Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET S820

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET S820 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET S820 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET S820 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET S820 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2439 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET S820 (742 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET S820

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / Cover_front. fm / 9/11/12 Tebrikler! Bir Gigaset sat?n alarak, kendisini btnyle srdrlebilirli?e adam??Daha fazla bilgi iin www. gigaset. com sitesini ziyaret edin. Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / Cover_front. fm / 9/11/12 Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / overview. fm / 9/11/12 Gigaset S820 - Touch & Type Gigaset S820 - Touch & Type Simgeler ( s. 17) Nis El cihaz?ndaki tu?lar Sayfa tu?lar? Ses dzeyini gr?me s?ras?nda ayarlama 26 Per ? Gsterilen numaray?Uzun sre basma: Seme zelli?ini devreye sokma c Cevaplama tu?u v Men tu?u Ana meny ama/bekleme ekran?na geri gitme s. [. . . ] dinleyebilirsiniz. Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 39 Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / Register-HS. fm / 9/11/12 Birden fazla mobil paralar Birden fazla mobil paralar El cihazlar?n? Gerekirse sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) PIN'i ile onaylay?n. el cihaz?n?n baz istasyonun kay?t edilmesi durumunda (tm dahili numaralar dolu), en son kaydedilmi?u Di?er Gigaset el cihazlar?nda ve ba?ka GAP'a uyumlu cihazlar?n el cihazlar?nda el cihaz?n?n kay?t i?lemini sz konusu kullanma k?lavuzuna uygun olarak ba?lat?rs?n?z. El cihaz?n?Aktif haldeki baz istasyonu, el cihaz?n?n kaydedildi?i son baz istasyonudur. Alternatif olarak el cihaz?n?, en iyi sinyale (En iyi baz) sahip baz istasyonunu seecek ?ekilde ayarlayabilirsiniz, ?ayet gncel baz istasyonuna ba?lant? Arzu edilen baz istasyonunun seim sembolne veya 'En iyi baza bas?n ( = seildi) Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 Bir baz istasyonunun ad?Sil 40 Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / Register-HS. fm / 9/11/12 Birden fazla mobil paralar u Kullan?lacak el cihaz?n?n kayd?girin ve ile onaylay?n kay?t iptal i?lemini Evet ile onaylay?n. El cihazlar?n?n kayd?n?anda alar ("Paging") (?stisna: Bebek telsizinin etkinle?tirildi?i el cihazlar?). Aramay?sonland?rma Baz istasyonunda: Baz istasyonundaki kay?t/paging tu?una tekrar k?sa bas?n veya El cihaz?nda: c veya a zerine bas?n veya Sessiz zerine dokunun veya Eylem yok: Yakla??k 3 dak. de?i?tirme Birden fazla el cihaz?n?n kay?t i?lemi s?ras?nda bunlara otomatik olarak "INT 1" isimleri, "INT 2" vs. (azami 10 alfanmerik karakter) girin ile onaylay?n. Dahili arama Ayn?sein veya Tm Telefonlar (kollektif a?r?) bas?n. Listeyi at?ktan sonra c zerine bas?n, do?rudan tm el cihazlar?na bir kollektif arama ba?lat?l?r. 41 Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / Register-HS. fm / 9/11/12 Birden fazla mobil paralar Dahili dan??ma/ dahili aktarma Bir harici ki?i ile gr?yorsunuz ve bu gr?meyi ba?ka bir dahili ki?iye iletmek istiyorsunuz veya onunla geri gr?mek istiyorsunuz. veya Tm sein. Konferans gr?mesi: Dahili ki?i ile gr?yorsunuz ve harici gr?menize geri dneceksiniz: Bitir bas?n. Harici aramay?oldu?unuz ki?i telefonu aana kadar beklersiniz ve ard?ndan kapat?rs?n?z. Di?er ki?i telefonu amayacak olursa veya gr?me al?nam?yorsa, Bitir ile geri aramay?yapma / konferans olu?turma Bir gr?me yap?yorsunuz, di?er bir gr?me gerekle?iyor. yapma: Konu?mak istedi?iniz gr?me partnerinin zerine dokunun. Veya: 3'l konferans olu?turma: Konferans bas?n. oldu?unuz gr?meciye ba?lan?rs?n?z. Gr?t?nz ki?ilerden her biri, bitirme tu?una basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki kat?l?m?n?sonland?rabilir. Harici gr?meye kat?lma Harici bir gr?me yap?yorsunuz. Dahili bir gr?meci bu gr?meye dahil olabilir ve birlikte konu?abilirsiniz (konferans). [. . . ] (Analog ve dijital saat) u Titre?im, zil melodilerinin indirilmesi u ECO-DECT u Alarm u Hat?rlatma planlay?c?l?zil sesi kapatmas?na sahip gece modu u "Gizli" aramalara son u Bebek alarm?, direkt arama u SMS, 640 karaktere kadar www. gigaset. com/gigasetsl400h Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 80 Gigaset S820 / TR / A31008-M2404-B401-1-5A19 / accessories. fm / 9/11/12 Aksesuar Gigaset-El Cihaz?S810H u u u u u u u Hoparlr zerinden en iyi kalitede konforlu gr?me Ayd?nlatmal?, yksek kaliteli tu?1, 8 TFT renkli ekran Bluetooth ve Mini-USB 500 kartvizit iin adres rehberi Gr?me / bekleme sresi maks. [. . . ]

SIEMENS GIGASET S820 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET S820 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag