Kullanım kılavuzu SAMSUNG PL100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG PL100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG PL100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG PL100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG PL100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3262 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG PL100 KULLANICI KLAVUZU (6616 ko)
   SAMSUNG PL100 QUICK GUIDE (VER.1.0) (9288 ko)
   SAMSUNG PL100 (7523 ko)
   SAMSUNG PL100 快速指南 (11670 ko)
   SAMSUNG PL100 QUICK START GUIDE (4689 ko)
   SAMSUNG PL100 QUICK GUIDE (VER.1.0) (9288 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG PL100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Buelkitabindagörüntülenenekranvefotorafmakinesifotoraflari, fotorafmakinesiningelitirmeaamalarindaüretilmiolupgerçek ürünegörefarklilikgösterebilir. Aksibelirtilmedikçe, buçizimler hakkindakiaçiklamalarSTYLUSTOUGH-8010/µTOUGH-8010 içinsunulmutur. Olympus'tanekimkanlariçinürününüzüwww. olympus-consumer. com/registeradresinekayitettiriniz. Adim 1 veya LI-50B*1 Kayi *1 Kutunun içindekilerin kontrol edilmesi LI-42B*2 *2 LityumyonPil STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010ve STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020 STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000 Dijitalfotorafmakinesi veya USBkablosu (CB-USB6) Gösterilmeyendieraksesuarlar:Garantibelgesi Satinaldiinizyeregörekutununiçeriifarkliolabilir. AVkablosu (CB-AVC3) USB-ACadaptörü(F-2AC) Adim 2 4 Adim 3 5 Fotoraf Makinesinin Hazirlanmasi «FotorafMakinesininHazirlanmasi»(S. 11) Fotoraf Çekimi ve Fotoraflarin Görüntülenmesi «Çekme, GörüntülemeveSilme»(S. 16) Adim Adim Fotoraf Makinesinin Kullanilmasi «FotorafMakinesiAyarlari»(S. 3) Baski «DorudanBaski(PictBridge)»(S. 53) «BaskiRezervasyonlari(DPOF)»(S. 56) çindekiler Parçalarin Adlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Çekim Fonksiyonlarinin Kullanilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Görüntüleme, Düzenleme ve Baski Fonksiyonlari Menüleri . . . . . 38 Dier Fotoraf Makinesi Ayar Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Sayfabainafotorafsayisi ([PICS/SHEET])yalnizcaAdim 3'te[MULTIPRINT]fonksiyonu seçildiizamanseçilebilir. [EASY PRINT] (S. 53) bölümündeki Adim 1 ve 2'yi uygulayin. Baski modunu seçmek için FG dümelerini kullanin ve A dümesine basin. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK OFF/ON*1 (Sayfabaina fotorafsayisi yaziciyabali olarakfarklilik gösterir. ) *1 [BORDERLESS]fonksiyonuiçinkullanilabilirayarlar yaziciyagörefarklilikgösterir. Adim4ve5'te[STANDARD]seçenei seçilirse, fotorafyazicininstandart ayarlarindabastirilir. 4/30 Alt menü 2 PRINT ALLPRINT MULTIPRINT ALLINDEX PRINTORDER*1 *1 Uygulama Adim6'daseçilenfotorafibastirir. Buseçenek, tekfotorafiçoklu düzenformatindabastirir. Dahilibellekteveyakartta saklanantümfotoraflarin birindeksinibastirir. Bu, fotoraflarikarttakibaski rezervasyonuverilerinegörebastirir. NORM 14M FILE 100 0004 '10/02/26 12:30 SINGLE PRINT PRINT OK MORE 6 7 Bir fotoraf seçmek için HI dümelerini kullanin. Mevcut fotoraf için bir baski rezervasyonu yapmak üzere F dümesine basin. Mevcut fotoraf için ayrintili yazici ayarlarini yapmak üzere G dümesine basin. Detayli yazici ayarlari yapmak için 1AyariseçmekiçinFGHIdümesini kullaninveAdümesinebasin. PRINT INFO <x DATE FILE NAME P EXIT MENU 1 WITHOUT WITHOUT [PRINTORDER]yalnizcabaskirezervasyonu yapildiindakullanilabilir. «BaskiRezervasyonlari (DPOF)»(S. 56) 4 [SIZE] öesini (Alt menü 3) seçmek için FG dümelerini kullanin ve I dümesine basin. [PRINTPAPER]ekranigörüntülenmezse[SIZE], [BORDERLESS]ve[PICS/SHEET]seçenekleri yazicistandartdeerlerineayarlanir. PRINTPAPER SIZE STANDARD BORDERLESS STANDARD SET OK BACK MENU SET OK TR Alt menü 5 <× Alt menü 6 0ila10 Uygulama Baskisayisiniseçer. [WITH]öesinin seçilmesi, fotoraflarin tarihbilgisiyle basilmasinisalar. [WITHOUT]öesinin seçilmesi, fotoraflarin tarihbilgisiolmadan basilmasinisalar. [WITH]öesinin seçilmesiyle, fotoraf üzerindedosyaadi bastirilir. [WITHOUT]öesinin seçilmesiyle, fotoraf üzerindeherhangibir dosyaadibastirilmaz. *2 Tarihvesaatayarlarininvarsayilanayarlara dönünceyekadargeçensüre, pillerinnekadar süredirtakiliolduunagöredeiir. «Tarih, saatvesaatdilimininayarlanmasi»(S. 14) Deklanör «Deklanöre basildiinda, hiç fotoraf çekilmiyor». Uykumodunuiptaledin. Pilgücündentasarrufetmekiçin, fotorafmakinesi açikken3dakikaboyuncaherhangibirilem yapilmazsamakineotomatikolarakuykumoduna geçervemonitörkapanir. Budurumda, deklanör dümesinebasildiihaldefotorafçekilmez. Fotorafçekmedenöncefotorafmakinesiuyku modundançikarmakiçin, zoomdümesineveya bakabirdümeyebasin. FotorafMakinesi 12dakikakendibainabirakildiindaotomatik olarakkapatilir. Fotorafmakinesiniaçmakiçin ndümesinebasin. Fotoraflariçekmedenönce#(flaarjoluyor) iaretininyanipsönmesinikesmesinibekleyin. Fotorafmakinesiuzunsürekullanildiinda makineniniçiisinabilirvebudaotomatik kapanmayayolaçabilir. Böylebirdurumda, pili makinedençikartinvemakineyeterliderecede souyuncayakadarbekleyin. Fotorafmakinesinin içsicakliikullanimsirasindadaisinabilir, fakatbu normaldirvebirarizayaiaretetmez. Dier «Fotoraf makinesi fotoraf çekerken ses çikartiyor. » Fotorafmakinesilensietkinletirebilirveherhangi birilemyapilmasabilebirsesduyulabilir. Bunun sebebi, fotorafmakinesininotomatikodaklamayi çekimehazirolduuandaotomatikolarak yürütmesidir. TR Hata mesaji Aaidakimesajlardanbirimonitörde görüntülendiizaman, düzelticieylemiyapin. Hata mesaji Düzeltici eylem Kart problemi Yenibirkartyerletirin. Kart problemi Kartyazmayakarikoruma anahtari«LOCK»konumuna getirilmitir. Anahtarinkonumunu deitirin. · stemediinizfotoraflarisilin. *1 Kart problemi · Kartideitirin. · stemediinizfotoraflarisilin. *1 Kart problemi [FORMAT]öesiniseçmekiçin FGdümelerinikullaninve Adümesinebasin. Sonra, [YES]öesiniseçmekiçin FGdümelerinikullanin veAdümesinebasin. *2 Dahili bellek problemi [MEMORYFORMAT]öesini seçmekiçinFGdümelerini kullaninveAdümesinebasin. Sonra, [YES]öesiniseçmek içinFGdümelerinikullanin veAdümesinebasin. *2 Dahili bellek/Kart problemi Fotoraflari, görüntülemeden önceçekin. [. . . ] Ürününsatiindansonra, düme, darbegibi nakliyesirasindameydanagelenkusurlar veyahasarlar. Yangin, deprem, sel, imekvedierdoal felaketlerden, çevrekirliliindenvedüzensiz gerilimkaynaklarindanmeydanagelenkusur veyahasar. Kötüveyauygunsuzsaklama(ürünüyüksek sicaklikvenem, naftalinveyazararliilaçlarvb. böceksavarlarinyakinindasaklama)veyanli bakimvb. denkaynaklananhasarlar. [. . . ]

SAMSUNG PL100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG PL100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag