Kullanım kılavuzu SIEMENS GIGASET SL910H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS GIGASET SL910H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS GIGASET SL910H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS GIGASET SL910H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS GIGASET SL910H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1703 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SIEMENS GIGASET SL910H (722 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS GIGASET SL910H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 21. 12. 2011 Tebrikler Bir Gigaset sat?n alarak, kendisini btnyle srdrlebilirli?e adam??Daha fazla bilgi iin www. gigaset. com sitesini ziyaret edin. Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / Cover_front. fm / 21. 12. 2011 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / SL910H-HS-UGIVZ. fm / 21. 12. 2011 ?indekiler ?indekiler El cihaz?na genel bak??Version 1, 15. 07. 2011 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 Telefon rehberini kullanmak . 26 1 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / SL910H-HS-UGIVZ. fm / 21. 12. 2011 ?indekiler ECO DECT? [. . . ] kapatabilirsiniz. Mesaj gstergesi a?k oldu?unda: Listelerden birine yeni bir giri?Bekleme modunda a?a??daki mesaj grntlenir: + 0 x Al?nanlar ? 1 0 Simge ? Yeni mesaj. . . listede Hat?rlat?c?lar / Etkinlikler 0 Simgelerin alt?nda yeni mesaj say?s?Yeni mesajlara ait listeleri amadan bildirimi kapatt???n?zda, LED yan?p snmeye devam eder. ?ebeke telesekreterinden gelen mesajlar iin bak?n?z bunun kullan?m k?lavuzu. Telefon rehberini kullanmak Telefon rehberini (en fazla 500 giri?e kadar) el cihaz?n?z iin bireysel olarak olu?turabilirsiniz. Ancak listeleri/giri?leri ba?ka el cihazlar?na gnderebilirsiniz ( A?klama Telefon rehberinden bir numaraya h?zl?do?um tarihleri/Y?ldnmleri, VIP zil sesi, arayan resmi kaydedebilirsiniz. ve soyad?: her biri en fazla 32 rakam her biri en fazla 16 karakter Version 1, 15. 07. 2011 22 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / direct_charges. fm / 21. 12. 2011 Telefon rehberini kullanmak Telefon rehberini (Telefon rehberi kay?tlar?n?n listesi) amak s?ras?nda [ ?Rehber] zerine dokunun veya arama taraf?nda veya bir gr?me L Telefon rehberinde yeni kay?t olu?turmak Telefon rehberini a?n. [ d Yeni Kayit] zerine Giri?in ilgili bile?enini girmek iin ilgili alanlar?n dokunun. Yeni Kayit zerine dokunun. Se] ile onaylay?n. l Ekle + ?sim Numara Ekle Arayan Melodi Ekle Do?umgn Ekle M M M M Standart numara belirlemek E?er birden fazla telefon numaras?girdiyseniz, her telefon numaras?n?n arkas?nda seeneklerden biri / Kaydet (ye?il) gsterilir. Standart numara, ilgili telefon rehberi giri?i zerine dokundu?unuzda otomatik aranan numarad?r. Telefon rehberi giri?ini kaydetmek [ Kaydet] zerine dokunun. Telefon rehberi giri?lerindeki s?ralama Giri?lerin ad veya soyadlara gre dzenlenmesini belirleyebilirsiniz. ?yledir: Bo?luk | rakamlar (0?9) | harfler (alfabetik) | kalan karakterler. Telefon rehberi kayd?n?semek, telefon rehberinde dola?mak E?er telefon rehberiniz, hepsi ayn??lerleme s?ras?nda indeks bir kayd?rma ubu?u taraf?ndan geici olarak kapat?l?r. Version 1, 15. 07. 2011 23 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / direct_charges. fm / 21. 12. 2011 Telefon rehberini kullanmak Telefon rehberiyle arama Telefon rehberini a?n ( s. ve detay grnmnde istenen numaran?n zerine dokunun. Telefon rehberi kayd?n? Gerekiyorsa ilgili alan?n Giri?i de?i?tirmek Bir arayan resmi, bir VIP zil sesi veya bir do?um gn atamas?n?giri?lerin say?s?n?n gsterilmesi Telefon rehberini bekleme konumunda a?n. Gerekiyorsa yeni ad/yeni numara kaydedin. Giri?i/Telefon rehberini ba?ka bir el cihaz?na aktarmak n ko?ullar: u Al?c?Telefon rehberinin tamam?n?, tek bir giri?i veya birden fazla giri?i aktarabilirsiniz. sein. Ba?ka bir giri?in gnderilmesi gerekiyorsa Evet zerine dokunun. [. . . ] grebilirsiniz. A?klama Renkli ???yan alt piksel Koyu alt piksel Renkli ve koyu alt piksel toplam say?s?Gigaset Communications GmbH, bu cihaz?n 1999/5/EC Ynergesinin temel ?artlar?na ve di?er ilgili kurallar?na uydu?unu beyan eder. Version 1, 15. 07. 2011 39 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / appendix. fm / 21. 12. 2011 M?teri Hizmetleri & Destek Version 1, 15. 07. 2011 40 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / appendix. fm / 21. 12. 2011 M?teri Hizmetleri & Destek Version 1, 15. 07. 2011 41 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / appendix. fm / 21. 12. 2011 M?teri Hizmetleri & Destek Garanti Gigaset SL910H T. C. 86332 / 05. 07. 2010 anun ve bu Kanuna Merkez Adresi: Telefonu: Faks: (0216) 459 20 00 (0216) 459 39 66 Cinsi: DECT Telefon Gigaset Modeli: Bandrol ve Seri No: Teslim Tarihi ve Yeri: Garanti Suresi: Azami Tamir Suresi: 2 Adresi: Telefonu: Fatura Tarihi ve No: --- Version 1, 15. 07. 2011 42 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / appendix. fm / 21. 12. 2011 M?teri Hizmetleri & Destek 1. re garanti sresine -reticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren -retici veya 4. 5. 6. 7. A?klama Ekran ve metal erevedeki kullan?m izleri garanti kapsam?nda de?ildir. Version 1, 15. 07. 2011 43 Gigaset SL910H / IM4 TR / A31008-M2370-R701-1-8019 / appendix. fm / 21. 12. 2011 evre evre evre modelimiz Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk ta??yoruz ve daha iyi bir dnya iin aba gsteriyoruz. [. . . ]

SIEMENS GIGASET SL910H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS GIGASET SL910H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag