Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET S820H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET S820H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET S820H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET S820H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET S820H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1026 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET S820H (875 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET S820H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset S820H / IM4 TR / A31008-M2454-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 9/13/12 Tebrikler Bir Gigaset sat?n alarak, kendisini btnyle srdrlebilirli?e adam??Daha fazla bilgi iin www. gigaset. com sitesini ziyaret edin. Gigaset S820H / IM4 TR / A31008-M2454-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 9/13/12 Gigaset S820H / IM4 TR / A31008-M2454-R701-1-8019 / overview. fm / 9/13/12 Gigaset S820H - Touch & Type Gigaset S820H - Touch & Type Dokunmatik ekran / ekran Durum ubu?u ( s. 8) Nis El cihaz?ndaki tu?lar Yn tu?lar? Ses dzeyini gr?me s?ras?nda ayarlama 26 Per ? c Cevaplama tu?u Gsterilen numaray?yapmak k?saca bas?n: tekrar arama listesini ama, uzun sre bas?n: seme zelli?ini devreye sokma v Men tu?u Ana meny ama/bekleme ekran?na geri gitme s. [. . . ] Telefonunuzun sinyal gnderme gc, el cihaz?n?n baz istasyona uzakl???na ba?l?iin, ltfen baz istasyonunun talimatlar?na bak?n. ?ebeke telesekreteri ?ebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak iin servis sa?lay?c?n?za talimat vermeniz ve ?ebeke telesekreterinin numaras?n? ?ebeke telesekreterini ?alter ile devreye sokun/devreden ?kar?n (?ayet ?ebeke sunucunuz bu i?levi destekliyorsa). Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 Telefon numaras?n?n kaydedilmesinden sonra mesajlar sayfas?nda ?u simge gsterilir: 4 1 1 Yeni mesajlar (a?20 el es hu pl pt tr Gigaset S820H / IM4 TR / A31008-M2454-R701-1-8019 / make_familiar. fm / 9/13/12 Bluetooth cihazlar? Bluetooth cihazlar? 5 adete kadar veri cihaz?(PC, PDA, cep telefonlar?) ve bir Bluetooth kulakl?k kaydedebilirsiniz. grnr k?lman?z ve sonra el cihaz?na kaydetmeniz gerekir. Veri cihazlar?yla telefon rehberi kay?tlar?n?yard?m?yla zil melodilerini ve resimleri el cihaz?na ykleyebilirsiniz. Notlar u Bir kulakl?k, Headset veya Handsfree Profile zelli?ine sahip olmal?d?r. 10) veya a?a??daki k?s?mdan a?p/kapatabilirsiniz: Men tu?u v Men sayfas?Ayarlar Bluetooth Etkinlestirme on/off Bluetooth Etkinlestirme Cihazlar?Ara Bilinen Cihazlar ?sim on Bluetooth etkinse: u durum sat?r?nda gsterilir ( s. Bilinen Cihazlar listesindeki tm cihazlarla ileti?im kurabilir, u el cihaz?iin grnrdr, u bilinen cihazlar aras?nda bir kulakl?k bulunuyorsa, el cihaz?10 m olmal?d?r. Notlar u E?er bir kulakl?k setini kaydederseniz, muhtemelen kay?tl?u Ba?ka bir cihaza bir kulakl?k tan?t?ld???nda, kay?t i?lemini ba?latmadan nce ba?lant?y? Gerekirse eklenecek olan cihaz?n PIN'ini girin ve ile onaylay?n. u Bir veri cihaz?n?n PIN kodu: herhangi bir PIN kodunu el cihaz?na ve ard?ndan veri cihaz?na da girin. el es hu pl pt tr 21 Cihaz tan?tma - bilinen cihazlar listesine ekleme Gigaset S820H / IM4 TR / A31008-M2454-R701-1-8019 / make_familiar. fm / 9/13/12 Bluetooth cihazlar?u E?er Bilinen Cihazlar halihaz?rda 6 kay?t ieriyorsa, son kayd?n zerine yaz?l?r. Durdur ?esine bas?n. Bilinen (tan?t?lm??) cihazlar?n i?lenmesi Listede cihaz isminin yan?ndaki bir bir kulakl??? Bilinen Cihazlar listesini ama Cihaz seimi Cihaz bilgisi grntleme ile cihaz silme Evet ile onaylama Veya: ?sim alan?na bas?n Ismi de?i?tirin ve ile onaylay?n. Kaydedilmemi??esine veya a ?esine bas?n. Veya: Kabul etme: cihaz?n PIN'ini girin ile onaylay?n. Ayarlar Bluetooth Kendi Cihaz?m (Bluetooth devre d???ysa, etkinle?tirilir. ) ?smin zerine t?klay?n Gerekirse nceki ismi ile silin Yeni ismi girin ile onaylay?n. El cihaz?n?n Bluetooth ad?n? [. . . ] evre dostu rnler ve prosesler hakk?nda internette www. gigaset. com adresinden de bilgi alabilirsiniz. evre ynetim sistemi Gigaset Communications GmbH uluslararas?ISO 14001 (evre): eyll 2007?den bu yana TV SD Management Service GmbH taraf?ndan sertifikal?d?r. ISO 9001 (Kalite): 17. 02. 1994?ten bu yana TV Sd Management Service GmbH taraf?ndan sertifikal?d?r. Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 Bertaraf Piller normal ev pne at?lmamal?d?r. Buna ili?kin bilgileri belediyenizden veya rn sat?n ald???n?z ma?azadan ?renebilirsiniz. [. . . ]

SIEMENS GIGASET S820H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET S820H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag