Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET C610H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET C610H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET C610H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET C610H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET C610H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1661 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET C610H (1128 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET C610H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 11. 04. 2011 Tebrikler Bir Gigaset sat?n alarak, kendisini btnyle srdrlebilirli?e adam??Daha fazla bilgi iin www. gigaset. com sitesini ziyaret edin. Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 11. 04. 2011 Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / overview. fm / 11. 04. 2011 El cihaz?na k?sa genel bak?? El cihaz?na k?sa genel bak?? 1 2 3 4 5 6 16 i V 1 2 7 8 9 07:15 INT 1 14 Eki agrilar SMS 3 15 14 13 12 4 5 10 11 12 13 11 10 9 8 6 7 14 15 16 Bekleme modunda ekran Pillerin ?arj durumu ( s. 33) Mesaj tu?u ( Arayanlar ve mesaj listelerine eri?im; yan?p snyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama Bitirme, ama/kapatma tu?u Gr?meyi bitirme; i?levi iptal etme; bir men dzeyi geri gitme (k?sa sreli bas?n); bekleme konumuna dnme (uzun sreli bas?n); el cihaz?n?kilidini aar/kapat?r (bekleme modunda uzun sreli bas?n); Byk/kk harf ve rakam yazma aras?nda gei? [. . . ] Zaman otomatik olarak 00:00?a ayarlan?r. ?unu yapabilirsiniz: SMS yazma (baz istasyonuna ba?l?). 34). SMS Tekrar arama listesi Tekrar arama listesinde, el cihaz?ndan aranan son yirmi telefon numaras?Numaralardan biri adres rehberinde kay?tl?ysa, numaraya ait ad grntlenir. Y?ldnmn kapatma s s (Giri?i sein) Gster Dzenle s v Kaydet Ekran tu?lar?na art arda bas?n. Bir ad grntlendi?inde, Gster ekran tu?una basarak ilgili telefon numaras?n?n grntlenmesini sa?layabilirsiniz. c s c Y?ldnm iin hat?rlatma alarm? Bekleme modunda el cihaz?n?n ekran?nda bir hat?rlatma alarm?gsterilir ve seilen zil sesiyle bildirilir. Version 4, 16. 09. 2005 31 Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / direct_charges. fm / 11. 04. 2011 Adres rehberini ve listeleri kullanma Tekrar arama listesi giri?lerini ynetme c s Tu?una k?sa sreli bas?n. q ile a?a??daki i?levleri seebilirsiniz: Rehbere Kopyala Giri?, adres rehberine (s. . . . 0123727859362922 14. 10. 11, 15:07 Gster Snkler SMS gelen listesi (baz istasyonuna ba?l?) Gelen tm SMS?ler gelen listesine kaydedilir. u Liste tr (en ba?ta) u Giri?olarak e?itli arama trlerini kaydeder: u gelen aramalar u giden aramalar u cevaps?z aramalar Arama listelerine bekleme konumunda ekran tu?uyla agrilar veya men zerinden ula?abilirsiniz: v (ayarl?ysa, s. rne?in bir ada ait numara gibi ilave bilgileri grntlemek iin, Gster ekran tu?una bas?n. semek iin, Snkler ekran tu?una bas?n: Rehbere Kopyala Numara adres rehberine devral?n?r. Giden aramalar (?) Version 4, 16. 09. 2005 32 Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / direct_charges. fm / 11. 04. 2011 Adres rehberini ve listeleri kullanma Mesaj tu?unun-i?levi f mesaj tu?uyla a?a??daki listeleri aabilirsiniz: u E?er ?ebeke operatrnz bu fonksiyonu destekliyorsa ve ?ebeke telesekreteri h?zl?u SMS gelen listesi (baz istasyonuna ba?l?) u Cevaps?z aramalar listesi u Kay?p randevular listesi ( s. Bekleme modunda, yeni mesaj iin ekranda bir simge grntlenir: Simge Yeni mesaj. . . listede Kacirilan Alarmlar Yeni mesaj ieren listeler st k?s?mda yer al?rlar ve kal?n yaz?tipiyle gsterilir: Mesajlar ve agril. agrilar: Kacirilan Alarmlar (3) (1) Listeleri a??rma Geri Tamam q ile bir liste sein. Amak iin Tamam tu?una bas?n. Mesaj tu?unun yan?p snmesini kapatma-/ama ? Mesaj tu?unun f yeni mesaj geldi?inde yan?p snmesini (teslimat durumu) a?p kapatabilirsiniz. dizisine bas?n: v *#Q5#M ?unu greceksiniz: Sistem Yeni giri?lerin say?s? 10 09 Mesaj trn semek iin, a?a??daki tu?lardan birine bas?n: 5 veya L veya M cevaps?z aramalar iin yeni SMS iin (baz istasyonuna ba?l?) telesekreter (baz istasyonuna ba?l?)/?ebeke telesekreteri zerindeki mesajlar iin 97 02 08 Not Aramalar ?ebeke telesekreterinde kaydedilmi?se, gerekli ayarlar yap?ld???nda bir mesaj al?rs?n?z (?ebeke operatrnzn kullan?m k?lavuzuna bak?n?z). Mesaj tu?una f bast?ktan sonra, mesaj ieren tm listeleri ve ?ebeke telesekreter listesini grrsnz. Seene?inizi grrsnz (rn. cevaps?z aramalar iin 5), gncel ayarlama yan?p sner: Sistem 975 SET: Version 4, 16. 09. 2005 [0] 33 Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / direct_charges. fm / 11. 04. 2011 Adres rehberini ve listeleri kullanma Yeni mesajlarda davran??? [. . . ] ISO 9001 (Kalite): 17. 02. 1994?ten bu yana TV Sd Management Service GmbH taraf?ndan sertifikal?d?r. EEE Ynetmeli?i EEE Ynetmeli?ine Uygundur. Ekolojik enerji tketimi ECO DECT ( s. sa?lamaktad?r. Version 4, 16. 09. 2005 53 Gigaset C610H / IM4 TR / A31008-M2355-R701-1-8019 / appendix. fm / 11. 04. 2011 Ek Ek Bak?m Baz istasyonunu, ?arj istasyonunu ve el cihaz?Aksi halde cihaz?n?z statik elektrikle yklenebilir. Teknik zellikler Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH) Boyut: AAA (Micro, HR03) Gerilim: 1, 2 V Kapasite: 550 - 1000 mAh A?a??daki pil trlerini kullanman?z?Sadece bu pillerle, belirtilen al??ma sreleri, kusursuz al??ma ve uzun mrllk iin garanti verilebilir. [. . . ]

SIEMENS GIGASET C610H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET C610H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag