Kullanım kılavuzu SAMSUNG LE26C450E1W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG LE26C450E1W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG LE26C450E1W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG LE26C450E1W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG LE26C450E1W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (50710 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG LE26C450E1W KULLANICI KLAVUZU (34747 ko)
   SAMSUNG LE26C450E1W (10142 ko)
   SAMSUNG LE26C450E1W QUICK GUIDE (VER.1.0) (1683 ko)
   SAMSUNG LE26C450E1W POWER CONSUMPTION GUIDE (235 ko)
   SAMSUNG LE26C450E1W DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)
   SAMSUNG LE26C450E1W POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (235 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG LE26C450E1W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Teletext sayfalarini büyütmek için orijinal talimatlar yerine aaidaki talimatlari kullanin: 1 2 TELETEXT tuuna basin ve bir teletext sayfasi seçin. Sayfanin üst bölümünü büyütmek için (Resim formati) tuuna basin. 3 4 5 Sayfanin büyütülmü alt kismini görüntülemek için tekrar (Resim formati) tuuna basin. Büyütülmü sayfayi kaydirmak için tuuna basin. Normal sayfa boyutuna geri dönmek için (Resim formati) tuuna tekrar basin. Register your product and get support at www. philips. com/welcome TR KULLANIM KILAVUZU www. philips. com/support Model Serial Österreich België/Belgique Hrvatska Ceská republika Danmark Suomi France Deutschland Magyarország Ireland Italia Luxemburg/ Luxembourg Nederland Norge Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige Suisse/Schweiz/ Svizzera Türkiye United Kingdom 0810 000205 078250145 +3592 489 99 96 01 3033 754 800142840 3525 8759 09 2311 3415 0821 611655 01803 386 852 0 0800 3122 1280 0680018189 0800 055 6882 848390207 40 6661 5644 0900 8407 2270 8111 0223491504 2 1359 1442 1-203-2060 (495) 961-1111 +381 114 440 841 0800 004537 01 280 95 22 902 888 784 08 5792 9100 0844 800 544 0800 261 3302 0870 900 9070 0. 07 pro Minute 0. 06 Per minuut/Par minute Lokalni poziv Bezplatný hovor Lokalt opkald paikallispuhelu 0. 09 Par minute 0. 09 pro Minute Ingyenes hívás Free call 0. 08 Al minuto Ortsgespräch/ Appel local 0. 10 Per minuut Lokalsamtale polczenie lokalne Chamada local Apel local Lokalni poziv Bezplatný hovor lokalni klic 0. 10 Por minuto Lokalsamtal Appel local/Ortsgespräch/ Chiamata locale ehiriçi arama Local call 044 254 2392 This information is correct at the time of press. [. . . ] MENUtuunabasin. Teletextmenu görüntülenir. Teletext menüsü Aç Alt sayfalar Lisan Kapali Kapali Grup II tuunabasin. ÖeleriseçmekveyavurgulamakiçinÎ, ï veya Í, Æ tularinabasin. Dijitalmetinveyaetkileimliservisleriiptal etmekiçinMHEGCanceltuunabasin. C Dikkat AltyaziyayiniolduundaBölüm 5. 9 Altyazilar içindeanlatildiigibiÖzelliklermenüsünde SubtitleOnolarakayarlandiindadijital metinservisleridevrediikalir. 5. 5. 8 Teletekst2. 5kullanimi TVkanalindayayinlaniyorsaTeletekst2. 5, normalteletekstegöredahafazlarenkvedaha iyigrafiklersalar. Teletekst2. 5, varsayilanolarak açiktir. UzaktankumandaüzerindeMENUtuuna basinveTVmenu > Installation > Preferences > Teletext2. 5seçeneklerini seçin. BirseçenekseçmekiçinÎ veya ïtuuna basin. · Reveal Bilmeceveyabulmacaçözümlerigibibir sayfadayeralangizlibilgilerigizlerveya gösterir. · Cyclesubpages Seçilensayfadaaltsayfavarsaaltsayfalarda otomatikolarakgezinebilirsiniz. · Dil Bazidillerdefarkliyazikarakterisetleri kullanilmaktadir. Farklibirdilkullaniyorsaniz metnidorugörüntülemekiçinuygundil grubunageçin. 5. 5. 7 Dijitalmetinservislerininkullanimi (sadecengiltere) ngiltere'dekibaziTVyayincilari(örnein, BBC) özeldijitalmetinveyaetkileimliservislersalar. BirmenüseçeneiseçmekiçinÎ veya ï tuunabasin. D Not SadecetercihedilenEPGkanallariolarak iaretlenmikanallarProgrammeguide menüsündegörüntülenir. 13:50 Anastasia 0010 - EEN · Next Sonrakiprogramhakkindabilgigörüntüler. TR-25 TürKÇE 2. Kullanilabilirilemlerietkinletirmekiçin uzaktankumandayikullanin: 5. 8 ZamanlayicilarveÇocuk kilidininkullanimi BubölümdebelirlibirzamandaTV'ninnasil açilipkapatilacaiveÇocukkilidininnasil kullanilacaianlatilmaktadir. 5. 8. 1 TV'ninotomatikolarakbekleme moduna(Uykuzamanlayicisi) geçmesi Uykuzamanlayicisi, TV'ninbelirlibirsürede beklememodunageçmesinisalar. UzaktankumandaüzerindekiMENU tuunabasinveTVmenu > Features > Sleeptimerseçenekleriniseçin. UykusaatiniayarlamakiçinÎ veya ï tuunabasin. Bu, bedakikalikadimlarla 180dakikayakadarayarlanabilir. Sifirdakika olarakayarlanirsaUykusaatikapatilir. D Not Gerisayimsirasindaistediinizzaman TV'nizikapatabilirveyaUykuzamanlayicisini sifirlayabilirsiniz. 5. 8. 2 TV'ninotomatikolarakaçilmasi (Açmazamanlayicisi) Açmazamanlayicisi, belirlibirsaattebelirlibir kanaldabeklememodundanTV'ninaçilmasini salar. UzaktankumandaüzerindekiMENU tuunabasinveTVmenu > Features > Ontimerseçenekleriniseçin. Kanal, gün, frekansvebalangiçsaati ayarlamakamaciylamenüöeleriniseçmek vegirmekiçinÎ veya ï, Í veya Æ tularini kullanin. E pucu TR-26 AçmazamanlayicisinikapatmakiçinOn timermenüsündeKapaliseçeneiniseçin. [. . . ] · KanalRearrangemenüsündenkaldirilmi olabilir. Menüyeerimekiçinuzaktan kumandaüzerindeMENUtuunabasin ve TVMenu> Installation> Channel installation > Rearrangeseçeneklerini seçin. Ayarsirasindadijitalkanalbulunamadi: · TV'ninbulunduunuzülkedeDVB-T'yi destekleyipdesteklemediinikontroledin. TV'ninarkasindalisteolarakverilenülkeleri kontroledin. 9. 1 GenelTVsorunlari TVnedenaçilmiyor: · Elektrikfiiniçikarin, birdakikabekleyinve elektriiyenidenbalayin. · Elektrikkablosunundüzgünekildebalive prizeelektrikgeldiindeneminolun. [. . . ]

SAMSUNG LE26C450E1W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG LE26C450E1W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag