Kullanım kılavuzu SAMSUNG GT-E1087T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG GT-E1087T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG GT-E1087T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG GT-E1087T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG GT-E1087T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1070 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG GT-E1087T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Telefonunuzuboyamayin;boya, hareketliparçalari tikayabilirvetelefonundoruçalimasiniengelleyebilir. · Telefonunkameraflaiveyaiiivarsaçocuklarin veyahayvanlaringözlerineyakintutarakkullanmayin. [. . . ] BlackbusheBusinessPark, SaxonyWay, Yateley, Hampshire, GU466GG, UK* 2009. 12. 22 (yayinyerivetarihi) Yong-SangPark/S. Yönetici (yetkilikiininadiveimzasi) * u, SamsungServisMerkezininadresideildir. SamsungServisMerkezininadresi B veyatelefonuiçin, garantikartinabakinveyatelefonualdiinizsaticiyabavurun. Telefon düzeni 1 4 yönlü gezinti tuu Beklememodundakullanici tanimlimenülereerimenizi(servis salayicinizagöreöncedentanimli menülerdeiebilir);feneriiini etkinletirmenizi(yukari)vesahte aramayapmanizi(aai)salar; Menümodunda, menüseçenekleri arasindailerlemenizisalar eneriiinietkinletirme F Sahte arama yapma SIM karti ve pili takma 1. PilkapainiçikarinveSIMkartitakin. 5 Yazilim tulari Ekraninaltbölümündebelirtilen eylemleringerçekletirilmesinisalar Telefonunuzdaekraninüstbölümündeaaidakidurum göstergelerigörüntülenir: Simge Açiklama Sinyalgücü Aramadevamediyor Aramayönlendirmeetkin Acildurummesajiözelliietkinletirildi Dolaim(normalservisalaninindiinda) Alarmetkinletirildi Yenimetinmesaji Yeniseslipostamesaji Normalprofiletkinletirildi Sessizprofiletkinletirildi Pilgücüseviyesi ACprizine Pilkapai SIMkart 6 Güç/Menüden çiki tuu Telefonuaçipkapatma(uzunbasin); Aramayibitirme;Menümodunda, giriiiptaletmeniziveBekleme modunadönmenizisalar 2. Pilitakinvekapaiyerinetakin. 1 5 6 7 2 Arama tuu Aramayapmaniziveyagelen aramalaricevaplamanizisalar; Beklememodunda, sonaranan, cevaplanmayanveyagelen aramalarigörmenizisalar;Acil durummesajigöndermenizisalar Acil durum mesajini etkinletirme ve gönderme 7 Onay tuu Bomodunda, Menümoduna erimenizisalar;Menümodunda, vurgulananmenüseçeneini seçmeniziveyabirgirii onaylamanizisalar Pil 2 3 Pili arj edin 1. Ürünlebirlikteverilen seyahatadaptörünüfie takin. Sembol modu Sembolgirmekiçinilgilialfanümeriktuabasin. · mlecihareketettirmekiçinGezintituunabasin. · Harfleritekteksilmekiçin<Temizle>seçeneine basin. Tümkarakterlerisilmekiçin<Temizle> seçeneineuzunbasin. · Noktalamaiaretigirmekiçin[1]tuunabasin. [ < ] > Açili ayraçlar:ekranlardafarkliilevlerikontrol edenyazilimtulari, örnein:<Tmm> (Tmmyazilimtuunugösterir) Arama yapma 1. Beklememodunda, biralankoduvetelefonnumarasi girin. 3. Aramayibitirmekiçin[ Monokulakliktangelensesçokdüükveya neredeyseduyulmuyor. Yalnizcastereokulaklikkullanin. Zil sesini deitirme 1. Menümodunda, AyarlarProfiller seçeneini belirleyin. Bakabirprofilegeçmekiçinlistedenseçin. Telefonunuzuaçmakiçin 1. Tuunauzunbasin[ ]. 3. Kurulumsihirbaziaçildiinda, ekranitakipederek telefonunuzuistediinizekildeözelletirin. Telefonunuzukapatmakiçinyukaridaki1. adimi tekrarlayin. Telefonunuzu açma ve kapatma Aramayi yanitlama 1. Birisiaradiinda[ ]tuunabasin. 2. Aramayibitirmekiçin[ Son aranan numaralardan birini arama 1. Beklememodunda[ ]tuunabasin. 4. AramaayrintilarinigörmekiçinOnaytuu'naveya numarayiaramakiçin[ ]tuunabasin. Menülere erime Ses düzeyini ayarlama Zil sesinin düzeyini ayarlamak için 1. Menümodunda, AyarlarProfiller seçeneini belirleyin. 2. Kullandiiniztelefonprofilineilerleyin. Sessizprofilikullaniyorsaniz, zilsesiseviyesini ayarlamanizaizinverilmez. Telefonunuzunmenülerineerimekiçin 1. MenümodunaerimekiçinBeklememodunda <Menü>seçeneinebasin. Bölgenizeveyaservissalayicinizabaliolarak MenümodunaerimekiçinOnaytuu'nabasmaniz gerekebilir. Metin girme Metin giri modunu deitirme · T9veABCmodlariarasindageçiyapmakiçin [ ]tuunauzunbasin. Ülkenizebaliolarakkendi diliniziçingirimodunaeriebilirsiniz. Yeni kii ekleme Telefonunuzkiileritelefonbelleinekaydetmeküzere öncedenayarlanmitir. Bellekkonumunudeitirmek için, Menümodunda, AyarlarUygulamaRehber Kaydetme konumubirbellekkonumunu seçeneinibelirleyin. 2. Birmenüyeveyaseçeneegitmekiçingezinti tuunukullanin. 3. <Sçnkl>Düzenleseçeneinebasin. 1. Beklememodundabirtelefonnumarasigirinve <Sçnkl>seçeneinebasin. 5. KiiyibelleeeklemekiçinOnaytuu'nabasin. Mobil izleyiciyi etkinletirme Buözellik, telefonunuzçalindiindaveyabakasi telefonunuzubakabirSIMkartlakullanmaya çalitiindaailenizeveyaarkadalarinizaotomatikolarak izlememesajigöndererektelefonunuzunizinisürmenizi salar. Servissalayiciniztarafindandesteklenenbelirli özelliklerebaliolarakbuözellikkullanilamayabilir. 1. MenümodundaAyarlarGüvenlikMobil izleyiciseçeneinibelirleyin. 2. Parolanizigirinve<Tmm>seçeneinebasin. Mobilizleyiciyiilkkezetkinletirdiinizde, sizdenbir parolaoluturmanizveparolayionaylamanizistenir. Mesaj gönderme ve mesajlari görüntüleme BucihazTürkçekarakterlerintamaminiihtivaeden ETSITS123. 038V8. 0. 0veETSITS123. 040V8. 1. 0 tekniközelliklerineuygundur. 3. AaigidinvealicilistesiniaçmakiçinOnaytuu'na basin. [. . . ] · Alarmierteleyerekdurdurmakiçin<Tmm> seçeneineveyaOnaytuu'nabasarak, veya alarminertelemesüresinceçalmamasiiçin <Erteleme>seçeneinebasin. FM radyo dinleme 1. Ürünlebirlikteverilenkulakliitelefonun. 4. Otomatikkanalayarinibalatmakiçin<Evet> seçeneinebasin. [. . . ]

SAMSUNG GT-E1087T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG GT-E1087T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag