Kullanım kılavuzu SAMSUNG GT-E1160

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG GT-E1160 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG GT-E1160 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG GT-E1160 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG GT-E1160 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (884 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG GT-E1160 (853 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG GT-E1160

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Tozluyerlertelefonunuzunhareketliparçalarinazarar verdiinden, telefonutozluyerlerdekullanmayinve birakmayin. · Telefonunuzkarmaikyapilielektronikbiraygittir. Bu nedenleciddihasarlarayolaçmamakiçintelefonu çarpmalaravesertkullanimakarikoruyun. · Telefonunuzuboyamayin;boya, hareketliparçalari tikayabilirvetelefonundoruçalimasiniengelleyebilir. [. . . ] · Samsung, yasadiiyaziliminnedenolduuhiçbir parolaveyaözelbilgikaybindanyadadierzararlardan sorumludeildir. Aramayi yanitlama 1. Birisiaradiinda[ ]tuunabasin. 2. Aramayibitirmekiçin[ Zil sesini deitirme 1. Menümodunda, AyarlarProfiller seçeneini belirleyin. · Girimodunuseçmekveyagiridilinideitirmek için[ ]tuunauzunbasin. T9 modu 1. Tümkelimeyiyazmakiçinilgilialfanümeriktulara basin. 2. Sözcükdorugörüntüleniyorsabolukgirmekiçin [0]tuunabasin. Dorusözcükgörüntülenmezse, bakabirsözcükseçmekiçinyukariveyaaai gezintituunabasin. ABC modu stediinizkarakterekrandagörüntülenenekadarilgili alfanümeriktuabasin. Numara modu Numaragirmekiçinilgilialfanümeriktuabasin. Sembol modu Sembolgirmekiçinilgilialfanümeriktuabasin. · mlecihareketettirmekiçinGezintituunabasin. · Harfleritekteksilmekiçin<Temizle>seçeneine basin. Tümkarakterlerisilmekiçin<Temizle> seçeneineuzunbasin. · Noktalamaiaretigirmekiçin[1]tuunabasin. Mesaj gönderme ve mesajlari görüntüleme BucihazTürkçekarakterlerintamaminiihtivaedenETSI TS123. 038V8. 0. 0veETSITS123. 040V8. 1. 0teknik özelliklerineuygundur. Mobil izleyiciyi etkinletirme BirisitelefonunuzayenibirSIMkarttaktiinda, telefonun yerinibelirlemenizevegerialmanizayardimciolmak içinmobilizleyici, kiininnumarasiniikialiciyaotomatik olarakgönderir. Mobilizleyiciyietkinletirmekiçin, 1. MenümodundaAyarlarGüvenlikMobil izleyiciseçeneinibelirleyin. 2. Parolanizigirinve<Tmm>seçeneinebasin. Mobil izleyiciyiilkkezetkinletirdiinizde, sizdenbir parolaoluturmanizveparolayionaylamanizistenir. Acil durum mesajini etkinletirme ve gönderme Acilbirdurumdayardimistemekiçinailenizeveya arkadalarinizaacildurummesajigönderebilirsiniz. Acil durum mesajini etkinletirmek için 1. MenümodundaMesajAyarlarAcil durum mesajlariGönderme seçenekleriseçeneini belirleyin. 3. AaigidinvealicilistesiniaçmakiçinOnaytuu'na basin. 7. Alicilarikaydemekiçin<Sçnkl>Kaydet seçeneinebasin. Acil durum mesaji göndermek için 1. Tularkilitliyken[ ]tuunadörtkezbasarak, öncedenbelirlenmitelefonnumaralarinaacildurum mesajigönderebilirsiniz. [. . . ] 4. <Kaydet>seçeneinebasin. Pilçikarilmisaplanlananalarmçalmayabilir. Fener iiini etkinletirme Feneriiiözelliikaranliktagörmenizeyardimciolur. Feneriiinietkinletirmekiçin, Beklememodunda yukarigezintituunauzunbasin. Feneriiinidevrediibirakmakiçin, Beklememodunda yukarigezintituunauzunbasin. Biz, Uyumluluk Bildirisi (R&TTE) Samsung Electronics olaraksorumluluubizeaitolmaküzere GSMCepTelefonu:GT-E1160 bubildirininilgiliolduuyukaridakiürün, aaidakistandartlarave/veyadier normatifbelgelereuygundur. [. . . ]

SAMSUNG GT-E1160 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG GT-E1160 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag