Kullanım kılavuzu SAMSUNG BHM3500 KULLANICI KLAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG BHM3500 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG BHM3500 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG BHM3500 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG BHM3500 KULLANICI KLAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3384 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG BHM3500 (7174 ko)
   SAMSUNG BHM3500 (7174 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG BHM3500KULLANICI KLAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Rev. 1. 0 English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . Cesky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Magyar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Contents Getting started Your headset overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Button functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Charging the headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wearing the headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 English Using your headset Turning the headset on or off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pairing and connecting the headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. 82 Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposaony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadajcych oddzielne systemy zwrotu zuytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obslugi lub opakowaniu oznacza, e po uplywie okresu uytkowania baterie, w które wyposaony byl dany produkt, nie mog zosta usunite wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj, e dana bateria zawiera rt, kadm lub olów w iloci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeli baterie nie zostan poprawnie zutylizowane, substancje te mog powodowa zagroenie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. Aby chroni zasoby naturalne i promowa ponowne wykorzystanie materialów, naley oddziela baterie od innego typu odpadów i poddawa je utylizacji poprzez lokalny, bezplatny system zwrotu baterii. Uytkownik nie moe samodzielnie wymienia baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany mona uzyska u lokalnego uslugodawcy. Polski 83 Dane. techniczne Element Wersja interfejsu Bluetooth Obslugiwane profile Dane techniczne i opis 2. 1 + EDR Profil zestawu sluchawkowego, profil zestawu glonomówicego, profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) Do 10 metrów Do 180 godzin Do 6 godzin Do 5 godzin Okolo 2 godzin Litowo-jonowa / 110 mAh Zasig dzialania Czas gotowoci Czas rozmowy Czas odtwarzania Czas ladowania Bateria W zalenoci od typu telefonu i sposobu uytkowania rzeczywisty czas moe si zmienia. 84 Deklaracja zgodnoci (R&TTE) Firma owiadcza z peln odpowiedzialnoci, e produkt: Samsung. Electronics którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi. BEZPIECZESTWO EMC EN 60950- 1 : 2006 EN 301 489- 01 V1. 8. 1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2. 1. 1 (2009) Zestaw sluchawkowy Bluetooth: HM3500 CZSTOTLIWOCI RADIOWE EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Niniejszym owiadczamy, e przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w pamie radiowym oraz e wyej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE, które s dostpne na danie. (Przedstawiciel w UE) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2010. 04. 09 (miejsce i data wystawienia) Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upowanionej) o nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung mona znale T na karcie gwarancyjnej lub uzyska od sprzedawcy, u którego zakupiono zestaw sluchawkowy. çindekiler Balarken Kulakliiniza genel baki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Düme fonksiyonlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kulaklii arj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kulaklii takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kulakliinizi kullanma Kulaklii açma veya kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Kulaklii eletirme ve balanti kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Etkin eletirme özelliini kullanarak eletirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Arama fonksiyonlarini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kulaklii bir müzik aygitina balama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Türkçe Ek Sikça sorulan sorular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Garanti ve parça deitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bu ürünün doru ekilde atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bu üründeki pillerin doru ekilde atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 87 HM3500 Bluetooth Kulaklii kullanmadan önce bu kullanim kilavuzunu okuyun. Bluetooth QD ID: B016579 Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgiyi www. bluetooth. com adresinde bulabilirsiniz. Güvenlik. önlemleri · Kulakliinizi hiçbir ekilde parçalarina ayirmayin veya üzerinde deiiklik yapmayin. Kulaklii onarim veya pil deiimi için yetkili servis merkezine götürün. Araç kullanirken kulakliinizi kullanacaksaniz, bulunduunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun. Sicak araç içi veya dorudan güne iii gibi (50 °C/122 °F üstü) yüksek sicaklik içeren ortamlarda saklamayin; yüksek sicaklikta saklanmasi durumunda performans zarar görebilir ve pil ömrü azalabilir. Kulakliin veya kulaklikla birlikte verilen parçalarin yamura veya herhangi bir siviya maruz kalmamasina dikkat edin. Uzun süre yüksek ses seviyesine maruz kalmak iitme sorunlarina neden olabilir. Kulakliklari bir ses kaynaina takmadan önce her zaman sesi kisin ve konumayi veya müzii duymak için gereken minimum ses ayarini kullanin. · · · 88 Balarken Bu bölümde Bluetooth kulakliinizi doru kullanmaniz için dikkat etmeniz gereken noktalara yer verilmitir. Kulakliiniza genel baki Çok ilevli giri Ses dümesi kinci mikrofon Türkçe Konuma dümesi Kulaklik kancasi Güç dümesi Hoparlör Birinci mikrofon Gösterge lambasi · Kulakliinizla birlikte aaidaki bileenlerin verildiinden emin olun: seyahat adaptörü, boyun askili kulaklik, gömlek klipsi, kulaklik uçlari ve kullanim kilavuzu. · Kulakliinizla birlikte verilen parçalar bulunduunuz bölgeye göre farklilik gösterebilir. 89 Düme fonksiyonlari Düme Güç lev Kulaklii açmak veya kapatmak için yukari veya aai kaydirin. [. . . ] Válassza le a fülhallgatót a töltrl, csatlakoztassa újra, majd töltse fel a fülhallgatót. 165 Magyar Jótállás és alkatrészcsere A Samsung a vásárlás eredeti idpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstl mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében. Ha a jótállás idtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. A Samsung és karbantartásra kijelölt vállalatának kötelezettsége a javítási költség és/vagy a termék csereértékéig terjed. · A jótállás az eredeti vásárlóra érvényes. [. . . ]

SAMSUNG BHM3500 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG BHM3500 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag