Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET 5040

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET 5040 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET 5040 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET 5040 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET 5040 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (368 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET 5040 (509 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET 5040

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset 5040 / de / A30350-M211-B101-6-7H19 / bigButton_de. fm / 28. 02. 2011 1 de Kurzübersicht Gigaset 5040 Display Bewegungssensor Display Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie das Display stufenlos im Winkel von 0° - 60° justieren. Displaysymbole œ { ƒ 8 9 10 11 ~ } ‰ Œ › 1 2 3 4 5 6 7 0–9 00:00 o u P --z zzzz Tasten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Namen-Tasten Automatische Anrufannahme-Taste* Stern-Taste / Bewegungssensor-Taste* Raute-Taste / Telefonsperre-Taste* Rückfragetaste / Speichertaste* Lautsprecher-Taste (Freisprechen) Stummschalte-Taste (Mute) Wahlwiederholtaste Anrufliste-Taste / Optische Anzeige von ankommenden Anrufen 10 Laut-Taste / Vorwärts-Taste 11 Leise-Taste / Zurück-Taste * Tasten können doppelt belegt sein. Zum Aufruf einer mit einem Sternchen markierten Funktion drücken Sie die Taste mindestens eine Sekunde lang. Bei erfolgreicher Aktivierung hören Sie den positiven Quittungston. Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt (siehe „Displaysymbole“). im Speichermodus Telefon gesperrt Babyruf (Direktruf ) eingeschaltet Mikrophon ausgeschaltet Lautsprecher eingeschaltet Teilnehmer mit angezeigter Rufnummer in Anrufliste hat mehrfach angerufen Mit Stromnetz verbunden Ein: Bewegungssensor eingeschaltet Blinkt: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme eingeschaltet Rufnummer Sprechdauer Eingabemarke beim Einstellen (z. [. . . ] ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht. ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über. ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren. ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Gigaset 5040 / de / A30350-M211-B101-6-7H19 / bigButton_de. fm / 28. 02. 2011 14 de Gigaset 5040 / de / A30350-M211-B101-6-7H19 / bigButton_de_for_turkish. fm / 28. 02. 2011 1 tr Kısa genel bakış Gigaset 5040 Ekran Yaklaşma sensörü Ekran Optimum bir bakış açısı elde etmek için, ekranı 0° - 60° arası açılarda kademesi ayarlayabilirsiniz. Ekran sembolleri 8 9 10 11 œ { ƒ ~ } › ‰ Œ 1 2 3 4 5 6 7 Tuşlar 1 İsim tuşları 2 Otomatik cevaplama tuşu* 3 Yıldız tuşu / yaklaşma sensörü tuşu* 4 Kare tuşu / Telefon kilidi tuşu* 5 Danışma tuşu / hafıza tuşu* 6 Hoparlör tuşu (eller serbest konuşma) 7 Sessiz mod tuşu (Mute) 8 Tekrar arama tuşu 9 Çağrı listesi tuşu / gelen çağrıların optik gösterimi 10 Sesli tuşu / ileri tuşu 11 Sessiz tuşu / geri tuşu * Tuşlar çift işlev atanmış olabilir. Bir yıldızcık ile işaretlenmiş işlevin çağrılması için tuşa en az bir saniye boyunca basın. İlgili simge ekranda gösterilir (bakınız "Ekran sembolleri"). 0–9 00:00 o u P --z zzzz Hafıza modunda Telefon kilitli Baby Call (doğrudan arama) devrede Mikrofon kapalı Hoparlör açık Çağrı listesinde gösterilen numaraya sahip katılımcı birden çok defa aramış Elektrik şebekesiyle bağlı Açık: Yaklaşma sensörü devrede Yanıp sönüyor: Yaklaşma sensörü ve otomatik cevaplama tuşu devrede Numara Konuşma süresi Ayarlama sırasında giriş işareti (örn. hoparlör) Danışma tuşu basılı Bekleme Çalışmaya hazır Hafıza içeriği yok Bağlantı denemesinde: Telefon kilitli Tonlu arama yönteminde: n Yıldıztuşu * basılı Karetuşu # basılı Tuş alanı ve ekran aydınlatması Tuş alanının tamamı ve ekran aydınlatılır, eğer: ◆ bir arama gelirse, ◆ bir tuşa basarsanız, ◆ ahizeyi kaldırırsanız, ◆ telefona yaklaşırsanız ve yaklaşma sensörü devredeyse (bkz. 6). Gigaset 5040 / de / A30350-M211-B101-6-7H19 / bigButton_de_for_turkish. fm / 28. 02. 2011 2 tr Yaklaşma sensörü Yaklaşma sensörü, telefona yaklaştığınızı algılar. Bir görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir. Önkoşul: Arayan, bir isim tuşuna kaydedilmiş ve "otomatik cevaplama tuşu" devreye sokulmuş olmalıdır (bkz. [. . . ] uzun bir arama numarasının son hanelerini ekranda göremediğiniz durumda faydalı olabilir. 2 alan kodu numarası (5 haneye kadar) için göstergeyi kapatabilirsiniz. ; H. . . I # # L Çağrı listesinde gezinme: İleri veya geri tuşuna basın. Gösterilen kaydın tarih ve saati, arma sayısıyla (sağ) gösterilir. Çağrı listesine geri (Çağrı numarasının gösterilmesi): Kare tuşuna tekrar kısaca basın. [. . . ]

SIEMENS GIGASET 5040 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET 5040 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag