Kullanım kılavuzu SAMSUNG GT-E2120

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG GT-E2120 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG GT-E2120 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG GT-E2120 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG GT-E2120 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (806 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG GT-E2120 KULLANICI KLAVUZU (747 ko)
   SAMSUNG GT-E2120 (775 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG GT-E2120

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunedenleciddihasarlarayolaçmamakiçintelefonu çarpmalaravesertkullanimakarikoruyun. · Kameranizdaflaveyaiikvarsaçocuklarinveya hayvanlaringözlerineyakinekildekullanmayin. · Telefonunuzvehafizakartlarimanyetikalanamaruz kaldiindazarargörebilir. Manyetikkapaklariolan taimaçantalariveyaaksesuarlarkullanmayinveya telefonunuzunuzunsüremanyetikalanamaruz kalmasinaizinvermeyin. Önemli kullanim bilgileri Telefonunuzu normal pozisyonda kullanin Telefonunuzundahilianteninedokunmayin. SIM kartlari ve hafiza kartlarini dikkatli bir ekilde tutun · Telefonbilgiaktariyorkenveyabilgiyeeriiyorkenkarti çikarmayin;aksitakdirdeverikaybiolabilirve/veyakart yadatelefonzarargörebilir. [. . . ] · Noktalamaiaretigirmekiçin[1]tuunabasin. Yeni kii ekleme Telefonunuzöncedenkiileritelefonunbelleinekaydetmek üzereayarlanmitir. Bellekkonumunudeitirmekiçin MenümodundaAyarlarUygulamaRehber Kaydetme konumubirbellekkonumuseçin. Metin veya multimedya mesajlarini görüntülemek için 1. MenümodundaMesajGelen kutusu'nuseçin. 2. Birmetinveyamultimedyamesajiseçin. 4. AaigidinvealicilistesiniaçmakiçinOnayla tuunabasin. 8. Alicilarikaydetmekiçin<Sçnkl>Kaydet'ebasin. 10. Onaylatuuna<Kabul et>'ebasin. Sahte arama yapma Toplantidançikmakveyaistenmeyengörümeler yapmakzorundakalmamakiçinbirisiaramigibi yapabilirsiniz. · TularkilitliykenaaiGezintituunadörtkezbasin. 3. <Sçnkl>DüzenleArayan zil sesi'nebasin. Bakabirprofilegeçmekiçinlistedenseçin. 1. Beklememodundabirtelefonnumarasigirinve <Sçnkl>'ebasin. 2. Yeni kii ekle'yibirnumaratürüseçin(gerekirse). 4. KiiyibelleeeklemekiçinOnaylatuunabasin. Son aranan numaralardan birini arama 1. Beklememodunda[ ]tuunabasin. 4. AramahakkindaayrintilarigörüntülemekiçinOnayla tuunabasinveyaveyanumarayiaramakiçin[ ] tuunabasin. Mesaj gönderme ve görüntüleme BucihazTürkçekarakterlerintamaminiihtivaedenETSI TS123. 038V8. 0. 0veETSITS123. 040V8. 1. 0teknik özelliklerineuygundur. Metin veya multimedya mesaji göndermek için 1. MenümodundaMesajMesaj olutur Mesaj'iseçin. 3. Mesajmetninizigirin Metin girin Metinmesajigöndermekiçin5. adimageçin. 4. <Sçnkl> Multimedya ekle'yebasinvebiröe ekleyin. 5. MesajigöndermekiçinOnaylatuunabasin. Acil durum mesajini etkinletirme ve gönderme Acildurumdayardimalmakiçinailenizeveya arkadalarinizaacildurummesajigönderebilirsiniz. Acil durum mesaji özelliini etkinletirmek için 1. MenümodundaMesajAyarlar Acil durum mesajlariGönderme seçenekleri'niseçin. 6. Birnumaraseçin(gerekirse). Mobil izleyiciyi etkinletirme BiritelefonunuzayenibirSIMveyaUSIMkarti taktiinda, mobilizleyiciözelliitelefonunuzunyerini bulmanizavegerialmanizayardimciolmakiçinkiinin numarasiniotomatikolarakikialiciyagönderir. Mobil izleyiciyietkinletirmekiçin: 1. enümodundaAyarlarGüvenlikMobil M izleyici'yiseçin. [. . . ] 4. Bakabirfotorafçekmekiçin<Geri>seçeneine basin(2. adim). Fotorafçektiktensonrafotoraflarigörüntülemekiçin <Albüm>'üseçin. [Tümradyotestuygulamalariningerçekletirildiini]vesonuçolarakyukaridaki ürünün, 1999/5/ECYönetmelii'nintümgerekliliklerineuygunolduunubeyan ederiz. 1999/5/ECYönetmelii'nin10. MaddesindeatiftabulunulanveEk[IV]'teaçiklanan uygunlukdeerlendirmeprosedürü, aaidakiYetkiliKurulularinkatilimiyla yürütülmütür: BABT, BalfourHouse, ChurchfieldRoad, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK* Kimlikiareti:0168 Teknikbelgeleraaidakiadrestetutulmaktadir: Gezgin El feneri iii ilevini etkinletirme Elfeneriiiiözelliiekraninveaydinlatmaninmümkün olduuncaparlakolmasinisalayarakkaranliktagörmenize yardimciolur. ElfeneriiiinietkinletirmekiçinBekleme modundaveyatularkilitliykenGezintituunayukari dorubasin. [. . . ]

SAMSUNG GT-E2120 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG GT-E2120 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag