Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET S810

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET S810 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET S810 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET S810 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET S810 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1850 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET S810 (2142 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET S810

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / Cover_front. fm / 14. 07. 2011 Tebrikler Bir Gigaset sat?n alarak, kendisini btnyle srdrlebilirli?e adam??Daha fazla bilgi iin www. gigaset. com sitesini ziyaret edin. Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / Cover_front. fm / 14. 07. 2011 Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / introduction. fm / 14. 07. 2011 Gigaset S810 ?bir telefondan daha fazlas? Telefonunuz evdeki ileti?iminiz iin yeni standartlar belirlemektedir. Hoparlr zerinden gr?mede birinci s?n?f ses kalitesi ve e?itli arabirimleri (Bluetooth, USB) sayesinde yksek esneklik sa?lar. [. . . ] SMS gnderip al?rken kullanaca??n?z SMS merkezini cihaz?n?za kaydetmeniz gerekir. yapt?rd???n?z takdirde, cihaz?n?za kaydetti?iniz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz. Hibir SMS servis merkezi girilmemi?se, SMS mens sadece Ayarlar giri?inden olu?ur. Posta kutusunun PIN kodu 0000 olarak belirlenir. PIN Koruma: ayar?n?de?i?tirme v Ayarlar Posta Kutulari s (Posta kutusunu sein) Dzenle Version 4. 1, 21. 11. 2007 ~ Kaydet Ekran tu?una bas?n. ekran tu?una bas?n. 47 Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / sms_BRD_neutral. fm / 14. 07. 2011 SMS (metin mesajlar?) ?silmeden nce, ?ebeke operatrnzn hizmetleri ve zellikleri hakk?nda bilgi al?n. giri?i de?i?tirme: Gnd. Mrkz: Evet ile SMS?lerin SMS merkezi zerinden gnderilmesini onaylay?n. SMS merkezlerinde yap?lan ayar, sadece bir sonraki SMS iin geerli olur. Kaydet ekran tu?una bas?n. Yeni bir giri?ten nce veya ayarlanm?? Telefon santraline SMS gnderme u Bir SMS alman?z iin, telefon numaras? aktar?m?n?n telefon santral?na ba?l?SMS merkezinin numaras?na ili?kin CLIP de?erlendirmesi Gigaset?inizde gerekle?ir. u Gerekiyorsa SMS merkezi numaras?n?n ba??na bir n kod girmeniz gerekebilir (telefon santral?n?za ba?l?kendi telefon numaran?za birer SMS gnderebilirsiniz: bir kez n kodla ve bir kez n kodsuz. ISDN telefon santrallar?na SMS gnderme ve bunlardan SMS alma yaln?zca baz istasyonunuza atanm??kullanmak iin nelere dikkat etmeniz gerekti?ini ?ebeke operatrnze dan???n (nko?ul: ?ebeke operatrnz bu fonksiyonu destekliyor olmal?d?r). SMS fonksiyonunu ama/ kapatma ??lev kapat?ld?ktan sonra art?k yaz?l?SMS gndermek ve almak iin yapt???n?z ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaralar?) ve gelen/taslak listelerindeki giri?ler, fonksiyon kapat?ld?ktan sonra da kay?tl?Q Tamam SMS fonksiyonu kapan?r. SMS?i ba?ka SMS merkezi zerinden gnderme merkezi olarak etkinle?tirin. Version 4. 1, 21. 11. 2007 SMS merkezini (2 ila 4) gnderme 48 Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / sms_BRD_neutral. fm / 14. 07. 2011 SMS (metin mesajlar?) Veya: Tamam SMS fonksiyonu a?l?r (fabrika ayar?). Art?k SMS alam?yorsunuz. Size SMS gnderen ki?ilere yeni kimli?i bildirin veya yapt???n?z de?i?ikli?i geri al?n s. Arama ynlendirme (Ynlendirme) Kosul: Otomatik a?k veya ?ebeke telesekreteri iin arama ynlendirme Otomatik etkinle?tirilmi?. ?ebeke operatrnze ba?vurarak bu zelli?in etkinle?tirilmesini sa?lay?n (cretli). GSM operatr ile sabit hat zerinden SMS hizmeti veren ?ebeke operatr aras?nda i?birli?i yoktur. [. . . ] 12 saat/180 saat, Standart pil u Arayanlar listesi ve adres rehberi iin byk yaz?u Hoparlrden konforlu gr?me u Ekran koruyucu (dijital saat) u ECO-DECT u alar saat u Zamana ba?l?(Babyphone), do?rudan arama u SMS, 640 karaktere kadar www. gigaset. com/gigasetc610h u u u u u 86 Gigaset S810 / TR / A31008-M2306-B401-1-5A19 / accessories_SAG. fm / 18. 02. 2011 Aksesuar Gigaset el cihaz?1, 8 TFT renkli ekran Bluetooth ve Mini-USB 500 kartvizit iin adres rehberi Gr?me / bekleme sresi maks. [. . . ]

SIEMENS GIGASET S810 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET S810 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag