Kullanım kılavuzu SIEMENS BM3001E annexe 1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS BM3001E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS BM3001E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS BM3001E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS BM3001E annexe 1: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1297 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS BM3001Eannexe 1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Ksa kullanma klavuzu Bulaåk makinesi Ksa ve kullanål. Cihaz ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma klavuzunu okuyunuz! Su sertlik cihaznn ayarlanmas * Ayar deerlerinin okunmas . . . [. . . ] Süre, dakika olarak Elektirik tüketimi, kWh cinsinden Su tüketimi, litre cinsinden Youn Normal Eco Hassas Hzl Önykama 70_ 600o 65_ 50_ 40_ 45_ 9000 196 268 ( 8704) 120 2, 00 21 110 1, 75 21 140 1, 05 17 70 1, 00 17 30 0, 90 13 15 0, 10 5 Cihazn çalåtrlmas Baålayabiliriz . . . Ek programlar ** Yumuåatma . . . Alt sepet içindeki bulaåklar için, otomatik program baålatma, açk kap üzerine ek olarak 5 g deterjan konulur. ykama iåleminin süresini ksaltr, kurutma iåleminin süresini azaltr. Daha fazla esneklik için . . . Yarm doldurma . . . az bulaåk ykanaca zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf salar. durulama iåleminde elde edilen daha yüksek bir scaklk sayesinde, bulaåklarn daha iyi kurutulmasn salar. Ana åaltere basnz, program akå göstergesi yanar. Cihazn kapatlmas Her åey yolunda . . . Program sonu göstergesi yanarsa, ana åalteri kapatnz. Musluu tamamen kapatnz. ** baz modellerde Bakm ve Temizlik Süzgeçler . . . Kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz: Süzgeç baåln çevirerek süzgeç sistemini dåar çkartnz. Ykamann iyi sonuç vermesi için . . . Akar temiz su altnda iyice ykaynz. ÅARETL NOKTAYA DKKAT EDNZ! Pis su pompas * * baz modellerde ­Açma/Kapatma dümesine basp, cihaz kapatnz. ­Gerekirse su uygun bir kap ile cihazdan alnp boåaltlmaldr ­Süzgeçler sökülüp çkarlmaldr ­Kapaklar çkarlmaldr (A) ­Cihazn iç ksmnda yabanc cisim olup olmad kontrol edilmeli ve gerekirse yabanc cisimler giderilmelidir ­Kapaklar tekrar yerlerine taklmaldr (B) ­Süzgeçler tekrar yerlerine taklmal ve vidalanmaldr Püskürtme pervanesi . . . [. . . ] Devam ettirmek için, cihazn kapan kapatnz, ana åalteri tekrar açnz. Programn kesilmesi . . . Program çalårken, program seçme dümesini Reset pozisyonuna çeviriniz. Ana åalteri program sona erdikten sonra kapatnz. Doru yerleåtirme . . . Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli bulaåklar (içinde kül, mum, yalama gresi, boya, yapåkan etiket artklar olmamal, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artklar varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanlmal ve bu bulaåklar cihaza kullanma klavuzunda bildirildii åekilde yerleåtirilmelidir; su püskürtme kollarnn serbest dönüp dönmedii kontrol edilmelidir. [. . . ]

SIEMENS BM3001E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS BM3001E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag