Kullanım kılavuzu SAMSUNG MAX-ZJ740

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG MAX-ZJ740 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG MAX-ZJ740 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG MAX-ZJ740 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG MAX-ZJ740 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (17985 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG MAX-ZJ740

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] CD YKLEMEL MN-KOMPAKT SSTEM MP3-CD/CD-R/RW ALMA MAX-ZJ740 Kullanm Klavuzu Gvenlik Uyarlar B indekiler SAMSUNG'un bu mikro komponent sistemini satn aldnz iin teekkr ederiz. Bu talimatlar dorultusunda sistem zelliklerinin tm avantajlarna ularsnz. TR SINIF 1 LAZER RN Burada belirtilenlerin dndaki dmelerin, ayarlarn kullanm veya ilemlerin yaplmas, tehlikeli dzeyde radyasyona maruz kalnmasna yol aabilir. DKKAT- CHAZ VEYA KAPAKLARIN NDEK TIRNAKLAR AILDIINDA GRNMEYEN LAZER IININA MARUZ KALMAYIN. DKKAT ELEKTRK ARPMASI RSK AMAYIN Bu simge, cihazn iinde bulunan elektrik arpmasna neden olabilecek tehlikeli voltaj gstermektedir. DKKAT: ELEKTRK ARPMASI RSKN AZALTMAK N ARKA KAPAI AMAYIN. SERVS N YETKL PERSONELE BAVURUN. Bu simge, cihazla birlikte gelen klavuzda nemli alma ve bakm talimatlar olduunu belirtmektedir. [. . . ] Geerli paray tekrar dinlemek iin nceki paray dinlemek iin Sonraki paray dinlemek iin Bir ya da daha fazla para ileri veya geri atlamak iin ) CD alar durdurulduktan ya da kapatldktan sonra tekrar MP3-CD alma seildiinde, bu fonksiyon sayesinde alma ilemine en son dinlediiniz paradan balanr. MULTI JOG dmesini evirin. . . Bir entik sola ki entik sola Bir entik saa Saa veya sola uygun sayda 1 Tekrarlamak iin. . . O srada alan geerli ark Seilen disk Ykl tm diskler Uzaktan kumandadaki CD REPEAT tuuna bir veya birka kez basn. . . LAST ON (SON AIK) ve LAST OFF (SON KAPALI) srasyla seilebilir. 2 Tekrar fonksiyonunu durdurmak istediinizde ALL CD veya 1 CD grnene dek CD REPEAT tuuna basn veya tuuna basn. 10 Seimi iptal etmek iin AI SLEEP DISC SKIP PROGRAM/SET SHUFFLE MEDLEY CD REPEAT tuuna basn. Sonu: PRGM grntlenmez. CD/MP3-CD DISC SKIP SHUFFLE CD REPEAT Blmeyi aarsanz seim iptal edilir. Yklenmemi bir disk numaras veya CD'de olmayan bir para seerseniz, seim bir sonraki programlanm paraya atlar. basamaktaki PROGRAM tuunun yerine kullanabilirsiniz. CD/MP3-CD 2 1, 2 VOLUME TUNING MODE +10 TUNING/ ALBUM DECK 1/2 14 15 Programlanm CD Paralarnn Kontrol Veya Deitirilmesi TR Setiiniz paralar istediiniz zaman kontrol edebilir veya deitirebilirsiniz Radyo stasyonlar in Arama Yapma ve Kaydetme Aada belirtilen saylarda istasyon kaydedebilirsiniz: 15 FM istasyonu 15 AM istasyonu 15 FM istasyonu 8 MW istasyonu 7 LW istasyonu 15 FM istasyonu 5 MW istasyonu 5 SW1 istasyonu 5 SW2 istasyonu (opsiyon) (opsiyon) Kaytl Bir stasyonun Seilmesi TR Kaytl bir radyo istasyonunu aadakileri uygulayarak dinleyebilirsiniz: 1 2 Seiminizi dinlemeye baladnzda tuuna bir kez basn. 1 6 PROGRAM tuuna basn. Sonu: Aadaki gstergeler grntlenir: 1 2 3 4 Sistemi amak iin STANDBY/ON tuuna basn. Uzaktan kumanda zerindeki veya n paneldeki TUNER (BAND) tuuna basarak istediiniz frekans bandn sein. n panel zerindeki veya uzaktan kumandadaki TUNING MODE tuuna "PRESET" ibaresi grntlenene kadar basn. n paneldeki MULTI JOG dmesini istediiniz istasyon bulunana dek sola/saa evirin veya seim iin / tularna basn. veya Kaytl olan istasyon numarasna basarak istediiniz istasyonu semek iin, uzaktan kumandadaki TUNING ALBUM veya tularn kullann. Sonu: stenen istasyon yayn alnr. (opsiyon) (CH = Kontrol, 01=Program No, CH 1 = Disk No, - - = Para No disk zerindeki) Programlanm 24 paranz varsa, PROGRAM tuuna bastnzda PR yerine CH grntlenir. 3 4 5 6 7 8 PROGRAM tuuna tekrar basn. Deitirilecek para grntlenene kadar PROGRAM tuuna bir kez veya daha fazla basn. Eer gerekli ise disk deitirmek iin ilgili Disc (1, 2, 3) tularna basn. stediiniz frekans bandn n paneldeki TUNER (BAND) veya uzaktan kumandadaki TUNER (BAND) tuuna basarak seebilirsiniz. Sonu: Uygun gsterge grntlenir: FM Frekans Modlasyonu MW Orta Dalga LW(OPTION) Uzun Dalga SW1, SW2(OPTION) Ksa Dalga Bir istasyonu belirtilen sekilde aramak iin. . . AUTO ibaresi grntlenene kadar bir kez veya daha fazla basn. 2, 3 5, 8 4 5, 8 5 5 78 DISC SKIP SHUFFLE CD REPEAT 1 CD/MP3-CD Deiikliinizi onaylamak iin PROGRAM tuuna basn. Sonu: Seilen ilk para almaya balayacaktr. 4 VOLUME DECK 1/2 6 TUNING/ ALBUM TUNING MODE 5, 8 6 5, 8 +10 5 5 Aadakileri uygulayarak kaydedilecek istasyonu sein: Frekans arttrmak veya drmek iin MULTI JOG dmesini saa veya sola evirin. Manuel arama esnasnda frekanslar arasnda daha hzl dolamak TUNING Down (Aa) veya Up (Yukar) tularna basl tutun. Otomatik arama ilemi, bir radyo istasyonuna ait olmasa bile bir frekansta durabilir. Bu olduu takdirde elle (manuel) arama modunu kullann. 4 TA P E 2, 3 VOLUME DECK 1/2 TUNING/ ALBUM TUNING MODE 5 Alc Modunda Manuel ayar modunda, n paneldeki MULTI JOG veya / tularna basarak bir radyo istasyonunu elle arayabilirsiniz. [. . . ] Ana kablodaki hasar cihaza zarar verebilir (yangn gibi) ve elektrik okuna yol aabilir. nitenin iinde, elektrik okuna yol aabilecek, alan bileenler mevcuttur. 22 21 Kompakt Disk Kullanm Hakknda Uyarlar Kompakt diskleri dikkatli bir ekilde tutun. Bir kompakt diski aldktan sonra, daima disk kabnn iine koyarak muhafaza edin. Disklerin zerine bant ya da kat yaptrmayn ve etiketi zerine yaz yazmayn. [. . . ]

SAMSUNG MAX-ZJ740 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG MAX-ZJ740 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag