5 godzin* Okolo 2 godzin* Litowo-jonowa / 110 mAh * W zalenoci od typu telefonu i sposobu uytkowania rzeczywisty czas moe si zmienia. 77 Deklaracja zgodnoci (R&TTE) Firma owiadcza z peln odpowiedzialnoci, e produkt: Samsung Electronics którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi. BEZPIECZESTWO EMC CZSTOTLIWOCI RADIOWE EN 60950- 1 : 2006 EN 301 489- 01 V1. 8. 1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2. 1. 1 (2009) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Zestaw sluchawkowy Bluetooth: HM3200 Niniejszym owiadczamy, e przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w pamie radiowym oraz e wyej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE, które s dostpne na danie. (Przedstawiciel w UE) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010. 03. 26 (miejsce i data wystawienia) Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upowanionej) * To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung mona znale na karcie gwarancyjnej lub uzyska od sprzedawcy, u którego zakupiono zestaw sluchawkowy. çindekiler Kulakliiniza genel baki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Düme fonksiyonlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kulaklii arj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Kulaklii takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Kulaklii açma veya kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kulaklii eletirme ve balanti kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Aktif eletirme özelliini kullanarak eletirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Arama fonksiyonlarini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sikça sorulan sorular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Garanti ve parça deitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bu ürünün doru ekilde atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bu üründeki pillerin doru ekilde atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Puha, száraz ruhával törölje át. Miért hallható visszhang hívás közben?Hogyan tisztítható a mikrofonos fülhallgató?A mikrofonos fülhallgató nem töltdik fel teljesen. A mikrofonos fülhallgató és a tölt csatlakozása valószínleg nem megfelel. Válassza le a fülhallgatót a töltrl, csatlakoztassa újra, majd töltse fel a fülhallgatót. 150 Jótállás és alkatrészcsere A Samsung a vásárlás eredeti idpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstl mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében. * Ha a jótállás idtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. [. . . ]

SAMSUNG BHM3200 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG BHM3200 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag